Újabb Támogatási Szerződések kerültek aláirásra az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretein belül

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program bejelenti az első felhíváshoz tartozó ROHU35-ös projekt támogatási szerződésének aláírását a román Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint Irányító Hatóság által. A projekt teljes értéke összesen 1.663.232,70 euró, amelyből 1.340.577,23 euró az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) hozzájárulása.
»»

Újabb Támogatási Szerződések kerültek aláirásra az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretein belül

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program bejelenti az első felhíváshoz tartozó két újabb támogatási szerződés aláírását a román Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint Irányító Hatóság által; a projektek teljes értéke összesen 4.182.158,15 euró, amelyből 3.554.834,41 euró az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) hozzájárulása.
»»

Publikálásra került a Projekt Megvalósítási Kézikönyv

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Projekt Megvalósítási Kézikönyve (angol rövidítéseként PIM) arra hivatott, hogy célzott tájékoztatást nyújtson a támogatott projektek Vezető és Projekt Kedvezményezettjei számára a projekt életciklus összes megvalósítási fázisát illetően.
»»

Két újabb Támogatási Szerződés került aláirásra az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretein belül

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program bejelenti az első felhíváshoz tartozó két újabb támogatási szerződés aláírását a román Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint Irányító Hatóság által; a projektek teljes értéke összesen 4.204.726,86 euró, amelyből 3.574.017,83 euró az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) hozzájárulása.
»»

Projekt kedvezményezettek figyelmébe,

Az Európai Parlament és Tanács 2014/52/EU irányelve (2014.április 16) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról a következő linken
»»

Az első támogatott pályázatok listája

Örömmel tájékoztatjuk Önöket az Interreg Románia-Magyarország Program első nyílt pályázati felhíváson belül jóváhagyott 19 pályázatra vonatkozó listájáról, melyeknek összege több mint 22 millió eurót tesz ki az ERFA támogatásból. Az első nyílt pályázati felhívás 2016. december 29. és 2017. június 30. között került meghirdetésre a 6/b – befektetés a vízgazdálkodási szektorba, 6/c – természeti és kulturális örökség, valamint az 5/b katasztrófa- és kockázatkezelés Beruházási prioritásokon (Bp) belül.
»»