HIREK

Új szerződések kerültek aláírásra az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében ...

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program bejelenti, hogy a Közberuházási-, Fejlesztési- és Közigazgatási Minisztérium Irányító Hatósági minőségében 7 új finanszírozási szerződést kötött a kiválasztott projektekre az 1. , 2. és 3-ik Nyílt Pályázati Felhívások és a 2.-ik Stratégiai Pályázati Felhívás (Végső jelentkezési fázis) keretein belül.

Az Európai Bizottság jóváhagyta az Interreg V-A Románia-Magyarország Program módosítását ...

2019. október 18-án az Európai Bizottság jóváhagyta az Interreg V-A Románia-Magyarország Program módosítását. A rendelkezésre álló összes forrás közzétételét követően, valamint a 3. Nyílt Pályázati Felhívás projektjeinek kiválasztása után a Program Irányító Hatósága benyújtotta javaslatát az együttműködési program második módosítására, melynek célja az alapok újraosztása.

Új Támogatási Szerződések kerültek aláírásra az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretein belül ...

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program bejelenti 3 új Támogatási Szerződés aláírását az első és második nyílt pályázati felhívás keretén belül, valamint a stratégiai pályázati  felhívásokhoz tartozó 4 Támogatási Szerződés aláírását a Román Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint Irányító Hatóság által.

Események

Képzések a projekt-kedvezményezettek számára ...

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program két dedikált szemináriumot szervez, a határ mindkét oldalán, a finanszírozott projektek kedvezményezettei számára.

A 2020+ PROGRAMOZÓ BIZOTTSÁG ELSŐ ÜLÉSE ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 7.-IK TALÁKOZÓJA ...

2019.november 3.-án , Nyíregyházán (Magyarország) , került sor a Programozó Bizottság első ülésére, melynek feladata az Interreg Románia-Magyarország Kooperációs Program stratégiai tervezése és beütemezése. A találkozó alkalmával számos fontos kérdés került megvitatásra , melyek közül megemlítenénk a Programozó Bizottság szerepének és feladatainak- és a programozási folyamat ütemterve kereteinek megtárgyalását .Bemutatásra és megbeszélésre kerültek még az Európai Unió 2021-2027-es kohéziós politikájának rendelettervezetei , melyek 5 főbb irányelvet tartalmaznak : Intelligensebb Európa, az innováció, a digitalizálás, a gazdasági átalakulás és a kis-és középvállalatok támogatása által Zöldebb Európa, széndioxid-kibocsátás nélkül, a Párizsi-egyezmény végrehajtása, az energetikai-átmenetbe való befektetések , az újrahasznosítható energiaforrások hasznosítása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem Csatlakoztatott Európa, stratégiai közlekedési- és digitális hálózatokkal Szociálisabb Európa a szociális jogok európai pillérének megvalósításához és a munkahelyek- ,az oktatás-, a késségek fejlesztése-, a társadalmi elfogadás-, és az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés minőségének támogatása A polgáraihoz közelebb álló Európa , a helyi fejlesztési stratégiák- és a fenntartható városfejlesztés támogatása az Európai Unióban 2019. november 14.-én tartott 7.-ik Felügyelő Bizottsági ülésen bemutatásra került a Program végrehajtási stádiuma és az Ellenőrző Hatóság éves ellenőrzési jelentése . Elfogadásra került továbbá az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2020–as Kommunikációs Terve. Mindkét eseményt megtisztelte jelenlétével Valeria CENACCHI asszony, az Európai Bizottság (DG Régió, Határokon-átnyúló Együttműködés) képviselője, aki a Programozó Bizottság ülésén elismerését fejezte ki a jövendő Program előkészítésének gyors elindításával kapcsolatban és megdicsérte a többi Programhoz képest való előrehaladottságát. Ugyanakkor elismerését fejezte ki az Interreg V-A Irányító Hatóságának vezetői munkájával kapcsolatban.

A 2019-es év “ÉVES RENDEZVÉNY”-ének összefoglalása – ZÖLD KEZDEMÉNYEZÉS ...

Minden évben az Interreg V-A Románia-Magyarország Program megrendezi Éves Eseményét , melynek célja a Program népszerűsitése , a finanszirozott projektek és különösen az elért eredmények széleskörű megismertetése . 2019-ben a Program szerette volna Éves Eseményét vezér-elvünknek, a környezetvédelemnek szentelni.

PROJEKT HIREK

ROHU-280 Co-Cultured: Egyesülve a kultúra által ...

Befejezve de nem végezve! Az egy éven át tartó „Határon-átnyúló kulturális együttműködés Nagyszalonta és Gyula Város lakossága között„-ROHU -280 Projekt 2019 október 31-én, a Projekt lezárásának dátumán utolsó mérföldkövéhez érkezett.

A ROHU-14 isoklásoknak hirdetett versenyt “Természet határok nélkül” elnevezéssel ...

A Milvus csoport tisztelettel meghívja a tanárokat, hogy csapataikkal együtt vegyenek részt a titokzatos túzok és a minket körülvevő természet csodáiról szóló legérdekesebb versenyében.

Természetvédelmi Önkéntes Tábor – ROHU-115 ...

A tábor résztvevői a Hortobágy községi Ökotúra vendégházban és kempingben szálltak meg. 20 fő magyar és 20 fő román fiatal vállalkozott rá, hogy részt vesz a táborban, vállalva a természetvédelmi feladatok ellátását.

Calendar

Betöltés… Betöltés…