AUTORITATEA DE AUDIT

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României

Adresa: Str. General Ernest Broșteanu nr. 20, sector 1, cod 010528, București, România
Tel.: +40 21 264 1350
Fax: +40 21 264 1360
e-mail: autoritateadeaudit@rcc.ro
www.curteadeconturi.ro

Request was denied for some reason.