APELURI DE ProieCTE

Aici puteți găsi informații despre apelurile de proiecte din Programul
Interreg VI-A România–Ungaria

Primul Apel deschis de Proiecte Normale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg VI-A România-Ungaria, a lansat primul Apel deschis pentru propuneri de proiecte.

Termene de depunere:

Apelul prevede 2 termene de depunere, în vederea eficientizării procesului de evaluare

Proiecte SOFT

Proiecte care NU necesită obținerea unei autorizații de construcție pentru componenta de infrastructură vizată de proiect (dacă este cazul);
28.06.2023 – 27.09.2023, 23:00 (CET)/24:00 (EET);

Proiecte HARD

Proiecte care includ o componentă de infrastructură ce necesită obținerea unei autorizații de construcție;

28.06.2023 – Extins până la 26.01.2024, 16:00 (CET)/17:00 (EET).

Ce se finanțează?

Pot fi depuse proiecte care contribuie la următoarele 6 Obiective Specifice din cadrul celor 3 Priorități ale Programului:
Bugetul apelului :
53.521.942 Euro
din care 42.817.554 Euro FEDR
Depunere:
On line prin Jems
link
(OS) 2.2
Energii regenerabile
(OS) 2.4
Schimbări climatice
(OS) 2.7
biodiversitate
Alocare 2.2:
FEDR - 5.558.763 Euro
Alocare 2.4:
FEDR - 2.318.977 Euro
Alocare 2.7:
FEDR - 7.366.461 Euro
(OS) 4.5
Sănătate
(OS) 4.6
cultură
turism
Alocare 4.5:
FEDR - 10.640.394 Euro
Alocare 4.6:
FEDR -10.842.062 Euro
Allocation
EUR 7,366,461 ERDF


(OSI) 6.3
people-to-people
Alocare 6.3:
FEDR - 6.090.897 Euro

*Click pe (OS) pentru a vizualiza alocarea financiară

Cine poate aplica?

o Entități publice (autorități naționale, regionale sau locale),
o Organizații echivalente cu cele de drept public,
o Organizații neguvernamentale (de exemplu, asociații)
o Grupările europene de cooperare teritorială (GECT)
Doar proiectele cu parteneriat transfrontalier sunt eligibile pentru finanțare. Ghidul solicitantului stabilește criteriile de eligibilitate pentru solicitanți, acțiuni și cheltuieli.

Primul Apel de Proiecte Normale

Cronologie

DATA LANSĂRII

28 Iunie 2023
Solicitanții își pot crea acum proiectul în Jems.

Termenele de depunere

27 Septembrie 2023,
23:00 (CET)/ 24:00 (EET);
Proiecte SOFT
26 Ianuarie 2024,
16:00 (CET)/ 17:00 (EET).
Proiecte HARD
(termen extins)

EVALUAREA

31 Martie 2024 (estimativ)
Proiectele vor fi evaluate (T&F și eligibilitate) în perioada 28 septembrie 2023 – 31 martie 2024.

SELECȚIA

30 Aprilie 2024 (estimativ)
Comitetul de Monitorizare aprobă lista proiectelor selectate, care urmează să fie publicată pe site-ul programului.

CONTRACTAREA

31 Mai 2024 (estimativ)
Proiectele selectate vor intra în faza de contractare.

Succes!

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
flagenterenter-downthumbs-uphighlightsort-alpha-asc
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram