PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Itt talál információkat az alábbi pályázati felhívásokról
Interreg VI-A Románia-Magyarország

I.Nyílt felhívás

Az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatóságaként eljáró Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium (Románia) meghirdette meg az I. Nyílt pályázati felhívást.

Benyújtási határidők:

Az kiértékelési folyamat egyszerűsítése érdekében a felhívásnak 2 benyújtási határideje van.

SOFT PROJEKTEK

Azon projektek esetében, amelyek NEM tartalmaznak építési engedélyhez kötött infrastrukturális elemet:
28.06.2023 – 27.09.2023, 23:00 (CET)/24:00 (EET);

HARD PROJEKTEK

Építési engedélyhez kötött infrastrukturális elemet tartalmazó projektek esetén:
28.06.2023 – Meghosszabbítva 26.01.2024, 16:00 (CET)/17:00 (EET).

Mi támogatható?

A program 3 Prioritásán belül az alábbi 6 Egyedi célkitűzés eléréséhez hozzájáruló projektek részesülhetnek finanszírozásban:
A felhívás keretösszege:
53.521.942 € melyből 42.817.554 € ERFA
Benyújtás:
online, a Jems rendszerben
link
 2.2 (EC)
megújuló energia
2.4 (EC)
klímaváltozás
2.7 (EC)
biodiverzitás
Keret 2.2:
5.558.763 euró ERFA
Keret 2.4
2.318.977 euró ERFA
Keret 2.7
7.366.461 euró ERFA
4.5 (EC)
egészségügyi ellátás
 4.6 (EC)
kultúra &
turizmus
Keret 4.5
10.640.394 euró ERF
Keret 4.6
10.842.062 euró ERFA
Allocation
EUR 7,366,461 ERDF


6.3 (IEC)
emberek közötti (people-to-peolpe) kapcsolatokat
Keret 6.3
6.090.897 euró ERFA

*Kattintson az Egyedi Célkitűzésre, hogy megjelenjen a támogatási keretösszeg.

Kik pályázhatnak?

o  közintézmények (nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok),
o magánjog hatálya alá tartozó közfeladatokat ellátó szervek,
o nem kormányzati szervezetek (pl. egyesületek)
o Európai Területi Társulások (EGTC-k)
Kizárólag határon átnyúló partnerséggel rendelkező projektek kaphatnak támogatást. A pályázókra, valamint a tevékenységekre és költségekre vonatkozó elszámolhatósági kritériumokat a Pályázati útmutató tartalmazza.

1. Nyílt Pályázati Felhívás

Idővonal

MEGNYITÁSI DÁTUM

2023. június 28
A pályázók létrehozhatják projektjüket Jemsben.

Benyújtási határidők

2023. Szeptember 27.
23:00 (CET)/24:00 (EET);
SOFT projektek
2024. Január 26.
16:00 (CET)/17:00 (EET).
HARD projektek
(határidő meghosszabbítva)

Értékelés

A projektek értékelésére (technikai, gazdasági és támogathatósági) az alábbi felosztás szerint
- 3. prioritás (EIC 6.3) - 2024. június 30
- 1. és 2. prioritás - 2024. szeptember 30 (várhatóan)

KIVÁLASZTÁS

A Monitoring Bizottság az alábbi felosztás szerint hagyja jóvá a kiválasztott projektek listáját (közzétételre kerül majd a Program honlapján)
- 3 prioritás (EIC 6.3) - 2024. július 22.
- 1. és 2. prioritás - 2024. október 31. (várhatóan)

SZERZŐDÉS

A kiválasztott projektek az alábbiak szerint kerülnek szerződéskötésre
- 3. prioritás (EIC 6.3) - július 22. - 2024. augusztus 31. (várhatóan)
- 1. és 2. prioritás - október 31. - 2024. december 31. (várhatóan)

Sok sikert!

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
flagenterenter-downthumbs-uphighlightsort-alpha-asc
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram