IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium 

Libertatii u. 16, 5. kerület, Bukarest, Románia

Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatósága
Tel.: +40 372 111 326
Fax: +40 372 111 456
E-mail: rohu@mdrap.ro