PROCEDURÁLIS KERET

Stratégiai Környezet Vizsgálat

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program SKV FOLYAMATÁBAN!!!

A Románia-Magyarország INTERREG Program 2021-2027 időszakra vonatkozó tervezéséért felelős román Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), mint Irányító Hatóság és a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint Nemzeti Hatóság tájékoztatjuk a magyar lakosságot, hogy elkészült a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó INTERREG VI-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG Program egyeztetési változata. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a, továbbá az egyes tervek, programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján a hivatkozott program esetében fennáll a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatának és értékelésének kötelezettsége. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § alapján nyilvánosságra hozzuk az INTERREG VI-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG Program kidolgozásához kapcsolódó környezeti vizsgálati jelentés egyeztetési változatát magyar, valamint tájékoztatásul mellékeljük a Program aktuális változatát angol nyelven. Kérjük, a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeit, illetve esetleges módosítási javaslatait magyar vagy angol nyelven 2022. április 30-ig szíveskedjen megküldeni a következő e-mail címre: skv.interregrohu@gmail.com

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram