Általános Adatvédelmi Rendelet

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, ezért szeretnénk nyitottnak és átláthatónak lenni a személyes adatok feldolgozása terén. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program biztosítja Önt arról, hogy tiszteletben tartja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram