Általános adatvédelmi rendelet

 

 

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, ezért szeretnénk nyitottnak és átláthatónak lenni a személyes adatok feldolgozása terén. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program biztosítja Önt arról, hogy tiszteletben tartja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Jogszabályok