BESZERZÉSI HIRDETMÉNY HOZZÁADÁSA

Ez a rész csak angol nyelven érhető el; a jelen menübe angol nyelven kell feltölteni az adatokat.

Entry IDNo of the announcement (internal or SEAP/HU electronic system)Date of publication (on the ROHU website)BeneficiaryProject code (Project number/Project id from the eMS system - eg: ROHU-325) Contact (name, adress, email, tel.)Object of the procurement / Technical descriptionBidding deadline (deadline for receiving the offers):Estimated amount (national currency)Direct link to the public procurement documentation Upload documentation
3Servicii de traducere in cadrul proiectului Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - Colțul de natură” (ROHU-14)04/16/2018MUNICIPIUL SALONTAROHU-14MUNICIPIUL SALONTA, Str. Republicii nr.1, Salonta, Jud.Bihor , Romania. Patricia Ivanciuc; tel.: +40 359 409730

Servicii de traducere in cadrul proiectului Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - Colțul de natură” (ROHU-14)
Condiții contract:
-Cantitati: Aproximativ 400 de pagini de traducere si aproximativ 150 de ore de interpretare;
-Plata serviciilor se va efectua in tranșe, în urma prestării etapizate a serviciilor și a depunerii unor procese-verbale de recepție a serviciilor acceptate de beneficiar. Ulterior, se vor depune facturi aferente serviciilor prestate, care vor fi achitate în maxim 30 de zile de la emiterea facturii.

Condiții participare:
1.Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC.
2.Ofertantii trebuie sa depuna autorizare de traducător/interpret pentru limba română, limba maghiară şi limba engleză;
3.Nu se acceptă oferte de la operatori economici cu acționari/asociati comuni. Astfel de oferte vor fi respinse.
Ofertantii trebuie sa detina un certificat valid in sistemul electronic de achizitii publice. Ofertantul va prezenta dovada detinerii unui cont valid de SEAP, prin prezentarea ofertei inscrise in propriul catalog de SEAP, sub denumirea Servicii de traducere (ROHU-14), pana cel târziu la data de 18.04.2018. La sectiunea de descriere a serviciului ofertantul va mentiona: “Serviciile vor fi prestate in conformitate cu cerintele mentionate in cadrul anuntului de publicitate nr. 2382/16.04.2018 si a celor mentionate in cadrul caietului de sarcini anexa la anuntul de publicitate”.

Pentru mai multe detali va rugam sa consultati link-ul de mai jos, unde veti gasi anuntul de publicitate si caietul de sarcini.

04/18/201831.335,13 RON fara TVAhttps://salonta.net/ro/achizitii-publice/ 
42382/16.04.2018 Translation services within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)04/16/2018MUNICIPIUL SALONTAROHU-14SALONTA, Republicii street no.1, Bihor, Romania. Patricia Ivanciuc; phone.: +40 359 409730

Translation services within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)
Contract terms:
- Approximately 400 pages of translation and approximately 150 hours of interpretation;
- The service fee will be made in installments, after the phased service rendering and the submission of minutes of reception of services accepted by the beneficiary. Subsequently, invoices will be deposited for the services rendered, which will be paid within 30 days from the issuance of the invoice.
For more details please check the link below, where you will find the advertisement and the notebook of tasks!

04/18/201831.335,13 RON fara TVAhttps://salonta.net/ro/achizitiipublice/ 
51. Quote request for preparing of feasibility study04/12/2018Municipality of BékésROHU-14gal.andras@bekesvaros.hu; 5630 Békés, Petőfi utca 2.

Preparing feasibility study for the whole project of „Conservation, protection and promotion of the natural values from the Salonta-Békéscsaba crossborder area” of Békés. Relating to:
1. Békés-Dánfok Visitor Center and gene preservation park, cultivation of unique protected species for gene conservation purposes. 25.1556 hectares.
2. The creation and renovation educational trail with the presentation of the protected plant and animal species included in the application together with the Élővíz-csatorna (Ó-Fehér-Körös) nature conservation areas. 11.4769 hectares.
3. Presentation of the protected NATURA 2000 areas of the Kettős-Körös River by presenting the species living there. 494.6718 hectares.
4. Visiting and preserving unique protected areas. 2,7871 hectares.

04/17/20183.000.000 HUF  
6Quote request for the implementation of the communication activities of the project; 1338-23/201804/24/2018Municipality of BékésROHU-14gal.andras@bekesvaros.hu; 5630 Békés, Petőfi utca 2.

The object of the procurement is carrying out of the communitaion tasks in connection with the project hereinafter in detail mentioned:
Information boards (2 pieces) in accordance with the project visibility guide: that is properly the updated Visual Identity Manual for the Interreg V-A Romania-Hungary Programme.
Leaflet about the project, partnership and results (cross-border impact) both in Romanian and Hungarian languages, all in all 1000 - 1000 copy (promotional material).
Publicity (6 publications, publishing of promotion articles, inserts in newspapers, press releases) - about the project in local and regional media (every semester) reaching Békés area.
In the frame of public events according to our projects: Services related to organisation and implementation of the opening and closing conferences. Target group: min. of 50 participants per events.
Digital activities: For dissemination the project results the website of Békés will be continuously updated and upgrade on design and content.

04/27/2018319.857,66 HUFwww.bekesvaros.hu 
71. Promotional materials, services for event organisation, services for design and typography, project website creation, services for translations, documentary film04/24/2018Comuna SalaceaROHU-115primaria.salacea@gmail.com

1. Promotional material packages
2. Project launch conference
3. Roll-ups
4. Leaflet for relevant actors involved in tourism development
5. Leaflet for the local population of Salacea and Hortobagy
6. thematic route brochure with map included
7. album presenting Hortobágy and Salacea regions (publication)
8. Good practice publication
9. Temporary and permanent billboards
10. Stickers
11. Project website
13. documentary film presenting Hortobágy and Salacea regions
14. Translation

04/27/2018132895.03 Lei  
8External expertise for project manager04/24/2018Comuna SalaceaROHU-115primaria.salacea@gmail.com

The project manager will act as head of the joint project management team, being responsible for the coordination of the project’s operational level management. The project manager will be directly subordinated to the Project Steering Committee, representing strategic level management of the project.
The project manager will provide 4 hours of service / day, for a 28 months period.

04/27/2018112 500 Lei fara TVA  
9Preparing the technical documentation for the investment04/25/2018Asociația pentru Promovarea Afacerilor în RomâniaROHU-10krisztina.satran@rove.ro

Preparing the technical documentation for the investment, relating to: Multifunctional training and operational center in Diosig for volunteer firefighters, implemented within the project ”Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area” (ROHU-10)

The object of the service contract consists in:
1. Elaboration of the Feasibility Study
2. Technical documentation for construction authorization

These documents needs to be in accordance with the provisions of the Government Decision no. 907 of November 29, 2016 regarding the elaboration phases and the framework content of the technical and economic documentation related to the public-financed investment objectives / projects.

04/30/201842467 Ron  
10SCN1000473 Fire engine04/25/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

Procurement of a fire engine. The vehicle shall be used for the volunteer firefighting service of Valcani.

05/11/2018575115.87 RON without VAThttps://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100000967 
11204/27/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The consultant will provide the following services:
- realisation of partner reports in eMS system – at least 8 reports
- realisation of consolidated report in eMS system – at least 4 reports
- permanent consultancy with project manager – by e-mail and phone or personally if it is necessary
- permanent consultancy with project partners accountant – by e-mail and phone or personally if it is necessary
- verification of all payments before they are made
- verification of primary accounting documents
- coordination of the financial management at project level
- participation at the project meetings in Valcani or Foldeak.

05/04/201832.230,44 Ron without VAT  
122. External financial management04/27/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The consultant will provide the following services:
- realisation of partner reports in eMS system – at least 8 reports
- realisation of consolidated report in eMS system – at least 4 reports
- permanent consultancy with project manager – by e-mail and phone or personally if it is necessary
- permanent consultancy with project partners accountant – by e-mail and phone or personally if it is necessary
- verification of all payments before they are made
- verification of primary accounting documents
- coordination of the financial management at project level
- participation at the project meetings in Valcani or Foldeak.

05/04/201832.230,44 Ron without VAT  
13Correction - Quote request for the implementation of the communication activities of the project; 1338-23/2018 04/27/2018Municipality of BékésROHU-14gal.andras@bekesvaros.hu; 5630 Békés, Petőfi utca 2.

The object of the procurement is carrying out of the communitaion tasks in connection with the project hereinafter in detail mentioned:
Information boards (2 pieces) in accordance with the project visibility guide: that is properly the updated Visual Identity Manual for the Interreg V-A Romania-Hungary Programme.
Leaflet about the project, partnership and results (cross-border impact) both in Romanian and Hungarian languages, all in all 1000 - 1000 copy (promotional material).
Publicity (6 publications, publishing of promotion articles, inserts in newspapers, press releases) - about the project in local and regional media (every semester) reaching Békés area.
In the frame of public events according to our projects: Services related to organisation and implementation of the opening and closing conferences. Target group: min. of 50 participants per events.
Digital activities: For dissemination the project results the website of Békés will be continuously updated and upgrade on design and content.

05/09/20183.199.138,74 HUFwww.bekesvaros.hu 
14„Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” 08/05/2018Hajdú- Bihar Country Disaster Management Directorate84halasz.zoltan@katved.gov.hu

Project management tasks

05/14/20184000000 HUF  
15345/11.05.201811/05/2018ADI Zona Metropolitana OradeaROHU-29motoc.letitia@oradea.ro

WEB PAGE
The page will be in English and in accordance with the Visual Identity Manual of the Interreg V-A Romania-Hungary Program (https://interreg-rohu.eu/en/communication-and-visual-identity/).
SEO Onpage optimization
Administration panel and advanced visual editor for content management
Attractive design, 100% responsive, adaptable design according to user's device
Multiple ways of contact By email, fixed phone, mobile phone, fax, or interactive contact form
User interaction form confirming
Integration with social networks
Google Analytics integration
Location of business on map
Protocol opengraph
Installing Design Selected and Implementing Changes
Add menu structure and pages according to site structure
Add content (text, images, and / or video) to pages in your site
Copyright notice

05/17/20187820  
16344/11.05.201811/05/2018ADI Zona Metropolitana OradeaROHU-29motoc.letitia@oradea.ro

PROMOTION AND VISIBILITY MATERIALS:
1. Personalized promotional materials as follows:
- Biodegradable bags - 100 pieces (natural fabrics)
- Folders for events - 100 pcs
- Flyers A4 - 1000 pcs
- Pens - 1000 pcs
- Memory sticks - 100 pcs
- The model of a waterlily (made of paper) - 1000 pcs
- Rollup - 4 pieces (one for each partner)
- Horizontal banner 5 m x 2 m - 1 pc
- Posters A3 - 12 pieces (color)
The estimated value for these is 27,364 lei without VAT, according to the project budget.

2. Organization of press conferences
Opening Conference - in June 2018 (with a minimum of 30 participants, including catering, estimated 5863 lei without VAT, according to the project budget)
Project closure conference - April 2020 (minimum 30 participants, catering included, estimated 5863 lei without VAT, according to the project budget)

3. Publication of communications
Press releases (3 releases in total) - the estimated value of 3910 lei without VAT, according to the project budget.
All materials will be written in accordance with the Visual Identity Manual of the Interreg V-A Romania-Hungary Program (https://interreg-rohu.eu/en/communication-and-visual-identity/).

05/17/201843000  
17Quote request for preparing of the technical documentation; 1338-38/201814/05/2018Municipality of BékésROHU-14gal.andras@bekesvaros.hu; 5630 Békés, Petőfi utca 2.

Preparing of Technical documentation in connection with:
1. Békés-Dánfok Visitor Center and gene preservation park in addition playground, tents and caravan reception area;
2. The creation and renovation of educational trail related to Élővíz-csatorna and Kettős-Körös nature conservation areas.

05/18/20189999999,027 HUFwww.bekesvaros.hu 
181731/14.05.2018 - Promotional materials15/05/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The object of the procurement is the realization of the following promotional materials:
- Roll-up – 2 pieces
- dimensions: 100*200 cm
-aluminium mount
-transport bag
- minimum 3 colours; polychrmy
-material: poliplan
- language: Romanian and Hungarian

- Personalized fire extinguisher – 150 pieces
-portable fire extinguisher for vehicle
- capacity 1 kg
-extinguishing agent: dust
-ISO 9001
-Guarantee: at least 2 yeasr

All materials will be realized in accordance with the Visual Identity Manual of the Interreg V-A Romania-Hungary Program (https://interreg-rohu.eu/en/communication-and-visual-identity/).

22/05/201819.449,15 lei without VAThttp://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice 
19Services for event organisation16/05/2018Municipality of FöldeákROHU-41foldeak@foldeak.hu

-Opening press conference
- Professional training for volunteer firefighters (6 trainings)
- Professional joint training (3 trainings)
-Organizing public awareness raising campaigns
1. Campaign for pupils (6 school*2 pieces/school)
2. Campaign for women (8 pieces)
3. Public safety day (3 pieces)

05/17/20188.568.887,85 HUF  
20„Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion”18/05/2018Hajdú- Bihar Country Disaster Management DirectorateROHU-84halasz.zoltan@katved.gov.hu

Design tasks

05/28/20185630530 HUFhttp://hajdu.katasztrofavedelem.hu/interreg-rohu-84-projekt 
212. Quote request for opening press conference18/05/2018Municipality of FöldeákROHU-41foldeak@foldeak.hu

1. Project opening press conference (press materials, coffee break, location, technical equipment):
For the proper promotion of the project, in the very first stage of the project we will be organizing a project opening press conference. In the front of the representatives of the localities, experts and regional media, we will present the projects expected results and the activities. This activity will be carried out by PP.
This opening conference will take place in Foldeak. At this event, besides the representatives of the included localities, we will invite the representatives of the relevant media from the region and also representatives of the official disaster management units. At this conference we expect to have 40 participants.

05/19/2018253.080 HUF  
2217/17.05.201818/05/2018Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS” ROHU 84Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS”, email: asociatia.sartiss@hotmail.com, Phone: +40744.172.255

Procurement of services for elaborating the Technical Drawings (PT+CS+DDE+DTAC phases) including the technical assistance for the investment: “EXTENSION AND EQUIPMENT OF THE CROSS-BORDER TRAINING CENTRE FOR INTEGRATED PREPAREDNESS FOR INTERVENTIONS IN CASE OF EMERGENCIES"- SANTION VILLAGE, BORS COMMUNE, BIHOR COUNTY

05/25/201827.036,7 RONwww.sartiss.ro 
24Services for event organisation18/05/2018Municipality of FöldeákROHU-41foldeak@foldeak.hu

- Professional training for volunteer firefighters (6 trainings)
- Professional joint training (3 trainings)
-Organizing public awareness raising campaigns
1. Campaign for pupils (6 school*2 pieces/school)
2. Campaign for women (8 pieces)
3. Public safety day (3 pieces)

28/05/20188.318.805,95 HUF  
25Public procurement expert18/05/2018Municipality of FöldeákROHU-41foldeak@foldeak.hu

- purchase of a fire truck
- procurement of 7 pumps
- collecting preliminary information on the subject of the contract
- selecting the procedures to be carried out on the basis of an estimated value,
- the preparation and submission of calls and related documentation for tenders
- preparing the necessary professional documents during the procedure, including on behalf of third parties ( Bidders, Public Procurement Authority, Intermediate organization) handling of inquiries in the contract in accordance with the Public Procurement Law and related legislation, preparation of responses.
- In the course of the procurement procedure, the bidding process is carried out on the surface of the EKR system
- prepare a summary of the outcome of the procedure
- publication of information on the outcome of the procedure
- preparation and dispatch of notices

24/05/2018632.700 HUF632.700 HUF 
26„Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion”24/05/2018Hajdú- Bihar Country Disaster Management DirectorateROHU-84halasz.zoltan@katved.gov.hu

Technical inspection tasks

04/06/20185511490 HUFhttp://hajdu.katasztrofavedelem.hu/interreg-rohu-84-projekt 
27„Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion”24/05/2018Hajdú- Bihar Country Disaster Management DirectorateROHU-84halasz.zoltan@katved.gov.hu

Responsible accredited public procurement consultancy tasks

06/06/20181001610 HUFhttp://hajdu.katasztrofavedelem.hu/interreg-rohu-84-projekt 
28Provision of nature conservation scientific research services within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)25/05/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

Provision of nature conservation scientific research services:
1. Habitat-monitoring: Evaluation the current state of Community importance and other plant and animal species and habitats (beetles, aquatic invertebrates, fish, amphibians and reptiles). Exploration of threats. Suggestions for improving the state of community habitats.
2. Regional Green Infrastructure Plan (ReGrIN Plan): Create a collection of thematic and synthesis maps: Create a NoteBook, which defines the technical infrastructure of the area, land use patterns, and territorial development concepts per area use category. ReGrIN Plan is a framework for setting goals and objectives for the area’s restoration project, identifying key tasks and there after developing work schedules and a budget. Design the potential components of a green infrastructure and evaluate a Green Infrastructure Plan for the KBC region.
3. Preparing Geography Information System (GIS) database: Gathering the information and developing the GIS-database. Information have to be gathered: data regarding target zone nature protection areas, species and habitats of community importance, list of nature protected areas administrators, nature protection regulations, land use data, actual investment plans with potential negative impact on species and habitats within the target area, environmental quality data, funding opportunities for nature protection, sustainable use of natural resources/sustainable rural development, local and regional development strategies. Gathering information in the field, regarding the status of protected areas, protected species and habitats, human impact on biodiversity in the target area; evaluation and monitoring of some environmental parameters, with respect to habitat quality and suitability for protected areas, respectively with respect to sustainable use of natural resources. Protected areas administrators will be questioned with respect to human economical activities which affect environmental factors, species and habitats.
4. Landcare facilitation: Facilitating cooperation with farmers, nature conservation and local authorities. Landcare is a community participation model based on voluntary groups of farmers and other committed people working together at a local level to address local issues. The focus is on developing, sharing and implementing more sustainable ways of managing land and water resources, conserving biodiversity and creating sustainable livelihoods for local people. The external expert tasks are: coordinating the project professional contents; to keep in touch with the internal and external contributors; evaluate professional chapters of the project reports; contact with suppliers; professional coordination; documenting professional progress; preparation of professional reports.

31/05/20187.764.485 HUFhttp://www.korosoknaturpark.hu/a-naturpark/a-naturpark-2/a-naturpark-3.html 
291531/201828/05/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Weisz Zoltán, +36 66/313-855, zoltan.weisz@kmnp.hu

2 pcs. Notebook procurement as regaring the second part of the centralized procurement procedure (direct order) pursuant to Article 105 (2) of the Act CXLIII of 2015 on Public Procurement:
-HP Probook 450 G5 (i7-8550U, Windows 10 Pro 64 bit, 720p webcam with mic, 15.6 FHD AG, 2*8GB DDR4 2400, 256GB PCIE NVME SSD, 1TB HDD, Intel 8265 AC, Bluetooth 4.2, Fingerprint reader, 3 year next business day onsite)

10/06/2018920.000 HUF (with VAT)https://www.kozbeszerzes.gov.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=1554 
301887/29.05.2018-Promotional materials29/05/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The object of the procurement is the realization of the following promotional materials:
- Roll-up – 2 pieces
- Personalized fire extinguisher – 150 pieces
All materials will be realized in accordance with the Visual Identity Manual of the Interreg V-A Romania-Hungary Program (https://interreg-rohu.eu/en/communication-and-visual-identity/).

Estimated budget: roll-ups 2 pieces: 168.07 Euro without VAT
Personalized fire extinguisher – 150 pieces: 4033.61 Euro without VAT

06/06/201819.448.74 lei without VAThttps://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice 
3126/29.05.201829/05/2018ASOCIAȚIA „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS” ROHU 84Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS”, email: asociatia.sartiss@hotmail.com, Phone: +40.727.714.323

Procurement of services for organizing of hungarian and english language learning classes for 50 fire fighters and other relevant key personnel working in the field of disaster management at the level of Bihor county

05/06/201824.006,72 RONwww.sartiss.ro 
32External Project Management29/05/2018Volunteer Firefighters Association from TyukodROHU-80Volunteer Firefighters Association from Tyukod /tyukodote@freemail.hu

The Hungarian external Project Manager will plan the activities and supervise their accomplishment on the Hungarian side, will facilitate the internal evaluation process, will be performing risk analysts and analysis on their possible effects, making proposals for corrective actions. He will also be responsible for the elaboration and submission of progress and final reports to the Hungarian program bodies, and also arrange for monitoring and control of the project on the Hungarian side, in accordance with the signed Subsidy Contract.

31/05/20182 432 000 HUF  
33Public procurement expert28/05/2018Volunteer Firefighters Association from TyukodROHU-80Volunteer Firefighters Association from Tyukod/ Szabolcs Kajdi /tyukodote@freemail.hu

Needed professional public procurement expertise for the acquisition of equipment: contracting a public procurement expert

31/05/2018520 000 HUF   
34Quote request for the implementation of the communication activities of the project; 1338-52/201830/05/2018Municipality of BékésROHU-14gal.andras@bekesvaros.hu; 5630 Békés, Petőfi utca 2.

The object of the procurement is carrying out of the communication tasks in connection with the project hereinafter in detail mentioned:
Information boards (2 pieces) in accordance with the project visibility guide: that is properly the updated Visual Identity Manual for the Interreg V-A Romania-Hungary Programme.
Leaflet about the project, partnership and results (cross-border impact) both in Romanian and Hungarian languages, all in all 1000 - 1000 copy (promotional material).
Publicity (6 publications, publishing of promotion articles, inserts in newspapers, press releases) - about the project in local and regional media (every semester) reaching Békés area.
In the frame of public events according to our projects: Services related to organisation and implementation of the opening and closing conferences. Target group: min. of 50 participants per events.
Digital activities: For dissemination the project results the website of Békés will be continuously updated and upgrade on design and content.

05/06/20183 276 786,744 HUF (MNB 1 EUR=319,88 HUF)www.bekesvaros.hu 
35Services for event organisation 29/05/2018Municipality of FöldeákROHU-41foldeak@foldeak.hu

- Professional training for volunteer firefighters (6 trainings)
- Professional joint training (3 trainings)
-Organizing public awareness raising campaigns
1. Campaign for pupils (6 school*2 pieces/school)
2. Campaign for women (8 pieces)
3. Public safety day (3 pieces)

30/05/20188.385.654,2 HUF  
36Procurement of consultancy services in the field of procurements30/05/2018ASOCIAȚIA „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS"ROHU 84Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS”, email: asociatia.sartiss@hotmail.com, Phone: +40.773.933.620

Procurement of consultancy services in order to organize the procurements of works and equipments in the frame of CROSSRISKS project

06/06/201814.977,39 RONwww.sartiss.ro 
37External expertise for public procurement31/05/2018Comuna SalaceaROHU-115Comuna Sălacea, nr.47, judeţul Bihor Cod postal: 417445. primaria.salacea@gmail.com

Public procurement consultancy services include supporting the procurement department to develop the documents / documentation required to complete the public procurement process steps for the investment objective: "FROM ONE BRIDGE TO ANOTHER" on the following activities :
1) Environmental Impact Report for the Investment Objective:
2) Support documentation and expense for obtaining opinions, agreements and authorizations;
3) Certification of energy performance and energy audit of buildings for the investment objective;
4) Technical design services;
5) Technical design verification services;
6) Site engineering services;
7) Management consultancy services;
8) Execution work;
9) facilities;
10) Information and publicity;
11) Various and unforeseen work - if necessary

04/06/201845.000 lei  
38Design, printing and event organization services31/05/2018Comuna SalaceaROHU-115Comuna Sălacea, nr.47, judeţul Bihor Cod postal: 417445. primaria.salacea@gmail.com

1. Promotional material packages
2. Project launch conference
3. Roll-ups
4. Leaflet for relevant actors involved in tourism development
5. Leaflet for the local population of Salacea and Hortobagy
6. thematic route brochure with map included
7. album presenting Hortobágy and Salacea regions (publication)
8. Good practice publication
9. Temporary and permanent billboards
10. Stickers
11. Project website
13. documentary film presenting Hortobágy and Salacea regions
14. Translation

04/06/2018108325 lei  
39External expertise for project manager31/05/2018Comuna SalaceaROHU-115Comuna Sălacea, nr.47, judeţul Bihor Cod postal: 417445. primaria.salacea@gmail.com

The project manager will act as head of the joint project management team, being responsible for the coordination of the project’s operational level management. The project manager will be directly subordinated to the Project Steering Committee, representing strategic level management of the project.
The project manager will provide 4 hours of service / day, for a 28 months period.

04/06/2018111200  
40External expertise for project manager31/05/2018Firefighter Federation of Hajdú Bihar CountyROHU10hbmtsz.rohu10@gmail.com

Project management tasks

05/06/20189 400 000 HUF  
411915/31.05.2018 Firefighter protective equipment31/05/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The object of the procurement is the acquisition of firefighter protective equipment:
- Professional boots – 6 pairs
- Complete protection equipment – 6 pieces
- Safety helmet – 6 pieces
- Gloves – 6 pairs
Estimated budget for the equipment: Boots – 605,04 EURO (without VAT), protection equipment – 3811,76 EURO (without VAT), helmets – 615,13 EURO (without VAT), gloves – 327,73 EUR (without VAT).

06/06/201824.914,37 lei without VAThttps://www.valcani.ro/images/fisiere/Achizitii/Anunt_echipament_protectie_pompieri.pdf 
421569/201831/05/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Melián Csaba, +36 66/313-855, csaba.melian@kmnp.hu

- 1 pc Seppi Midiforst 250 DT forestry mulcher and 1 pcs Twintrack attachement for Valtra T193 H tractor
- 1 pc external service for setting up of the forestry mulcher

19/06/2018-  
43CORRIGENDUM to the Announcement no. 26/29.05.2018 (no. 31 from the RO-HU Programme website): Prolongation of the deadline for the submission of offers29/05/2018ASOCIAȚIA „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISSROHU-84Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS”, email: asociatia.sartiss@hotmail.com, Phone: +40.727.714.323

Prolongarion of the deadline until 12.06.2018 (16:00) for the submission of offers in case of the procurement of services for organizing of hungarian and english language learning classes for 50 fire fighters and other relevant key personnel working in the field of disaster management at the level of Bihor county.

12/06/201824.006,72 RONwww.sartiss.ro 
44CORRIGENDUM to the Announcement no. 36 from the RO-HU Programme website regarding the Procurement of consultancy services in the field of procurements: Prolongation of the deadline for the submission of offers30/05/2018ASOCIAȚIA „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISSROHU-84Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS”, email: asociatia.sartiss@hotmail.com, Phone: +40.773.933.620

Prolongation of the deadline until 13.06.2018 (16 h) for the submission of offers in case of the Procurement of consultancy services in order to organize the procurements of works and equipments in the frame of CROSSRISKS project.

13/06/201814.977,39www.sartiss.ro 
45Procurement of services for elaborating the technical and economic documentation (PT + CS + DDE +DTAC phases) including the ensuring of the technical assistance for the investment: “EXTENSION AND EQUIPMENT OF CROSS-BORDER INTEGRATED TRAINING CENTRE FOR INTERVENTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS"- SANTION VILLAGE, BORS COMMUNE, BIHOR COUNTY.06/06/2018ASOCIAȚIA SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISSROHU-84ASOCIAȚIA SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS, Str. Făgărașului, nr. 5, bl. IP, sc. A, et. 4 , ap.8, Oradea, Tel: +40.727.714.323, Email: asociatia.sartiss@hotmail.com

Procurement of services for elaborating the technical and economic documentation (PT + CS + DDE +DTAC phases) including the ensuring of the technical assistance for the investment: “EXTENSION AND EQUIPMENT OF CROSS-BORDER INTEGRATED TRAINING CENTRE FOR INTERVENTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS"- SANTION VILLAGE, BORS COMMUNE, BIHOR COUNTY.

19/06/201827.036,70 LEIwww.sartiss.ro 
462066/14.06.2018 Firefighter protective equipment14/06/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The object of the procurement is the acquisition of firefighter protective equipment:
- Professional boots – 6 pairs
- Complete protection equipment – 6 pieces
- Safety helmet – 6 pieces
- Gloves – 6 pairs
Estimated budget for the equipment: Boots – 605,04 EURO (without VAT), protection equipment – 3811,76 EURO (without VAT), helmets – 615,13 EURO (without VAT), gloves – 327,73 EUR (without VAT).

18/06/201825.001,20 lei without VAThttp://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice 
479858/13.06.201814/06/2018Satu Mare County CouncilROHU-102bianca.buda@cjsm.ro Tel. 0261-711004 Fax. 0261-710395

Services for advertising and event organization within the project ROHU 102 "Mitigating the adverse effects of hail in Satu Mare County".
Within the Public Events and Publications Activity, the project will be promoted through press releases and articles in the media, as well as by the organization of press conferences and a scientific dissemination conference.

24/06/201858.541,59 Ron without VAThttps://www.cjsm.ro/2018/06/anunt-privind-achizitia-serviciilor-de-organizare-evenimente-si-publicitate-in-cadrul-proiectului-rohu-102-mitigating-the-negative-effects-of-hail-in-satu-mare-county/ 
48K- 3470-010/201825/05/2018Körös Valley District Water DirectorateROHU-28Melinda Varga, 26 th Városház Street, Gyula, 5700 email: varga.melinda@kovizig.hu, tel.: +36-30-388-9750

Construction Planning:
The contracting authority is looking for a contractor to level up the tender designs to implementation plans in case of architectural, tender and building services engineering tender designs that made in May of 2016.
This public procurement is connected to the „Development of flood protection centre of Szanazug and rehabilitation of the penstock and hydro-mechanical equipment in Tulca” entitled, ROHU28 project ID Hungarian side development, namely relating to the Flood Protection Centre of Szanazug.

04/06/20181.250.000 HUF  
49K-3470-009/201806/06/2018Körös Valley District Water DirectorateROHU-28Melinda Varga, 26 th Városház Street, Gyula, 5700 email: varga.melinda@kovizig.hu, tel.: +36-30-388-9750

Public procurement consultant for performing tasks:
The contracting authority is seeking for a public procurement consultant in connection with the „Development of flood protection centre of Szanazug and rehabilitation of the penstock and hydro-mechanical equipment in Tulca” entitled, ROHU28 project ID Hungarian side development, namely relating to the Flood Protection Centre of Szanazug.
The public procurement consultant tasks are transaction of public procurement, compilation of public procurement documentation.

13/06/20181.800.000 HUF  
502076/15.06.2018 Website15/06/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The object of the procurement is the acquisition of webpage elaboration services according to the documentation which can be found on the webpage of the contracting authority.

Estimated budget: 2521.01 Euro without VAT

21/06/201811.762,02 lei without VAThttps://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice 
51399415/06/2018Municipiul SalontaROHU-14Municipiul Salonta, str. Republicii nr. 1

Management services will be contracted in order to ensure the transparency, efficiency and efficacy of overall project management and project management at LB level. The contracted expert will be responsible for the planning/organization and supervision of all project activities in accordance with Subsidy Contract, and with relevant national and EU rules and regulations, in collaboration with the JSCP.
•General tasks: advice, assistance, review as frequently as needed
•plan - implement - identify needs/problems/risks - find solutions - monitor/evaluate
Please see further details by accessing: https://salonta.net/ro/achizitii-publice/

21/06/2018132323https://salonta.net/ro/achizitii-publice/  
52399515/06/2018Municipiul SalontaROHU-14MUNICIPIUL SALONTA, Str. Republicii nr.1, Salonta, Jud.Bihor , Romania. Patricia Ivanciuc; tel.: +40 359 409730

Financial management services will be externalized, to ensure transparent, efficient financial project management; a special attention will be given to the professional competencies of the contracted experts who will cooperate with the project partners to reach the project goals. The contracted expert will be responsible for elaborating financial progress/final reports at LP and project level and for ensuring cost-efficiency in accordance with Subsidy Contract, and in accordance with relevant national and EU rules and regulations in both countries.
The financial manager is responsible with the preparation/organization and supervision of the projects’ financial activities in collaboration with the project staff and partners.
General tasks include: advice, assistance, review of and supervision of financial activities
Please see further details by accessing https://salonta.net/ro/achizitii-publice/

21/06/2018132323 wihtout VAThttps://salonta.net/ro/achizitii-publice/  
53399615/06/2018Municipiul SalontaROHU-14Str. Republicii nr.1, 415500 Salonta, Jud.Bihor , Romania. Patricia Ivanciuc; tel.: +40 359 409730, rohu14nature@gmail.com

Promotional materials:
2500 personalized textile bags, containing: 2500 notepad, 2500 pen,
2000 personalized key chains
2 roll-ups
50 posters
2000 flyers
500 invitations
500 stickers
1 temporary plaque
1 Permanent plaque
23 Promotion and information boards

Please see further details by accessing https://salonta.net/ro/achizitii-publice/

21/06/2018132323 wihtout VAThttps://salonta.net/ro/achizitii-publice/ 
55Services for event organisation18/06/2018Volunteer Firefighters Association from TyukodROHU80Volunteer Firefighters Association from Tyukod /tyukodote@freemail.hu

1. Project opening conference (50 persons)
2. Project closing Conference (50 persons)
3. Workshop "Psychological Support to the Population" (50 persons)
4.” Best practice joint simulation of a road accident „event (30 persons)

22/06/20182 080 000 HUFVolunteer Firefighters Association from Tyukod /tyukodote@freemail.hu 
56406019/06/2018Municipiul SalontaROHU-14MUNICIPIUL SALONTA, Str. Republicii nr.1, Salonta, Jud.Bihor , Romania. Patricia Ivanciuc; tel.: +40 359 409730

30 press releases/newspapers articles and 2 radio spots about the project need to be published/broadcasted in local and regional media reaching Salonta area
Please see further details by accessing: https://salonta.net/ro/achizitii-publice/

25/06/201837251 RON without VAThttps://salonta.net/ro/achizitii-publice/ 
57Varsánykerti-tó természetvédelmi célokkal összhangban levő vizes élőhellyé alakítása, illetve a környezetének kialakításához kapcsolódó tervezési és műszaki dokumentáció-készítési feladatok – engedélyes (megvalósulási) és kiviteli tervek készítése (kitűzési feladatok)20/06/2018Komádi Városi ÖnkormányzatROHU-68Komádi Városi Önkormányzat, HU 4138 Komádi Hősök tere 4., phkomadi@t-online.hu, 0036-54-545-020

Varsánykerti-tó természetvédelmi célokkal összhangban levő vizes élőhellyé alakítása, illetve a környezetének kialakításához kapcsolódó tervezési és műszaki dokumentáció-készítési feladatok – engedélyes (megvalósulási) és kiviteli tervek készítése (kitűzési feladatok)

27/06/20183.275.712 HUF https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/06/Ajánlatkérés-tervezés-ROHU.doc
582123/19.06.2018 Translation and interpretation services20/06/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

Translation of project documents and intepretation at events.

25/06/20185685,83 lei without VAThttps://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice 
59Procurement of services for organizing of events and elaboration of promotional materials 25/06/2018Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISSROHU-84Email: asociatia.sartiss@hotmail.com, Phone: +40744.172.255, 0727.714.323

Procurement of services for organizing of events and elaboration of promotional materials in the frame of the project ”Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” , ROHU-84, acronym CROSSRISKS

06/07/201851.551,73 Leiwww.sartiss.ro 
60Service to provide visibility actions, communication tasks and event organisations10/05/2018Gúth-Keled Non-profit Association for Tourism and Nature ProtectionROHU 103Éva Czirják (czirjakevi@gmail.com)

The object of the procurement is carrying out of the communicaion tasks, visibility actions and event organisations in connection with the project:
- Workshops - 2 pcs (professional events with the participations of relevant experts, with catering for 20 people)
- Project dissemination event - 1 pc (in association with civil cycling organizations and hiking associations with catering for 20 people)
- Leaflet - 800 pcs
- Brochure - 500 pcs
- Press releases and photo sequence - 3 pcs (about the progress and the achievements of the project and about the phases of the project implementation)
- Temporary billboard - 1 pc
- Permanent plaque - 1 pc
- Website development - 1 pc
- Stickers - 65 pcs

16/05/20182 975 380 HUF  
61SCN1005432/22.06.201825/06/2018Comuna OdoreuROHU-80Comuna Odoreu, Str. Republicii Nr.100, jud. Satu Mare, tel. +40 261 775062, email: primariaodoreu@yahoo.com

Procurement of a medium-sized fire engine within the ROHU80 JOINTRESCUE project titled „CROSS-BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT CENTRE”, in accordance with the published technical specifications.

04/07/2018651117,54 RON without VAThttp://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100007327 
62SCN1005480/22.06.201825/06/2018Comuna Viile Satu MareROHU-80Comuna Viile Satu Mare, Str. Republicii Nr.1, jud. Satu Mare, tel. +40 261 754224, email: viilesm@yahoo.com

Procurement of a medium-sized fire engine within the ROHU-80 JOINTRESCUE project titled „CROSS-BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT CENTRE” , in accordance with the published technical specifications.

13/07/2018653769 RON without VAThttp://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100007394 
63Provision of bookkeeping services within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)26/06/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

Provision of bookkeeping services: The Bidder is responsible for keeping the following analytical records in addition to the general ledger's accounts in accordance with the legislation in force during the implementation period of the project (01/07/2018-31/08/2020):
- payroll records,
- buyer current account records,
- supplier record,
- separate bookkeeping of supporting documents related to the project.

29/06/20184700 EURhttp://www.korosoknaturpark.hu/a-naturpark/a-naturpark-2/a-naturpark-3.html 
6420.06.201827/06/2018Csenger Város ÖnkormányzataROHU-62Forján Zsolt, Csenger Város polgármestere - HU-4765 Csenger, Ady E. u. 14. - +36-44/520-520 - drsimai@csenger.hu

Making water rights licencing plan (architectural planning) - "Határtalan zöld folyosó - Borderless green corridor - JOINTGREENCORR - ROHU-62"

29/06/201810.015.790 HUF (31.000 EUR)  
6520.06.201827/06/2018Csenger Város ÖnkormányzataROHU-62Forján Zsolt, Csenger Város polgármestere - HU-4765 Csenger, Ady E. u. 14. - +36-44/520-520 - drsimai@csenger.hu

Making water rights licencing plan (architectural planning) - "Határtalan zöld folyosó - Borderless green corridor - JOINTGREENCORR - ROHU-62"

29/06/201810.015.790 HUF (31.000 EUR)  
66SCN1006081/27.06.201827/06/2018Comuna HalmeuROHU-80Comuna Halmeu, Str. Eliberarii Nr.57, jud. Satu Mare, tel. +40 261 773673, email: primariahalmeu@yahoo.com

Procurement of a medium-sized fire engine and extrication set within the ROHU-80 JOINTRESCUE project titled „CROSS-BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT CENTRE” , in accordance with the published technical specifications.

13/07/2018729095,71 RON without VAThttp://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100008010 
6720/29.06.201829/06/2018ASOCIATIA PRO VALEA CRISULUI REPREDE - PRO SEBES KOROS VOLGYROHU-68GRIM ANDRAS, URVIND 209, andrasgrim@yahoo.com, 0744781494

Thematic events organisation: 2 Workshops, 2 ecotouristic camp's for children

02/07/201858605.88 ron without VAThttp://valeacrisurilor.ro/administrativ/ 
6821/29.06.201829/06/2018ASOCIATIA PRO VALEA CRISULUI REPREDE - PRO SEBES KOROS VOLGYROHU-68GRIM ANDRAS, URVIND 209, andrasgrim@yahoo.com, 0744781494

Project image creation and promotion material providing

02/07/2018118709,11 ron without VAthttp://valeacrisurilor.ro/administrativ/ 
691724/201827/06/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Molnár Géza, +36 66/313-855, geza.molnar@kmnp.hu

Comparative survey using scientific methods of the significant mounds (kunhalom, kurgan) regarding nature and heritage conservation.

The comparative survey is carried out on the Csanádi-hát (Hungary) and the Arad county (Romania)

05/07/2018-http://www.kmnp.hu/interreg 
70438629/06/2018Municipiul SalontaROHU-14Str. Republicii nr.1, 415500 Salonta, Jud.Bihor , Romania. Patricia Ivanciuc; tel.: +40 359 409730, rohu14nature@gmail.com

Promotional materials
Please see further details by accessing https://salonta.net/ro/achizitii-publice/

04/07/2018132323 wihtout VAThttps://salonta.net/ro/achizitii-publice/ 
713629/03.07.201803/07/2018Comuna OdoreuROHU-80Comuna Odoreu, Str. Republicii Nr.100, jud. Satu Mare, tel. +40 261 775062, email: primariaodoreu@yahoo.com

Procurement of services for organisation of the following events within the ROHU80 JOINTRESCUE project titled „CROSS-BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT CENTRE” :
- „Field study and networking” camp – a three-day camp organized with the aim of exchange of experiences in the five partner localities and surroundings: Tyukod-Odoreu-Păuleşti-Viile Satu Mare-Halmeu – getting to know the settlements, discussions and networking on best practices and former experiences. (30 participants)
- Organization of a joint workshop for voluntary services members on „Performance criteria related to the creation and equipping of voluntary services”, one-day event. (50 participants)
- intervention simulation/joint exercise of voluntary partner organisations in case of a technological accident produced in a glass processing factory from Odoreu. One-day event. (30 participants)
- joint workshop: „Efficient solutions for emergency situations in the cross-border area” , one-day event. (50 participants)

06/07/201834915 RON  
722021-0002/201804/07/2018LOWER-TISZA DISTRICT WATER DIRECTORATEROHU-11Pándiné Dr. Bakos Eszter, 6720 Szeged, Stefánia 4. pandine@ativizig.hu, +36 62 599 599

,,A ROHU-11 FORMURES „Flood risk management improvement on the Mures river in the cross border area” (Árvízi kockázatkezelés javítása a Maros folyón a határmenti területeken) elnevezésű projekten belül tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása a mellékelt műszaki leírás szerint”

09/07/20185885 eurówww.ativizig.huhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/07/ROHU_11_FORMURES_PR-MŰSZAKI-LEÍRÁS_20180621.docx
73204/07/2018Association for Business Promotion in RomaniaROHU-10krisztina.satran@rove.ro

Services for procurement consultancy within the project with title: ”Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area”

The object of the service contract consist in:
Preparing all the necessary documentation for the acquisitions, like Purchase requisitions, specifications, the strategy of the contracting, draft forms for the contracts, making the acquisitions through SICAP system, advice on formulating answers to clarification requests, advice on the evaluation of submitted bids.

16/07/201829379.20  
74512/04.07.201804/07/2018Interaction 2050 AssociationROHU-62Asociaţia Interaction 2050, Satu Mare, România, Str. B.P. Haşdeu nr. 31, E-mail: interaction2050@gmail.com, Tel: +36 30 9451710, +40 721 346490

Procurement of services for the elaboration of promotional materials for the implementation of the planned information and promotional activities within the ROHU62 project titled "Borderless green corridor", as follows:
- fliers, A5 format – 30.000 pieces,
- brochure for evaluating the project’s results, in Romanian, Hungarian and English, A5 format, 20 pages - 200 pieces,
- customized files – 400 pieces,
- postcards – 1.000 pieces,
- customized plastic pens – 1.000 pieces,
- customized pen-drives (minimum 4 GB or higher) – 500 pieces,
- customized roll-ups – 4 pieces,
- customized A3 posters – 300 pieces,
- customized T-shirts – 200 pieces,
- customized caps – 200 pieces.
All materials will be elaborated in line with the communication and visibility requirements of the “Visual Identity Manual” of the INTERREG V-A Romania-Hungary Programme.

16/07/201840090 RON  
75interpretation and translation service04/07/2018Municipality of FöldeákROHU-41foldeak@foldeak.hu

Translation on the volunteer firefighters training. 2 occasions.

04/07/2018636.636 HUF  
762356/05.07.2018 Training services for firefighters 05/07/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

Trainig servise for firefighters - 12 courses for 30 persons ; professional trainer,; catering

13/07/201843.248,03 lei without VAThttps://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice 
772357/05.07.2018 1. Organizing events05/07/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The object of the procurement is the acquisition of event organizing services for the following events: awareness raising campaign for pupils (6 events, maximum budget: 168,06 euro without VAT), awareness raising campaign for parents (3 events, maximum budget: 168,06 euro without VAT), public safety days (3 events, maximum budget: 840,34 euro without VAT), press conference (1 event, maximum budget 672,27 euro without VAT)

13/07/201821.937,40 lei without VAThttps://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice 
78Preparation of the detailed Technical design documentation01/06/2018Gúth-Keled Non-profit Association for Tourism and Nature Protection ROHU 103Éva Czirják (czirjakevi@gmail.com)

The object of the procurement is to prepare the detailed Technical design documentation prescripted in the Gov. Decree no. 322/2015. (X.30.), based on the building permit and the former plan.

15/06/2018571896 HUF  
79External project management23/04/2018Gúth-Keled Non-profit Association for Tourism and Nature ProtectionROHU 103Éva Czirják (czirjakevi@gmail.com)

The object of the procurement is carrying out the external Project management's tasks. The managers’ tasks have several layers: realizing the financial and technical management and performing administration, procurement and communication tasks too.
- Financial management: to prepare and submit disbursement requests and progress reports to the Authority, and to assemble financing and cash flow plans based on data supplied by the coordinators. Prepare and submit disbursement requests and progress reports to the Authority, and assemble financing and cash flow plans based on data supplied by the coordinators.
- Technical management: to assemble documents required for acquiring the necessary permissions, to coordinate the permission’s acquire, to communicate with the designer and contractor.
- Administration: to continuously supply data for the Managing Authority, to handle all administrative work generated by the project’s progress.
- Communication: to create continuous, real communication between the project coordinators, the Managing Authority and the other external partners who take part in the development.

03/05/20189360000  
801786/201827/06/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Körömi Krisztina, +36 66/313-855, krisztina.koromi@kmnp.hu

Designing, delivering, installing of outdoor, weatherproof, environmentally-friendly unique nature trail elements (10 different pcs.)

25/07/2018-http://www.kmnp.hu/_user/browser/File/2018/Interreg/interaktiv%20hirdetmeny%20honlapra.pdf 
81IT equipment and electronics06/07/2018Association for Business Promotion in RomaniaROHU-10krisztina.satran@rove.ro

IT equipment and electronics in the project: ”Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area”

The detailed list of equipments include:
- Kitchenette - freezer, microwave, coffee machine, dishware
- IT equipments - 2 laptops, 1 multifunctional printing machine, 2 router, flipchart, 1 beemer with a screen and a pointer

16/07/201822.650,00 Ron  
82Office furniture, teaching classes furniture, kitchenette furniture.06/07/2018Association for Business Promotion in RomaniaROHU-10krisztina.satran@rove.ro

Office furniture, teaching classes furniture, kitchenette furniture.

The detailed list of equipments include:
- teaching classes - 40 tables, 40 chairs
- office space - 1 office desk, 1 office chair, 1 armchair, 2 shelves
- locker rooms - 5 lockers, 3 benches
- conference room - 100 chairs, 1 table
- reception room - 1 table, 1 chair
- kitchenette - table

16/07/201850.800,00 Ron  
83SCN1007205/09.07.201809/07/2018Comuna PaulestiROHU-80Comuna Paulesti, Str. Principala Nr.83, jud. Satu Mare, Romania, Email: achizitiicomunapaulesti@yahoo.com, Tel.: +40 261757306/ 748824369/ 76455971, Fax: +40 2617573066

Procurement of a medium-sized fire engine within the ROHU-80 JOINTRESCUE project titled „CROSS-BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT CENTRE” , in accordance with the published technical specifications.

23/07/2018651175,54 RON without VAThttp://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100009182 
841879/201809/07/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Weisz Zoltán, +36 66/313-855, zoltan.weisz@kmnp.hu

266/5000
1 pc. T-Roc Style 2.0 TDI SCR 4 Motion as per the following parameters
- the trim level and specifications of the vehicle according to the NZPU8V identifier's configuration
- 1 set of winter tires on steel wheels
- registration costs

16/07/2018-http://www.kmnp.hu/interreg 
85EKE/01/06.07.201810/07/2018Societatea Carpatina Ardeleana – Satu MareROHU-79Mark-Nagy Janos, office@eke.ro, 0721514137

Service contract: “Surveyig the wild fauna and the presence of micropollutants in differents organisms of the Tur River Protected Area” in Romania: ROSCI 0214 Râul Tur site of community interest.
The service contains:
- organization of 3 day workshop with the participation of specialists of the two project partners (a total of 12 people) with the aim to harmonize the monitoring methods used in the two countries.
- survey of protected and/or Natura 2000 designation species from the following groups: bats, reptiles and amphibians, fishes, land invertebrates, aquatic invertebrates
- survey of alien invasive species from the following groups: fishes, aquatic invertebrates
- investigation of biomagnification and bioaccumulation processes on the fish and mollusk fauna of the River Tur at the Romanian project site
Results:
- workshop
- harmonized monitoring protocol
- 5 survey reports about protected and/or Natura 2000 designation species: conservation status, threatening factors, distribution maps (also vectorised maps), proposal of conservation measures
- 2 survey reports about alien invasive species: occurence, distribution
- Investigation report of the biomagnification and bioaccumulation processes on the fish and mollusk fauna at the Romanian project site

23/07/2018448.326,61 RON without VAThttp://eke.ro/ro/achizitii.html#achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/07/Documentatie-de-atribuire-cercetare.pdf
86Service for information pont IT development and mobile application development11/07/2018Gúth-Keled Non-profit Association for Tourism and Nature ProtectionROHU 103Éva Czirják (egyesuletguthkeled@gmail.com)

Service for Information point IT development and mobile application development that provides relevant information about the natural, cultural sights and touristic services can be seen in Nyíradony, Nyírlugos, Nyírbéltek, Ömböly, Bátorliget, Szaniszló (RO), Csomaköz (RO), Bere (RO), Mezőfény (RO), Nagykároly (RO) settlements and displays the routes and the connection among them with bicycle information.

19/07/20187246452  
87Purchase of bicycles11/07/2018Gúth-Keled Non-profit Association for Tourism and Nature ProtectionROHU 103Éva Czirják (egyesuletguthkeled@gmail.com)

Purchase of 25 pieces bicycles which can be used on unpaved roads too and are equipped with the compulsory road safety devices.

19/07/20185032258  
88Planting Iris in Forest Fény and creation a Garden for native species in Nyíradony-Szakolykert11/07/2018Gúth-Keled Non-profit Association for Tourism and Nature ProtectionROHU 103Éva Czirják (egyesuletguthkeled@gmail.com)

Planting Iris into the Forest Fény with land preparation, soil remediation, habitat testing and aftercare: surveying habitat, surveying of alien species, soil testing, plant propagation and pre-nursing, installation and aftercare on 2 times, with mowing and irrigation on request.
Creation of a garden for native species in Nyíradony-Szakolykert (bedding, planting, landscaping and creation of path, set up information boards).

19/07/201833212903  
89Content development service11/07/2018Gúth-Keled Non-profit Association for Tourism and Nature ProtectionROHU 103Éva Czirják (egyesuletguthkeled@gmail.com)

Content development services for tables, info points, and for the application in 3 languages, peer-reviewed. The service provider should collect relevant information about the natural, cultural, architectural sights, touristic services or other attractions, as well as all relevant services can be seen and available in Nyíradony, Nyírlugos, Nyírbéltek, Ömböly, Bátorliget, Szaniszló (RO), Csomaköz (RO), Bere (RO), Mezőfény (RO), Nagykároly (RO) settlements and displays the routes and the connection between them.

19/07/20185032258  
90Development of a responsive website with integrating the KörösMap application within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)13/07/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

Development of a responsive website with integrating the KörösMap application:
KörösMap is an application based on digital map viewers. By navigating the map of the region or using a search tool, users can find information that is of interest to them.

Planned layers:
1. Nature conservation: Landscape Protection Area, Nature Conservation Area, Natura2000 Network, Local Nature Conservation Area, Unique landscape values
2. Cultural values
3. Local product
4. Tourism: paddling, fishing, walking, nature trails, biking, riding

Technical requirements:
- Developmnt must be done in PHP and be device agnostic.
- Twitter/Facebook Feed Integration and Sharing
- Audio, video, image and text information
- Navigation path to destination selected by the user

19/07/20184.083.216 HUFhttp://www.korosoknaturpark.hu/a-naturpark/a-naturpark-2/a-naturpark-3.html 
91interpretation and translation service13/07/2018Municipality of FöldeákROHU-41foldeak@foldeak.hu

Translation on the volunteer firefighters training. 2 occasions.

13/07/2018636.636 HUF  
922021-0007/201816/07/2018Lower-Tisza District Water DirectorateROHU11Pándiné Dr. Bakos Eszter, 6720 Szeged, Stefánia 4., pandine@ativizig.hu, +36 62 599 599

,A ROHU-11 FORMURES „Flood risk management improvement on the Mures river in the cross border area” (Árvízi kockázatkezelés javítása a Maros folyón a határmenti területeken) elnevezésű projekten belül műszaki ellenőri feladatok ellátása a mellékelt műszaki leírás szerint”

24/07/201832 597 eur www.ativizig.huhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/07/FORMURES_Műszaki-ellenőr-műszaki-leírás.docx
933781/17.07.2018 Services for organizing of events17/07/2018Valcani CommuneROHU-41primaria_valcani@yahoo.com, tel. 0256-385205, fax 0256-385454

The object of the procurement is the acquisition of event organizing services for the following events: awareness raising campaign for pupils (6 events, maximum budget: 168,06 euro without VAT), awareness raising campaign for parents (3 events, maximum budget: 168,06 euro without VAT), public safety days (3 events, maximum budget: 840,34 euro without VAT), press conference (1 event, maximum budget 672,27 euro without VAT)

20/07/201821.905,87 RON without VAThttps://www.valcani.ro/index.php/achizitii-publice 
941885/201813/07/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Molnár Géza, +36 66/313-855, geza.molnar@kmnp.hu

Comparative land use and vegetation study in the border area's habitats. Analysing the natural and socio-economic impacts which determine the condition, the species composition and the structure of the forest and grassland ecosystems, especially the evolution of plant communities of certain habitats: floodplain hardwood forests, steppes and wetlands"

03/08/2018-http://www.kmnp.hu/interreg 
95Quote request for the implementation of the communication activities of the project (438/2018)17/07/2018Hortobágy National Park DirectorateROHU-79Ibolya Lajter (e-mail: lajteribolya@hnp.hu)

- Posters
- opening event organisation, press release, catering
- media display package for popularize the project
- souvenirs: mugs, 16 GB pendrives, 2 GB pendrives, pens, linen bags, puzzle games, key holders, notebooks
- permanent Billboard
- stickers
- roll-up

23/07/2018gross 5.268.900 HUF (gross 16250 EUR) https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/07/kötelező-tájékoztatási-feladatok-műszaki-tartalma_ROHU-79.docx
96Purchase of audiovisual and computer equipment within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)17/07/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

Purchase of audiovisual and computer equipment

Technical Requirements:

2 pcs Dell Vostro 3578 Black notebook W10Pro FHD Ci5 8250U 1.6GHz 8GB 256GB R5M520 NBD with MS Office 365

1 pc BenQ TW533 WXGA projector + projector bag

Drone and equipments: DJI Phantom 4 Agro NDVI drone set, DJI Phantom 4 +i 4K camera set, DJI Phantom 4 pro obsidian accumulator, DJI Phantom 4 aluminiumsuitcase, Huawei MediaPaD M3 8"" 32GB Wi-Fi Silver

1 pc Gopro hero5 black camera

24/07/20182.019.364 HUFhttp://www.korosoknaturpark.hu/a-naturpark/a-naturpark-2/a-naturpark-3.html 
971940/201820/07/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Molnár Géza, +36 66/313-855, geza.molnar@kmnp.hu

Examination of the population and territorial integrity of the Red Footed Falcon and Lesser Grey Shrike in the cross-border region with individually marked (colored rings) birds.

27/07/2018-http://www.kmnp.hu/interreg 
981939/201820/07/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Balogh-Roth Melinda, +36 66/313-855, melinda.roth@kmnp.hu

Examination the Steppe polecat (Mustela evermanii) genetic diversity and its hybridization with the European polecat (Mustela putorius) to help preserve and long-term develop the species and its habitat.

27/07/2018-http://www.kmnp.hu/interreg 
99Production and proofreading of the professional content of the Körös Valley Magazine within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)25/07/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

Production, proofreading and translation of the professional content of the Körös Valley Magazine

The Körös Valley Magazine will be published 6 times (January 2019, May 2019, September 2019, January 2020, May 2020, August 2020) in 2000 copies (1500 Hungarian, 500 Romanian). Extent: 88 Inside Pages + 4 Side Cover.

The basic aim of the quarterly publication is to acquaint the natural values of the Körös Valley, to promote eco and active tourism opportunities, to increase respect for nature, to strengthen the harmonious relationship between man and nature.

Tenderer's duties:
- in the case of 6 copies, the production of professional content, the production of photographic illustrations,
- proofreading of professional content.

31/07/201810.570.427 HUFhttp://www.korosoknaturpark.hu/a-naturpark/a-naturpark-2/a-naturpark-3.html 
100Editing and printing works of the Körös Valley Magazine within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)25/07/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

Editing and printing works of the Körös Valley Magazine

The Körös Valley Magazine will be published 6 times (January 2019, May 2019, September 2019, January 2020, May 2020, August 2020) in 2000 copies (1500 Hungarian, 500 Romanian) with the following parameters:

Cut size: 210x297 mm
Number of copies: 500 Romanian 1,500 Hungarian
Pages: 88 Inner Pages + 4 Side Cover
Pressure: 4 + 4 colours
Paper: 100 g / m2 Claro Glossy Globe, 170 g / m2 Claro Glossy Cover
Binding: Saddle Stitch

31/07/201812.513.278 HUFhttp://www.korosoknaturpark.hu/a-naturpark/a-naturpark-2/a-naturpark-3.html 
101512425/07/2018ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUSROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”Nume: Totoi Lorena, Adresă: Oradea, Mihai Eminescu nr 15, e-mail: contact@aquacrisius.ro, tel.: 0752 270 142.

Autovehicul teren 4x4, descris în caietul de sarcini.

06/08/201877.927,73 lei fără TVAhttp://www.aquacrisius.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=161 
102Organization and implementation of events (Knowledge Forum, Green Clubs) within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)26/07/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

Organization and implementation of events (Knowledge Forum, Green Clubs) with the following details:

Knowledge Forum: As part of the project, PP2 establish a Knowledge Forum that gathers together representatives of institutions and organizations interested in nature protection in Romania and Hungary too. The Forum is a platform for exchanging experiences and discussing problems related to Natura2000 protection among different stakeholders: representatives of environmental NGOs, local authorities, institutions responsible for nature conservation and local business associations etc. During the project, PP2 will organize two meetings of the Forum.

Event organization services:
Two one-day event will be organized in the Visitor Centre, Dánfok, Békés.
8 hour event,
2x100 participants
ToR:
Organization, implementation:
- ensure the preparation and deployment, registration, venue preparation,
- single venue admittance,
- scenario creation,
- invitations in advance and in the field,
- Catering (Coffee break: coffee, tea, mineral water, soda and juices with 3-3 kinds of soft drinks, salty and sweet biscuits, buffet lunch)

Necessary human resources: 2 hostess, 1 person event manager

Technical conditions: 1 high-performance projector, laptop, screen, two mobile microphone, at least two speakers, mixer

External services: Catering, Translation, Technical manager, speakers

Green Clubs: Green Clubs are 10x1 week program series (every 3rd month), where the target group (students and citizens) can exchange knowledge on nature conservation, environmental protection, ecotourism and sustainable land use practices. In the clubs, professionals will facilitate the courses.
5 event at he first half of the implementation will be held at external places (schools, cultural centers of the KVNE's member municipalities).
The next 5 event will held at the renovated Visitor Center in Dánfok.

Partly offers are applicable.

31/07/20183,337,284 HUF + 4,200,464 HUFhttp://www.korosoknaturpark.hu/a-naturpark/a-naturpark-2/a-naturpark-3.html 
103Quote request for public procurement service 1338-123/201826/07/2018Municipality of BékésROHU-14gal.andras@bekesvaros.hu; 5630 Békés, Petőfi utca 2.

Public procurement service (for construction works, equipment)

06/08/20181.977.953,57 HUFwww.bekesvaros.huhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/07/Árajánlatkérés-közbeszerzési-tanácsadó-All-Ready-Kft.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/07/Árajánlatkérés-közbeszerzési-tanácsadó-Dr.-Fodor-András.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/07/Árajánlatkérés-közbeszerzési-tanácsadó-Weszely-Tamás.pdf
104444/25.07.201829/07/2018SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEAROHU7MIHAI FECHETA mihaifecheta@yahoo.it, 0771369431; MARTIN MIHELLER mihellerpeter@gmail.com, 0765212686

Construction works for the tourist park and Belvedere touristic refuge – Observer.
The investment is located in Bihor County, Zece Hotare village.
The proposed building will be a construction to function as a touristic Refuge, areas for training and information and observatory watchtower.

09/08/20181.537.197 RON (inclusiv tva)http://www.oradea.donorioneromania.ro/achizitii/ 
105Purchase of vegetation substrate and fertilizer22/06/2018University of OradeaROHU 29Cezar Pontos, Oradea, str. Universitatii nr.1; cezarpontos70@gmail.com; 0259-408771

The vegetation substrate and fertilizer for aquatic plants is destined to grow the thermal water lily (Nymphaea lotus var. thermalis) in a artificial pond who will prepare in the "Campus A" of University of Oradea.
In this way we try to save them from the extinction, because at this moment, this plant species has disappeared from "Paraul Petea" Reserve, the only place where it naturally grew.

03/07/201816.422,00 RONhttps://www.uoradea.ro/display15735 poz.72 https://www.uoradea.ro/display17032 https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100025801 
106Purchase of masks for plant pot24/06/2018University of OradeaROHU 29Cezar Pontos, Oradea, str. Universitatii nr.1; cezarpontos70@gmail.com; 0259-408771

The masks for plant pot are intended for the growth of thermal water lily in the laboratory (in aquariums and small basins), and then in artificial ponds especially designed for this plant species.

04/07/20187.497,00 RONhttps://www.uoradea.ro/display15735 pozitia 73 https://www.uoradea.ro/display17039 https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100026119 
107Acquisition of reagents, instruments and glassware27/06/2018University of OradeaROHU 29Cezar Pontos, Oradea, str. Universitatii nr.1; cezarpontos70@gmail.com; 0259-408771

Lot 1: Reagents. Laboratory reagents will be used for geothermal water analysis from a series of geothermal wells in the Oradea - Băile Felix - Băile 1 Mai region (Bihor county, RO). Some of them will also be used to prepairing of nutrient media for the thermal water lily, in germination period, in the laboratory conditions.

01/08/201892.879,50 RONhttps://www.uoradea.ro/display15735 pozitia 91 https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100033735 
108Acquisition of reagents, instruments and glassware27/06/2018University of OradeaROHU 29Cezar Pontos, Oradea, str. Universitatii nr.1; cezarpontos70@gmail.com; 0259-408771

Lot 2: Instruments and glassware for laboratory works.
Laboratory instruments and grassware will be used for geothermal water analysis from a series of geothermal wells in the Oradea - Băile Felix - Băile 1 Mai region (Bihor county, RO). Some of them will also be used to prepairing of nutrient media for the thermal water lily, in germination period, in the laboratory conditions, and also for different type of analyses.

01/08/201850.753,50 RONhttps://www.uoradea.ro/display15735 pozitia 91 https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100033735 
109901/31.07.201801/08/2018Diosig CommuneROHU10Diosig, Livezilor Street, No. 32 , Bihor, Tel: 0259350198; Postal code 417235, email: primaria.diosig@cjbihor.ro

Organization services of Opening Conference for the project "Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area" -ROHU 10

16/08/20187.834,29https://www.diosig.ro/informatii-publice/anunturi_p246.htmlhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Anunt-intentie.pdf
11090401/08/2018Diosig CommuneROHU10Diosig, Livezilor Street, No. 32 , Bihor, Tel: 0259350198; Postal code 417235, email: primaria.diosig@cjbihor.ro

Management consultancy services for the project „ Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area”

16/08/201870.510https://www.diosig.ro/informatii-publice/anunturi_p246.htmlhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Anunt-de-intentie-MANAGEMENT-ROHU.pdf
111914/01.08.201801/08/2018Diosig CommuneROHU10Diosig, Livezilor Street, No. 32 , Bihor, Tel: 0259350198; Postal code 417235, email: primaria.diosig@cjbihor.ro

Promotional materials for project “Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area”- ROHU10”” accordance with specifications conditions of public procurement availabale on https://www.diosig.ro/informatii-publice/anunturi_p246.html

14/08/20187.834,45 ron, no VAT INLUDEDhttps://www.diosig.ro/informatii-publice/anunturi_p246.htmlhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Anunt-ACHIZITIE-MATERIALE-promotionale-ROHU10.pdf
112914/01.08.201801/08/2018Diosig CommuneROHU10Diosig, Livezilor Street, No. 32 , Bihor, Tel: 0259350198; Postal code 417235, email: primaria.diosig@cjbihor.ro

Promotional materials for project “Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area”- ROHU10”” accordance with specifications conditions of public procurement availabale on https://www.diosig.ro/informatii-publice/anunturi_p246.html

14/08/20187.834,45 ron, no VAT INLUDEDhttps://www.diosig.ro/informatii-publice/anunturi_p246.htmlhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Anunt-ACHIZITIE-MATERIALE-promotionale-ROHU10-1.pdf
113Design and production of promotional and information materials within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)02/08/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

Design and production of promotional and information materials with the following details:

Promotional materials:
- t-shirts 350 pieces
- magnet of protected nature values picture 1650 pieces
- keyrings1300 pieces
- "green" toys 1425 pieces
- notebook with pen 300 pieces
- paper bags 1625 pieces

Facilitation materials for events:
- roll-ups: 1 piece
- poster (min. A3, 297 x 420 mm, polychrome, full colour 4 colour process front): 1 piece
- pop up display 1 piece

06/08/20182,347,920 HUFhttp://www.korosoknaturpark.hu/a-naturpark/a-naturpark-2/a-naturpark-3.html 
114SCN1009374/02.08.201802/08/2018Comuna OdoreuROHU-62Comuna Odoreu, Str. Republicii Nr.100, jud. Satu Mare, tel. +40 261 775062, email: primariaodoreu@yahoo.com

Services for the elaboration of the detailed design and technical assistance of the designer for the investment "Rehabilitation of Berindan lake" within the project titled "Borderless Green Corridor".

20/08/2018113044,91 RON without VAThttp://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100011650 
116Acquisition for rent of gas cylinders and gases03/08/2018University of OradeaROHU 29Cezar Pontos, Oradea, str. Universitatii nr.1; cezarpontos70@gmail.com; 0259-408771

The analytical purity gaseous (namely: argon and acetylene), is required for the use of AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) equipment. This technique is a spectroanalytical procedure for the quantitative determination of chemical elements using the absorption of optical radiation (light) by free atoms in the gaseous state. In analytical chemistry the technique is used for determining the concentration of a particular element (the analyte) in a sample to be analyzed. AAS can be used to determine over 70 different elements in solution. We will use this technique to characterized the chemical structure of thermal waters from Oradea - Băile Felix - Băile 1 Mai region (Bihor county, RO).

07/08/20183,867.50 RONhttps://www.uoradea.ro/display17387 iar pe SEAP cu nr.ADV1027851 
117Renovation of the pond from University of Oradea's Campus A (design + execution)03/08/2018University of OradeaROHU 29Cezar Pontos, Oradea, str. Universitatii nr.1; cezarpontos70@gmail.com; 0259-408771

Survival of the species Nymphaea lotus var. thermalis, depends on the quality of the environment in which it lives. By renovating this basin, the biological requirements of the species will be respected. In this way, in future, this lake will play the role as a phytobase for the replanting of the thermal lily in the natural environment.

08/08/2018128520,00 RONhttps://www.uoradea.ro/display17388 iar pr SEAP cu nr.ADV1027859 
118EKE/01/06.08.201806/08/2018Societatea Carpatina Ardeleana – Satu MareROHU-79Mark-Nagy Janos, office@eke.ro, 0721514137

Mixed (service and purchasing of goods) contract: ”In-situ conservation of bat species in the Tur River Protected Areas, including purchasing of bat boxes”.
The contract includes elaboration of study about the proper places for bat boxes, purchasing bat boxes, outplacing bat boxes and monitoring the occupancy level of bat boxes.

17/08/2018142413,04 RONhttp://www.eke.ro/ro/achizitii.html#achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Documentatie-atribuire-conservare-lilieci-1.pdf
119Acquisition for rent of gas cylinders and gases08/08/2018University of OradeaROHU 29Cezar Pontos, Oradea, str. Universitatii nr.1; cezarpontos70@gmail.com; 0259-408771

The analytical purity gaseous (namely: argon and acetylene), is required for the use of AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) equipment. This technique is a spectroanalytical procedure for the quantitative determination of chemical elements using the absorption of optical radiation (light) by free atoms in the gaseous state. In analytical chemistry the technique is used for determining the concentration of a particular element (the analyte) in a sample to be analyzed. AAS can be used to determine over 70 different elements in solution. We will use this technique to characterized the chemical structure of thermal waters from Oradea - Băile Felix - Băile 1 Mai region (Bihor county, RO).

20/08/20183.867,50 RONhttps://www.uoradea.ro/display17398 si pe SEAP cu nr.ADV1028601 
120Renovation of the pond from University of Oradea's Campus A (design + execution)08/08/2018University of OradeaROHU 29Sorin Rotoiu, str. Universității nr. 1 , 0259-408480, srotoiu@uoradea.ro

Survival of the species Nymphaea lotus var. thermalis, depends on the quality of the environment in which it lives. By renovating this basin, the biological requirements of the species will be respected. In this way, in future, this lake will play the role as a phytobase for the replanting of the thermal lily in the natural environment.

20/08/2018128520,00 RONhttps://www.uoradea.ro/display17401 si pe SEAP cu nr.ADV1028743 
121EKR00053039201808/08/2018Volunteer Firefighters Association from TyukodROHU-80Volunteer Firefighters Association from Tyukod/ Szabolcs Kajdi /tyukodote@freemail.hu

The ROHU80 JOINTRESCUE project "BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PROTECTION AND DISTRIBUTION CENTER"

According to the technical specifications published below.

-1 high-performance (5000 l) fire extinguisher for fire and sanitation, - 6 complete equipment for 6 firefighters,
-1 extraction kit.

21/08/2018220 000 €https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530392018 
122Quote request for ecological restoration works09/08/2018Municipality of BékésROHU-14gal.andras@bekesvaros.hu; 5630 Békés, Petőfi utca 2.

The implementation of ecological restoration works according to the Feasibility Study and the application form of the project.

21/08/201812.255.500 HUFwww.bekesvaros.huhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Árajánlatkérés-ökológiai-helyreállítási-munkák-BKSZ-Kft.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Árajánlatkérés-ökológiai-helyreállítási-munkák-EURO-MOBIL-PLUSZ-Kft.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Árajánlatkérés-ökológiai-helyreállítási-munkák-IP-Tender-Kft.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Árajánlatkérés-ökológiai-helyreállítási-munkák-LAURUS-DUO-Kft.pdf
123CN1003154/14.08.201814/08/2018Diosig CommuneROHU10Diosig, Livezilor Street, No. 32 , Bihor, Tel: 0259350198; Postal code 417235, email: primaria.diosig@cjbihor.ro

Procurement of a fire engine within the project "Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area” (ROHU-10)"

14/09/20181.112.886,51http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100005949https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/CN1003154-Anunt-de-participare.pdf
124675/1414/08/2018ADI Zona Metropolitana OradeaROHU29Maria Gavra, tel 0259408821, zmo@oradea.ro

1. Personalized promotional materials as follows:
- Bags of biodegradable material - 1000 pieces (natural fabrics). The estimated value is 7.73 lei + VAT / pcs
- Realization and installation of 1m x 1.5m panels, from alucobond or similar materials, weatherproof / vandal resistant material, inscribed according to the visibility manual - 5 pcs. Estimated value is 940 lei + VAT / pcs.
2. Realization of protected area presentation album - 500 pcs. The estimated value is 39 lei + VAT / pcs. The album will be color, 21 cm x 21 cm, 36 pages + cover. It will include photographs and monography of the protected areas included in the project. The making of the album includes the elaboration of the text of the monographs of the protected areas as well as of the entire text to be printed (RO and EN).

3. Elaborating presentation films - 2 movies of 3 minutes each. The script / storyboard of the movies will be made by mutual agreement between the recipient and the provider. Filming will also include slideshow editing.
- 1 presentation film with the 3 protected species (Scardinius racovitzai, Melanopsis parreyssi - thermal snail and Nymphaea lotus var. Thermalis - thermal water lily) The film will have a Romanian version as well as an English version - the estimated value 3865 lei + VAT.
- 1 film presenting the ZMO protected areas, the film will have a Romanian version and an English version - estimated value 7730 lei + VAT

Filming will be done with professional cameras with interchangeable lenses that cover a focal range from 8mm to 400mm, professional stabilization systems, drones.
Underwater filming - if necessary
Filming will take place in at least 2 seasons
They will track:
-Raising public awareness of the problems faced by protected natural areas (over-exploitation of thermal water, illegal waste disposal, anthroposis);
-Highlighting the main elements of unique natural diversity or unique features - species of flora and fauna, natural habitats and ecosystems characteristic of the protected natural areas concerned, as well as the threats to them;
-Making a short history of endemic species, from their discovery, their study, the beginning of
decline (and / or other moments of decline) of the species
Filming will be done in flat format (S-log and D-log) to ensure optimum quality and coloration of frames
The montage is done in specialized software, professional color calibration and custom soundtrack
Text will be inserted, in English and Romanian - provided by the beneficiary.

The provider has to have experience in the field of filming.

25/08/201843525 lei  
125CORRIGENDUM TO THE ANNOUNCEMENT444/25.07.2018 / PROLOGATION OF THE DEADLINE FOR THE SUBMISION OF OFFERS14/08/2018SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEAROHU7MIHAI FECHETA mihaifecheta@yahoo.it, 0766585384; MARTIN MIHELLER mihellerpeter@gmail.com, 0765212686

PROLONGATION OF THE DEAD-LINE UNTIL 21.08.2018 (10:00) FOR THE SUBMISSION OF OFFERS FOR CONSTRUCTION WORKS FOR THE TOURIST PARK AND BELVEDERE TOURISTIC REFUGE- OBSERVER, IN BIHOR COUNTY, ZECE HOTARE VILLAGE.

14/08/20181.537.197 RON (inclusiv tva)http://www.oradea.donorioneromania.ro/achizitii/ 
1262.1. (GREEN CIRCLE, PP4) , Suppression of adventive plant species14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Denomination of the activity : Suppression of adventive plant species

A brief description from the activities
Practical nature conservation activities, with which we aim to exempt the selected populations of old oaks in the „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek” forest from invasive shrub and herbaceous plant species, originating from North-America. Most importantly we plan to restrict the spread of black locust (Robinia pseudo-acacia) and prunus (Prunus serotina) shrubs, and American pokeweed (Phytolacca americana) and the Canadian goldenrod (Solidago canadensis) herbaceous plants. This intervention for the renewal of the vegetation will be implemented during the growing season, but exclusively after the breeding season -at the end of summer and in autumn- int he following division of labor:

(1) MECHANICAL CLEANING: in groups of 5-15 people, mechanically, manually (with brushcutter) cleaning up the selected parts of the forest in the framework of the Nyírerdő Zrt. ’s public work programme and the volunteer camps or actions of the Gree Circle organization in the autumn. The works will be led by professional leaders with crucial attention to worker safety.

(2) CHEMICAL TREATMENT: in groups of 2-5 people, glazing or inject the cut down shrubs’ offshoots with glyphosate-based chemical once or if it is necessary, 2-3 times, just immadiately the mechanical cleaning. As previous experiences have shown, for spraying the knapsack sprayers, for glazing the MICROWIPE chemical lubricant are the most approppriate tools. A hole with an approximately 2 cm 3 volume - made by hand held battery drill - is needed to made in the tree trunk for the injection. The drill bits are 1 cm diameter, and the hole should be 3 cm deep, slightly slope relatively to the horizontal, in order to inhibit the flowing out of the chemical. The estimated quantity of the concentrated chemicals to be dispensed is approx. 2 liter/hectare. It is important to note that due to different infection of the areas there can be big differences in the indicated chemical quantity requirements.

On the target area the thorough treatment of approximately 100 hectares is possible via the indicated – consecutive and complementary- methods within the project period. Due to the extremely high demand for manual work and expertise, based on the recommendation of the forestry, carrying out the chemical treatment, the involvement of an external company is recommended.
Other project elements that are closely related to the activities: (1) International nature conservation volunteer camp,(2) „Sustainable forest management” practice-oriented training, (3) Acquisition of equipment: hand tools and work protection tools.

Relevant habitat types, species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp
• Hungarian iris (Iris aphylla ssp. hungarica)

20/08/201848 390,- EUR   
1272.1 (GREEN CIRCLE, PP4) ,Protected plant species and area specific plant species reintroduction14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
The area is extremely thinned or disappeared propagation and planting herbs in the designated locations, their productions. Smaller proportion of protected and endangered greater proportion disappeared from the area of herbaceous and shrub planting and aftercare characters plants (the latter mainly forest edges).
The 14 pre-selected for planting forests member, Debrecen and Hajdúböszörmény administrative area of 102 hectares is planned. This professional control of the Debrecen University Botanical Gardens provides a planned, while other work (propagation, planting and aftercare) later by a contractor selected on the basis of orders.
megvalósulandó for the duration of the project activities: (1) state surveys, selection are introduced (2) base areas species, (3) propagules collections (representative, up to 20% propagules volume, mid-early May to October), (4) container objections, shrubs container in education (marking , watering, weeds discharge, into planting), transposition of ex-situ (Botanical garden) and could in-situ in selected locations; detections and implementations related excuse, (5) habitat management, conservation measures (irrigation, weed clearance, transplants), (6) Autumn transplanting (markup).

Relevant habitat types, species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp
• Hungarian iris (Iris aphylla ssp. hungarica)

Protected herbs:
• Iris aphylla,
• Scilla vindobonensis,
• Galanthus nivalis,
• Anemona sylvestris,
• Lilium martagon,
• Lychnis coronaria,
• Convallaria majalis

Area specific plants:
• Corydalis cava,
• Corydalis solida,
• Salvia glutinosa,
• Dictamnus albus,
• Primula veris,
• Allium flerum,
• Geranium sangunieum,
• Vinca minor,

Native shrubs:
• Corilus avellana,
• Cornus mas,
• Cornus sanguineus,
• Crateagus sp.,
• Rhamnus catartica,
• Frangula alnus,
Ligustrum vulgare

20/08/201845 479,- EUR   
1282.1. (GREEN CIRCLE, PP4) , Suppression of adventive plant species14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
Practical nature conservation activities, with which we aim to exempt the selected populations of old oaks in the „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek” forest from invasive shrub and herbaceous plant species, originating from North-America. Most importantly we plan to restrict the spread of black locust (Robinia pseudo-acacia) and prunus (Prunus serotina) shrubs, and American pokeweed (Phytolacca americana) and the Canadian goldenrod (Solidago canadensis) herbaceous plants. This intervention for the renewal of the vegetation will be implemented during the growing season, but exclusively after the breeding season -at the end of summer and in autumn- int he following division of labor:

(1) MECHANICAL CLEANING: in groups of 5-15 people, mechanically, manually (with brushcutter) cleaning up the selected parts of the forest in the framework of the Nyírerdő Zrt. ’s public work programme and the volunteer camps or actions of the Gree Circle organization in the autumn. The works will be led by professional leaders with crucial attention to worker safety.

(2) CHEMICAL TREATMENT: in groups of 2-5 people, glazing or inject the cut down shrubs’ offshoots with glyphosate-based chemical once or if it is necessary, 2-3 times, just immadiately the mechanical cleaning. As previous experiences have shown, for spraying the knapsack sprayers, for glazing the MICROWIPE chemical lubricant are the most approppriate tools. A hole with an approximately 2 cm 3 volume - made by hand held battery drill - is needed to made in the tree trunk for the injection. The drill bits are 1 cm diameter, and the hole should be 3 cm deep, slightly slope relatively to the horizontal, in order to inhibit the flowing out of the chemical. The estimated quantity of the concentrated chemicals to be dispensed is approx. 2 liter/hectare. It is important to note that due to different infection of the areas there can be big differences in the indicated chemical quantity requirements.

On the target area the thorough treatment of approximately 100 hectares is possible via the indicated – consecutive and complementary- methods within the project period. Due to the extremely high demand for manual work and expertise, based on the recommendation of the forestry, carrying out the chemical treatment, the involvement of an external company is recommended.
Other project elements that are closely related to the activities: (1) International nature conservation volunteer camp,(2) „Sustainable forest management” practice-oriented training, (3) Acquisition of equipment: hand tools and work protection tools.

Relevant habitat types, species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp
• Hungarian iris (Iris aphylla ssp. hungarica)

20/08/201846 390 EUR  
1292.1.4 (GREEN CIRCLE, PP4) Creating artificial bird nesting sites14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
Nest boxes for songbirds establish colonies on 2-3 areas in order to protect the protected and endangered bird species, the preservation of their large population. External help preserve the biological diversity of artificial nest boxes for birds to other birds at several points. The project area will be the bird's nest boxes installed in Debrecen. Their equipment prior to the breeding season would happen in the first year of the project in the spring, during minimum 10 days. The project required the first year of spending control 2x, after spending time cleaning the nest boxes installation, any replacement, repair, this field covers a minimum of 20 days. The remaining project period, spending control, cleaning boxes installation, replacement, repair happen, they require 20-20 year field day. The artificial nest sites are recorded with GPS coordinates. The resulting data are represented as biotic, excel table recorded and the Hortobágy National Park biotic database map.

Relevant habitat types, species
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Relevant species:
• Great Tit (Parus major)
• Eurasian blue tit (Parus caeruleus)
• Eurasian nuthatch (Sitta europaea)
• Common Kestrel (Falco tinnunculus)
• Long-eared Owl (Asio otus)
• Common Barn-owl (Tyto alba)
• Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)
• Tawny owl (Strix aluco)
• European green woodpecker (Picus viridis)
• Black Woodpecker (Dryocopus martius)
• Marsh Tit (Parus palustris)

20/08/20185 806,- EUR   
1302.1.5(GREEN CIRCLE, PP4), Development of habitats bats14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
In our country, a sharp fall in the stock of forest bats can be observed. The reasons for natural forest structures disappearance and transformation of normal forest management discharge (plantations design, the same age, same species), the removal of the old hollow drying standing trees (bats as potential habitats) from the stock. These effects offset the intention to establish bat accommodation, which would be one with 4 meter high bat tower and 30 pieces setting of bat nest box.
The 30 bat nest boxes were placed out during three field days, one would control the remaining period of 2 year inspection and cleaning of the first year.

Relevant habitat types, species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Natura 2000 indicator species
• Geoffroy's bat (Myotis emarginatus)

Other protected bat species
• Common noctule (Nyctalus noctula)
• Pipistrelle species (Pipistrellus sp.)
• Greater Mouse-eared Bat (Myotis myotis)

20/08/20187 742,- EUR   
1312.1.5(GREEN CIRCLE, PP4), Development of habitats bats14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
In our country, a sharp fall in the stock of forest bats can be observed. The reasons for natural forest structures disappearance and transformation of normal forest management discharge (plantations design, the same age, same species), the removal of the old hollow drying standing trees (bats as potential habitats) from the stock. These effects offset the intention to establish bat accommodation, which would be one with 4 meter high bat tower and 30 pieces setting of bat nest box.
The 30 bat nest boxes were placed out during three field days, one would control the remaining period of 2 year inspection and cleaning of the first year.

Relevant habitat types, species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Natura 2000 indicator species
• Geoffroy's bat (Myotis emarginatus)

Other protected bat species
• Common noctule (Nyctalus noctula)
• Pipistrelle species (Pipistrellus sp.)
• Greater Mouse-eared Bat (Myotis myotis

Indicators (quantifiable)
• Preparation and placement of bat nest boxes (30 pieces)
• Preparation and placement of bat tower ( 1 piece)

Selection criteria (provider)
(1) Implementation of nature conservation, or forestry measures,
(2) an organization or company with at least 3 years of experience;

20/08/20187 742,- EUR   
1322.1.6(GREEN CIRCLE, PP4) Monitoring of protected plant species and Natura 2000 indicator species 14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
For three consecutive growing years in the areas involved in the project is protected, the character-species and species in the Natura 2000 check biomonitoring. For plants for a total of 24 times a year, at least 24 other taxa time period between March to October.

In case of Natura 2000 species in check:
- research into personal field surveys, by visual perception
- food plant, complete conversion mapping edible habitats
- rágásnyomok, bore mapping
- to conduct population estimates
- photographic documentation
- GPS coordinates and biotic data acquisition
- mapping of biotic data

The Hungarian iris (Iris aphylla subsp hungarica) for Natura 2000 indicator species field surveys and remote entities in situ monitoring of the monitoring occur in April and May.

Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo) and the Stag Beetle (Lucanus Cervus) methods for Natura 2000 indicator species: Since both species larval state xylophag technical damage (feeding on dead wood material), and feeding overflowing juices trees such as imago presence detection of the following is carried out:
- living and finding suitable habitats for pupation (decaying trees, stumps) - the larval development - which can take up to 5-6 years
- Finding chitin residues
- suitable for feeding adults living spaces exploration,
- twilight-night, swarming into the flight-time (June-July) observations of the habitats concerned.

The Scarce Fritillary (Euphydrias maturna) for Natura 2000 indicator species the following methods are proposed:
- research into personal field surveys, by visual perception (April, May, June)
- food plant, complete conversion mapping edible habitats

For Geoffroy's bat (Myotis emarginatus) Natura 2000 nominating race the following methods are proposed: data collection all possible and available means the period between March to October.

Relevant habitat types, species
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp
• Hungarian iris (Iris aphylla ssp. hungarica)

Protected herbaceous plants:
• magyar nőszirom (Iris aphylla subs hungarica)
• ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis)
• hóvirág (Galanthus nivalis)
• erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)
• turbánliliom (Lilium martagon)
• bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria)
• májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis)

Area specific plant species
• odvas keltike (Corydalis cava)
• ujjas keltike (Corydalis solida)
• orvosi zsálya (Salvia glutinosa)
• nagyezerjófű (Dictamnus albus)
• tavaszi kankalin (Primula veris)
• sárga hagyma (Allium flavum)
• piros gólyaorr (Geranium sanguineum)
• kis meténg (Vinca minor)

Natura 2000 indicator species:
• Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo)
• Scarce Fritillary (Hypodryas maturna)
• Hungarian Iris (Iris aphylla ssp. hungarica)
• Stag beetle (Lucanus cervus)
• Geoffroy's bat (Myotis emarginatus)

Indicators (quantifiable)
• 3 annual research plan
• 3 annual monitoring report
• 144 (48 pcs 3 years), research journal
• folder 144 (48 x 3 years folders), photo documentation, occasionally minimum photo 5-10
• 5 excel tables updated annually check the Natura 2000 indicator species biotic data

Selection criteria (provider)
(1) Implementation of nature conservation, or forestry measures,
(2) an organization or company with at least 3 years of experience;

20/08/20189 900,- EUR  
1332.1.7. (GREEN CIRCLE, PP4) Elimination of illegal rubbish dumps (Organization and management of garbage pickups action) A brief description from the activities14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
Assessing and eliminating illegal rubbish dumps each spring during the term - to TeSzedd! Movement, organizing their fall throughout the Debrecen-Hajdúböszörményi oaks. The survey reached out to help Hunter Waste Network (hulladekvadasz.hu). The tasks carried out by volunteers. (The elimination of Hajdúböszörmény and Hadház illegal landfills carried out by volunteers of Green Circle. Debrecen areas of Rónaőrző Nature Conservation Association volunteers carry out and coordinate the elimination of illegal landfills.)
During the project two times a year volunteers help large-scale garbage collector sustainable actions to make the project area in the Debrecen area. The program is part of the announcement of actions, the collected municipal and hazardous waste removal, the census results would attract more publicity medium.
The collected waste removal and placement of the Debrecen landfill would be a total of 6 times.
Costs: bags (300 bags / day), gloves (50 pairs / day), transport costs (100 km / day) disposal fee (50,000 Ft apx. 161 € / day)

Relevant habitat types, species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Indicators (quantifiable)
• The amount of waste removed, m3

20/08/20183 226,- EUR   
1342.2.1 (GREEN CIRCLE, PP4) Popular science occupations14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
Nature conservation awareness raising through non-formal, interactive, information lectures for small communities (presented for preschoolers, student and other small communities), via two types of activities:

(1) SHORT PRESENTATION: 40 times, PPT slideshow accompanied by nature conservation lecture, popularization of nature conservation, the natural values of the Natura 2000 ecological network and the „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek” forests, flora and fauna to be protected, and to present the project's goals. Occasionally, a minimum of 15 participants, minimum 45 minutes lecture presented by 1 person, based on 8 pre-set themes.
(2) VISITING THE AREA: visiting the selected parts of the forest through a short tour with professional tour guide 40 times, visiting the Debecen-hajdúböszörményi tölgyesek area’s part that is rich in natural values. Meanwhile, during the professional guided tours, popularizing the nature conservation, as well as presenting the Natura 2000 ecological network, and the flora and fauna of the visited site. Occasionally, a minimum of 12 participants, minimum of 3 hours, by 1 leader, (based on pre-set themes).

The non-formal, interactive information lectures are undertaken by the Green Circle through the involvement of external expert(s), at a previously agreed date and location.
The Green Circle ensures an adequate room for the presentation, and undertakes the possible travel expenses in connection with the area visiting. (Note: we try to offer walking and cycling opportunities for those who are interested).
The Green Circle promotes these opportunities in it’s own and it’s partners’ website, in social media channel (Facebook) as well as in the notice sent the surrounding educational institutions (electronic circulars).

Related habitat types and species
Habitat types of community importance to be protected:
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Natura 2000 species that are indicated and to be protected in the selected area:
• Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo)
• Scarlet beetle (Cucujus cinnaberinus)
• Scarce fritillary (Hypodryas maturna)
• Hungarian iris (Iris aphylla hungarica ssp.)
• High-horned beetle (Lucanus Cervus)
• Geoffroy’s bat (Myotis emarginatus)

Other important plant and animal species:
• Snowdrop (Galanthus nivalis)
• Turban lily (Lilium martagon)
• Squill (Scilla vindobonensis)
• Aristolochia butterfly (Zerynthia polyxena)
• Black stork (Ciconia nigra)
• Middle great spotted woodpecker (Dendrocopos medius)
• Balck woodpecker (Dryocopus martius)
• Domouse (Muscardinus avellanarius)

Indicators (quantifiable)
• Thematics of lectures (2 types)
• PPT for the presentation (1 file)
• Certificate from the given lectures from participant communities (80 pieces)
• Photo documentation (80 folders, about the lectures, minimum 2 JPG/lectures, about the traversal of the landscape minimum 5JPG)
• Attendance sheet (40-40 pieces)

Selection criteria (services)
Related to organizing and conducting of lectures (1) with reference, (2) at least 3 years of experience, (3) organization or enterprise.

20/08/201813 200, - EUR   
1352.2.2 (GREEN CIRCLE, PP4) Awareness raising activities14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Brief description from the activity
Awareness raising activities on regional and local cultural events (festivals) with awareness raising tent and nature conservation information desk. Consultancy on nature protection related topics, with rollups, ecological table games and creative interactive activities (2 event in Debrecen, 2 event in Hajdúböszörmény and 1-1 event in Hajdúhadház and Bocskaikert yearly, during the whole project period 18 times) and in the counties of ROHU program area (1-1 event in Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés and Csongrád counties per year, 9 times during the whole 3 years period). The program will be advertised within the existing contacts of cooperative partners (Zöld Kör, Ecotop and San Martin), within social media channels (Facebook etc.), and within the contacts of other NGOs working on nature conservation. The awareness raising program is free for the participants.

Relevant habitat types and species
Community importance to be protected habitat types:
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

In connection with the area designated and protected species marker Natura 2000:
• Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo)
• Scarlet Beetle ( Cucujus cinnaberinus)
• Scarce fritillary (Hypodryas maturna)
• Hungarian iris (Iris aphylla hungarica ssp.)
• High-horned beetle (Lucanus Cervus)
• Geoffroy’s bat (Myotis emarginatus)

Other important plant and animal species:
• Snowdrop (Galanthus nivalis)
• Turban lily (Lilium martagon)
• Squill (Scilla vindobonensis)
• Aristolochia butterfly (Zerynthia polyxena)
• Black Stork (Ciconia nigra)
• Middle great spotted woodpecker (Dendrocopos medius)
• Balck woodpecker (Dryocopus martius)
• Domouse (Muscardinus avellanarius)
Indicators (quantifiable)
• The number attending the awareness-raising events (27 event)
• advertising (27 for each event)
• program themes (2 different types)
• attendance sheet (27, 1 for each program)
• notes (27, 1 for each program)
• photo documentary (270, 10 pcs/ event)
• direct reach (5400 prs, 200/event, proofed by attedance sheet)

Selection criteria (supplier)
Organization or enterprise with experience in environmental education (1) with reference (2) with at least 3 years nature conservation experience (3).

20/08/201815 660 ,- EUR   
1362.2.3(GREEN CIRCLE, PP4), International nature conservation volunteer camp14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

A brief description from the activities
Organization of international nature conservation volunteer camp partly in order to facilitate the implementation of practical nature conservation tasks, and partly in order to the involvement and awareness raising of young people, annually, in the target area of Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek. Occassionaly 10 days, with the participation of 25 volunteers +3 organizers ( camp leader, professional leader and educator). Volunteers spend at least - on average - 6 hours/day volunteer working, in exchange receiving the full pension (providing youth accomodation, 4x meals a day (including two hot meals), professional management) furthermore we ensure knowledge enhancement and recreational programs. The orgaziners are responsible for providing the tools nedded for the voluntary actions, the local transportation and the labor protection as well. The recruitment of the camp participants is undetaken by the co-operating partners (Green Circle, Ecotop and San Martin) within their own circle, and through the social media (eg. Facebook) and other nature protection and/or other organizations who deal with volunteering. The transport of the Romanian participants (between the venue and Nagyvárad (Oradea) is carried out by the organizers by minibus, and the participation in the camp for the volunteers is for free.

Relevant habitat types, species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Indicators (quantifiable)
• camp for proposals (3 proposals, per camp)
• camp program (3 programs, per camp)
• daily attendance sheet (30, 3 x 10 days x 25 camp participants organizer + 3)
• daily record (30, 3 x 10-day camp)
• daily Photos (150, 3 x 5 days x 10 camp photo)

Selection criteria (services)
Relation to the organization of the camp (1) with references (2) with at least 3 years nature conservation experience (3)organization or company.

20/08/201823 226,- EUR   
1372.2.4(GREEN CIRCLE, PP4) Nature conversation competition for children14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Nature conversation competition for children

Brief description from the activity
Competition for student about nature protection: Organizing and coordinating a bilingual electronic, three rounded competition in 8 counties (4 Hungarian: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés and Csongrád, 4 Romanian: Szamár, Bihar, Arad and Temes). During the electronical rounds children learn about Natura 2000 areas, protected flora and fauna species. The participating teams get broad experience and knowledge in the subject, threw solving different exciting, awareness raising tasks in practice (monitoring activity, land management, etc.). For the winner teams we organise ecotours as award. The competition will be advertised within the existing school contacts of cooperative partners (Zöld Kör, Ecotop and San Martin), within social media (Facebook etc.), and within other NGOs working on nature conservation. The participation in the whole competition and on the ecotour are free for the participants.

Relevant habitat types and species
Community importance to be protected habitat types:
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

In connection with the area designated and protected species marker Natura 2000:
• Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo)
• Scarlet Beetle ( Cucujus cinnaberinus)
• Scarce fritillary (Hypodryas maturna)
• Hungarian iris (Iris aphylla hungarica ssp.)
• High-horned beetle (Lucanus Cervus)
• Geoffroy’s bat (Myotis emarginatus)

Other important plant and animal species:
• Snowdrop (Galanthus nivalis)
• Turban lily (Lilium martagon)
• Squill (Scilla vindobonensis)
• Aristolochia butterfly (Zerynthia polyxena)
• Black Stork (Ciconia nigra)
• Middle great spotted woodpecker (Dendrocopos medius)
• Balck woodpecker (Dryocopus martius)
• Domouse (Muscardinus avellanarius)

Indicators (quantifiable)
• 1 event, competition series (Round 3)
• Call for action (1 theme, in 2 languages)
• Material for electronical rounds (2 themes, 2 languages)
• Material for practical rounds (1 theme, 2 languages)
• Photo documentary (99 pieces, 10 pieces occasionally)

Selection criteria (supplier)
Organization or enterprise with experience in environmental education (1) with reference (2) with at least 3 years nature conservation experience (3).

20/08/20185 806 ,- EUR   
1382.2.6 (GREEN CIRCLE, PP4) Organization of field exercises for professionals14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Organization of field exercises for professionals

Brief description from the activity
Annual organization of 2-sided exchange field programs entitled „Sustainable forest management” in order to present the good practices related to forest management and forest conservation, occassionally with 6 Hungarian and 6 Romanian participants.
During the one-day field exercises, the organizers provide professional conductor, supply (lunch, refreshments) and insurance required for off-road vehicles as well as interpretation.

Relevant habitat types and species
Habitat types to be protected with community importance:
• (91F0) hardwood gallery forest / Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Indicators (quantifiable)
• 3 field program, invitation
• 3 times field trip occasion
• 3 x 12 participants (verification, daily attendance sheets)
• 3 folders of photo documentation (minimum 5 photos/occasion)

Selection criteria (supplier)
(1) Business or organization which acts in nature conservation area,
(2) field trip organizing experience is an advantage

20/08/20181 440,- EUR   
1392.2.7 (GREEN CIRCLE, PP4), Organization of professional event (closing event)14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Organization of professional event (closing event)

Brief description of the activity
The organization and implementation of professional closing event entitled „Sustainable forest management”. The purpose of the event is to popularize the experience and results gained from the project, and the presentation of good forest management practices. The event is 2 day long (forst dax: professional day, second day: field trip.)
The event takes place with 40-60 participants (forester- and nature conservation professionals, educators and students, civil nature conservationists and forest managers), with 5-6 invited speakers and 2 field trip leader, with the supply (food, accommodation) and transport of the particiants (to the field trip site). The recruitment of both the participants and the speakers will reach the interested professionals in both sides of the border.
The organizers will provide Hungarian-Romanian and Romanian-Hungarian interpretation during the the professional programs of the event. The event fills the role of the project's multiplier.

Relevant habitat types and species
Habitat types to be protected with community importance:
• (91F0) hardwood gallery forest / Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Indicators (quantifiable)
• 1 event program
• 1 occassion of event (2 days)
• 50 participants (verification, daily attendance sheets)
• 2 folders of photo documentation (10 photos/day)

Selection criteria (supplier)
Business or organization, which is experienced in event organization.

20/08/20182 580,- EUR   
1402.3.8 (GREEN CIRCLE, PP4) Project communication (Besides the obligatory communication)14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Project communication

Brief description from the activity

Providing and coordinating media activities of the project elements, results, and the 80th anniversary of the protected Great Forest of Debrecen (as the first protected area of Hungary). Generating more and more media coverage in regional and national press, as well as social media for the widest possible utilization.

Relevant habitat types and species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Indicators (quantifiable)
• 1 minimum monthly publication (social media or the press)

Selection criteria (supplier)
Organization or enterprise with experience in environmental education (1) with reference (2) with at least 3 years nature conservation experience (3).

20/08/20182 700 ,- EUR   
1412.1.2 (GREEN CIRCLE, PP4) Protected plant species and area specific plant species reintroduction14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Protected plant species and area specific plant species reintroduction

A brief description from the activities

The area is extremely thinned or disappeared propagation and planting herbs in the designated locations, their productions. Smaller proportion of protected and endangered greater proportion disappeared from the area of herbaceous and shrub planting and aftercare characters plants (the latter mainly forest edges).
The 14 pre-selected for planting forests member, Debrecen and Hajdúböszörmény administrative area of 102 hectares is planned. This professional control of the Debrecen University Botanical Gardens provides a planned, while other work (propagation, planting and aftercare) later by a contractor selected on the basis of orders.
megvalósulandó for the duration of the project activities: (1) state surveys, selection are introduced (2) base areas species, (3) propagules collections (representative, up to 20% propagules volume, mid-early May to October), (4) container objections, shrubs container in education (marking , watering, weeds discharge, into planting), transposition of ex-situ (Botanical garden) and could in-situ in selected locations; detections and implementations related excuse, (5) habitat management, conservation measures (irrigation, weed clearance, transplants), (6) Autumn transplanting (markup).

Relevant habitat types, species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp
• Hungarian iris (Iris aphylla ssp. hungarica)

Protected herbs:
• Iris aphylla,
• Scilla vindobonensis,
• Galanthus nivalis,
• Anemona sylvestris,
• Lilium martagon,
• Lychnis coronaria,
• Convallaria majalis

Area specific plants:
• Corydalis cava,
• Corydalis solida,
• Salvia glutinosa,
• Dictamnus albus,
• Primula veris,
• Allium flerum,
• Geranium sangunieum,
• Vinca minor,

Native shrubs:
• Corilus avellana,
• Cornus mas,
• Cornus sanguineus,
• Crateagus sp.,
• Rhamnus catartica,
• Frangula alnus,
Ligustrum vulgare

Indicators (quantifiable)
• Natura 2000 Iris species check aphylla starting stock: 0, planned volume: 1000 plants
• Natura 2000 and Protected jelölőfaj number of herbs before and after (2 species 7 species) of the draft project
• 9,500 pieces reintroduced and cast in-situ seed herbaceous plant
• 800 piece reintroduced and cast in-situ seed woody shrub

Selection criteria (provider)
(1) Implementation of nature conservation, or forestry measures,
(2) an organization or company with at least 3 years of experience;

20/08/201845 479,- EUR   
1422.1.4 (GREEN CIRCLE, PP4) Creating artificial bird nesting sites14/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Creating artificial bird nesting sites

A brief description from the activities
Nest boxes for songbirds establish colonies on 2-3 areas in order to protect the protected and endangered bird species, the preservation of their large population. External help preserve the biological diversity of artificial nest boxes for birds to other birds at several points. The project area will be the bird's nest boxes installed in Debrecen. Their equipment prior to the breeding season would happen in the first year of the project in the spring, during minimum 10 days. The project required the first year of spending control 2x, after spending time cleaning the nest boxes installation, any replacement, repair, this field covers a minimum of 20 days. The remaining project period, spending control, cleaning boxes installation, replacement, repair happen, they require 20-20 year field day. The artificial nest sites are recorded with GPS coordinates. The resulting data are represented as biotic, excel table recorded and the Hortobágy National Park biotic database map.

Relevant habitat types, species
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

Relevant species:
• Great Tit (Parus major)
• Eurasian blue tit (Parus caeruleus)
• Eurasian nuthatch (Sitta europaea)
• Common Kestrel (Falco tinnunculus)
• Long-eared Owl (Asio otus)
• Common Barn-owl (Tyto alba)
• Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)
• Tawny owl (Strix aluco)
• European green woodpecker (Picus viridis)
• Black Woodpecker (Dryocopus martius)
• Marsh Tit (Parus palustris)

Time scheduling
• March 2018 (depending on production) Installation of nesting boxes, 10 days
• From March 2019 to July 2020 check, repair, replacement, cleaning of the nest boxes installation, 20 days per year

Indicators (quantifiable)
• „A” type bird nest boxes 55 pieces
• „B” type bird nest boxes 55 pieces
• „C” type bird nest boxes 50 pieces
• „D1” type bird nest boxes 20 pieces
• „D2” type bird nest boxes 20 pieces
• „D3” type bird nest boxes 20 pieces
• Common kestrel nest boxes 25 pieces
• Barn owl nest boxes 20 pieces

Selection criteria (provider)
(1) Implementation of nature conservation, or forestry measures,
(2) an organization or company with at least 3 years of experience;

20/08/20185 806,- EUR (  
143EKE/01/21.08.201821/08/2018Societatea Carpatina Ardeleana – Satu MareROHU-79Mark-Nagy Janos, office@eke.ro, 0721514137

Purchasing of goods: procurement of camera traps for survey of eurasian otter (Lutra lutra).

28/08/201827.198,81 RON without VAT https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Documentatie-de-atribuire-camere-capcana.pdf
144ECO_ROHU53/0123/08/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista Ecotop (PP3)ROHU53Togor George, contact@ecotoporadea.ro, 0740092797

External financial management services
The PP3 will externalize part of the management activities, the financial tasks will be rendered by a specialized company, payment making, assuring a sound financial implementation, documentation for credit obtaining and the relation with banks will be managed by the company contracted. It will also take part in the drawing up of the partner report (the financial report) and reimbursement request by having an input in data, document and information collection and processing.

05/09/20187800 eurowww.ecotoporadea.rohttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Documentatie-de-atribuire-M7-servicii-financiar-contabile.doc
145SCN1013654 - Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări privind realizarea obiectivului de investiții „CENTRU DE INSTRUIRE POMPIERI VOLUNTARI , CONSTRUCTIE P+E SI INGRADIRE TEREN – STR. OITUZ, COMUNA DIOSIG, JUD. BIHOR“23/08/2018Asociația pentru Promovarea Afacerilor din RomâniaROHU-10Asociația pentru Promovarea Afacerilor din România Sediu: comuna Diosig, str. Argeșului nr.25, județul Bihor E-mail: office@rove.ro Web: www.rove.ro

Scopul proiectului este acela de a creşte capacitatea de răspuns, respectiv potenţialul forţelor destinate intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă (incendiu, inundaţie,). Grupurile ţintă sunt reprezentate de persoanele care formează echipele speciale din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă (angajaţi ai autorităţii publice locale şi voluntari care au încheiat cu autoritatea publică locală contracte de voluntariat).
Obiectivul principal vizează creşterea capacităţii de răspuns al forţelor destinate intervenţiei prin dotarea cu mijloace tehnice specifice şi prin instruirea personalului angajat şi voluntar. Dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice locale pentru gestionarea eficientă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă prin continuarea procesului de modernizare este absolut necesară pentru îndeplinirea principalelor scopuri: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi a altor dezastre, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.
Acest proiect urmăreşte, în special, „introducerea de noi instrumente, proceduri şi mecanisme care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local şi mai ales managementul serviciilor publice”. Serviciile voluntare antrenate în proiect vor fi dotate cu mijloace tehnice specifice moderne, care vor determina o creştere şi o îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.

Constructie:
Corpul principal reprezinta o constructie cu regim de inaltime Parter si Etaj Partial, cladire care contine zonele administrative, sala de curs si sedinte, oficii, grupuri sanitare, dormitoare, zone de antrenamente, dispecerat, garaj pentru autospeciala si depozite specifice.
Turnul de antrenamente cu regim de inaltime P+4, inaltime de 10 m si simulatorul de foc, tip container.
Pe lângă clădire, lucrările vor acoperi construcția și amenajarea terenului de antrenament. Această facilitate va servi pentru exercițiile fizice în timpul antrenamentelor și va fi alcătuită dintr-o pistă de alergare de 200 m, un turn pentru antrenamente cu patru etaje, un simulator de foc, tip container si un bazin de 12000 litri cu statie proprie de pompare. Această configurație este în conformitate cu standardele pentru exercițiile fizice ale pompierilor.

12/09/20181775996.09 Ron fara TVA https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100014089https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/4.-formulare-final-1.doc
146ECO_ROHU53/0226/08/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista EcotopROHU53George Togor, contact@ecotoporadea.ro, 0740092797

Services for setting up 4 points of flora and fauna observation.

10/08/2018114.189 RONwww.ecotoporadea.ro/achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Documentatie-de-atribuire-T3.4-Servicii-amenajare-puncte-de-observare-flora-fauna.pdf
147SCN1013915/27.08.201827/08/2018Comuna PaulestiROHU-80Comuna Paulesti, Str. Principala Nr.83, jud. Satu Mare, Romania, Email: achizitiicomunapaulesti@yahoo.com, Tel.: +40 261757306/ 748824369/76455971, Fax: +40 2617573066

RE-LAUNCHED
Procurement of a medium-sized fire engine within the ROHU-80 JOINTRESCUE project titled „CROSS-BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT CENTRE” , in accordance with the published technical specifications.

17/09/2018651175,54 RON without VAThttp://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100014581 
148ECO_ROHU53/0328/08/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista EcotopROHU53Togor George, contact@ecotoporadea.ro, 0740092797

Services for producing information materials about the species and habitats of conservation interest from ROSCI0008 "Betfia" protected area:
- Brochure containing the ROSCI0008 Betfia site regulation,
- Presentation leaflet - Species and habitats from ROSCI0008 Betfia, 6 categories: bats, invertebrates, amphibians and reptiles, birds, mammals, plants and habitats
- Posters - species and habitats from ROSCI0008 Betfia
- Didactic workbook - presentation of species and habitats of conservative interest, conservation of biodiversity
- Workbook for students, species and habitats of conservative interest from ROSCI0008 Betfia
- Map of the ROSCI0008 Betfia site, indicating the species and habitats of community interest, routes and walkways
- Documentary film - the importance of bats for agriculture and biodiversity

17/09/201882.535 RON + VATwww.ecotoporadea.ro/achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Documentatie-de-atribuire-T3.8-Servicii-realizare-materiale-informative.pdf
149ECO_ROHU53/0230/08/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista Ecotop OradeaROHU53Togor George, contact@ecotoporadea.ro, 0740092797

Cancellation of procurement for Services for setting up 4 points of flora and fauna observation, due to technical problems.

10/09/2018  https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/08/Informare-anulare-cerere-oferte-Eco_ROHU53_02_24.08.2018-SERVICII-AMENAJARE-PUNCTE-OBSERVARE.pdf
1502.3.6 (GREEN CIRCLE, PP4) : Tourist map from the Debreceni Nagyerdő and its surroundings30/08/2018ZÖLD KÖRROHU-53Molnár Antal, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 2. II. emelet, info@zoldkor.net, 00 36 (20) 9556-758

Brief description from the activity
A tourist map from the Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek Natura 2000 site. The map scale is 1:30 000. The map contains useful and relevant information for the tourists (hikers and bikers), and beside the forest it indicates the Tócó-völgy (Tócó-valley) Natura 2000 site as well. In the corner of the map, a smaller scale little map indicates the „Debreceni nagyerdő”, and on the back of the map, related to nature conservation, information and figures are represented in 3 languages.

Technical parameters of the map:
• size : 436 x 654 mm
• copy number: 1 000 pieces
• printing : 2 pages (front and back), 4+4 colour, 100 gr matt coated paper
• bindery : folded

Relevant habitat types and species
• (91F0) Ripario mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia
• (91I0) Euro-Siberian steppe oak / Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp
• dozens of Natura 2000 indicator plant and animal species that are characteristic to the area.

Indicators (quantifiable)
• 1000 pieces of map

Selection criteria (supplier)
(1) organization or enterprise that has reference related to map making (preparation), (2) amplification, printing enterprise.

05/09/20184 658,- EUR   
15156-1-141/201807/09/2018Békés Megyei Kereskedelmi és IparkamaraROHU-7Papp László; laszlo.papp@bmkik.hu

Purchase of equipment for Tourist Info Point as follows:
- Laptops (3 pieces)
Minimum technical requirements for the laptops: min. 15.6” display; min. 1,6 GHz CPU; min. 4 GB RAM; min. 500 GB hard drive; Bluetooth; WiFi; Windows 10 Professional OS & Office 2016 software

- Smartphones (3 pieces)
Minimum technical requirements for the smartphones: min. 5,8” display size; min. 16 MPX rear camera; min. 4 GB RAM; fingerprint reader

- Projector (1 piece)
Minimum technical requirements for the projector: HDMI connectivity; min.1024×768 resolution; at least 2000 lumen brightness.

- Wireless microphone set (1 piece)

- Smart TV (1 piece)
Minimum technical requirements for the smart TV: min. 49”/124 cm flat-screen; smart TV; 4k; USB; HDMI; WiFi

All equipment must be delivered to the Beneficary’s headquarters and put into service by the skilled professional of the provider.

12/09/20181825594 HUFhttp://www.bmkik.hu/ 
15256-1-143/201811/09/2018Békés Megyei Kereskedelmi és IparkamaraROHU-7Papp László; laszlo.papp@bmkik.hu

Production of promotional materials and equipment as follows:
- Leporello flyers (1000 pieces) - A4 size; (CMYK printing) tri-fold

- Gift packages (500 pieces)
contents of the package: 1 promotional folder (A4 size; CMYK printing); 1 promotional notepad (A5 size; hardcover; CMYK printing; 50 blank pages; perforated pages); 1 promotional pen - all this in 1 paper bag (A4 size)

- Branded USB pen drives (340 pieces)
at least 16 GB capacity; engraved

- Portable brochure holder (2 pieces)
pliable with A/5 racks

- Curved press display (1 piece)
in portable case with halogen lights, approximately 2 m high, with self-locating ‘smart’ magnetic locking arms

All promotional material and equipment must be delivered to the headquarters of the Beneficiary

14/09/20182519820 HUFhttp://www.bmkik.hu/ 
15356-1-144/201811/09/2018Békés Megyei Kereskedelmi és IparkamaraROHU-7Papp László; laszlo.papp@bmkik.hu

Conference room for bilingual (RO-HU) conference in Békéscsaba
- capacity: at least 120 seats for the conference guests
- space for interpretation units and equipment
- VIP table and round tables for guests
- registration table
- microphone/speaker sets and digital projection

Catering for 120 guests

14/09/20181030319 HUFhttp://www.bmkik.hu/ 
154„Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion”17/09/2018Hajdú- Bihar Country Disaster Management DirectorateROHU-84halasz.zoltan@katved.gov.hu

Communication tasks

24/09/20184584590 HUFhttp://hajdu.katasztrofavedelem.hu/interreg-rohu-84-projekt 
1555216/18.09.201818/09/2018APS AQUA CRISIUSROHU-53Andrei Togor, Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, tel: 0359- 416011, e-mail: contact@aquacrisius.ro ,

Servicii de consultanta in achizitii pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53” / Services for consultancy in aquisitions for AQUA CRISIUS SPORTS FISHERMEN ASSOCIATION within ROHU 53 project.
In order to achieve the objectives and the results assumed by the non-reimbursable financing contract as well as to implement the project in a most efficient way and respecting the laws and regulations in force, it is necessary to contract procurement services.
The contract consists of at least 13 direct acquisitions according to the internal procedures of the APS AQUA CRISIUS purchaser. Their number is indicative, they may change as a result of changes in the activities included in the partner's activities package, legislative changes, changes to the program implementation manual, etc.
The realization of the contract involves the preparation / updating of the partner acquisition program, the drafting of the related documents, the forms, the contract model, the additional documents and the minutes of the reception of the services and/or the goods in the project. The model documents for the evaluation stage will also be drawn up: impartiality / confidentiality declarations, declaration regarging lack of conflict of interest, model setting up evaluation committee, model of opening and evaluation minutes, selection report model, establishment of commission for receiving services and goods.
The documents will be organized on separate dossiers for each individual purchase and there will be a separate file for the procurement program, commissions and other general documents related to the project acquisitions. They will be taught on the basis of the receiving surrender report after completion of the acquisition.

The services renderer will necessarily comply with the requirements and conditions of the project implementation manual and the APS AQUA CRISIUS's internal procurement procedures.
The contract validity period is throughout the implementation period of the ROHU53 project till 31.10.2020.

The services to be procured and the goods to be delivered on the basis of the acquisitions for which the consultancy services in question are sought consist of specific conservation activities and nature protection such as: specialized studies, organization of volunteer camps, awareness / information campaigns, cleaning of areas,pruning, planting, reporting for management reasons, acquisition of equipment, tools and endowments for the specific conservation activity and IT products for project management purposes .

Specialists involved in rendering the services must have English and computer skills to comply with the rules and standards required by applicable law, the rules of the funding program whose English language is the official language and the specific internal procedures to achieve the conditions for the project and to ensure that this partner's expenses are reimbursed in the project.

The renderer will be responsible for tracking the news, changes to the terms and conditions of the financing program in respect of purchases made by private beneficiaries, and if they occur it will notify the beneficiary in writing and adapt the working method accordingly.

01/10/201831.222,18 ron without VAThttps://aquacrisius.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=247:servicii-de-consultanta-in-achizitii&catid=58&Itemid=161https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/09/ROHU-53-cons-procurement-compressed.pdf
156Nr. 12/18.09.2018.18/09/2018Asociația Milvus Transilvania VestROHU-14Asociația Milvus Transilvania Vest, Str. Sulyok István nr.5, Oradea, Jud. Bihor, România. Nagy Attila, tel.: +40728303868

Procurement of IT equipment within the project „Conservation, protection and promotion of the natural values from the Salonta-Békéscsaba crossborder area – The Nature Corner (ROHU14)”

23/09/201872255,72 RON without VAT (TVA)https://milvus.ro/RO/west-cbc 
157EKR00059695201819/09/2018Hortobágy National Park DirectorateROHU-79Ibolya Lajter (E-mail: lajteribolya@hnp.hu)

Public Procurement Procedure
Service contract: Survey of protected and/or Natura 2000 species and the presence of micropollutants in differents organisms of the Tur River Protected Area in Hungary (Csaholc-Garbolc (HUHN20054) and Kömörő-Fülesd (HUHN20050) )
The service contains:
- Survey of protected and/or Natura 2000 land invertebrate species (Lepidoptera, Orthoptera, Coleoptera)
- Survey of protected and/or Natura 2000 fish species
- Investigation of biomagnification and bioaccumulation processes on the fish and mollusk fauna
- Survey of invasive, exotic aquatic macroscopic invertebrate species
- Survey of invasive, exotic fish species
- Survey of protected and/or Natura 2000 aquatic macroscopic invertebrate species
- Survey of invasive exotic plant species
- Botanical survey of habitats
- Survey of Natura 2000 wetland habitats
- Survey of protected and/or Natura 2000 amphibian and reptile species
- Survey of bat species
- Finding the proper places of bat boxes
- Placing out the bat boxes
- Monitoring the occupancy level of bat boxes
- organisation of 3 day workshop (a total of 25 people), with the aim to analyze the conservation status of habitats and species of community interest and to elaborate and prioritize the necessary conservation measures (organising workshop, moderation and elaboration of monitoring protocols)

03/10/2018net 41.620.709 HUF  
158EKE/01/25.09.201825/09/2018Societatea Carpatina Ardeleana – Satu MareROHU-79Mark-Nagy Janos, office@eke.ro, 0721514137

Service contract: Ellaboration of Promotional Movies About the Project.
In order to assure a real visibility of the project external expert will contracted to realise short movies which present the activities and results of the project.
Contracted expert will make 4 movies of 3 minutes and at the end of the project a movie of 5 minutes.
The short promotion movies with an approx. 2-3 min. length will present current activities of the project in the both sides of the border: opening conference, workshops, monitoring activities of habitats and species (field surveys, specific methods), important habitats and flagship-species of the protected areas, conservation action like placing of bat boxes, promotional activities of the project.
A promotion movie with 5 minutes length will be created at finish of the project in order to present the most important results and outputs in the both sides of the border.

05/10/20185882,35 RON without VAThttp://eke.ro/ro/achizitii.html#achizitii 
159EKE/01/25.09.201825/09/2018Societatea Carpatina Ardeleana – Satu MareROHU-79Mark-Nagy Janos, office@eke.ro, 0721514137

Service contract: Ellaboration of Promotional Movies About the Project.
In order to assure a real visibility of the project external expert will contracted to realise short movies which present the activities and results of the project.
Contracted expert will make 4 movies of 3 minutes and at the end of the project a movie of 5 minutes.
The short promotion movies with an approx. 2-3 min. length will present current activities of the project in the both sides of the border: opening conference, workshops, monitoring activities of habitats and species (field surveys, specific methods), important habitats and flagship-species of the protected areas, conservation action like placing of bat boxes, promotional activities of the project.
A promotion movie with 5 minutes length will be created at finish of the project in order to present the most important results and outputs in the both sides of the border.

05/10/20185882,35 RON without VAThttp://eke.ro/ro/achizitii.html#achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/09/Documentatie-atribuire-filme.pdf
160Nr. 537/02.10.201802/10/2018Interaction 2050 AssociationROHU-62Asociaţia Interaction 2050, Satu Mare, România, Str. B.P. Haşdeu nr. 31, E-mail: interaction2050@gmail.com, Tel: +36 30 9451710, +40 721 346490

Procurement of services for the elaboration of a promotional film, including minimum two film-spots with a duration of 5-10 minutes each, related to the newly developed infrastructures in Odoreu and Csenger, within the ROHU62 project titled "Borderless green corridor".
It will have to be made available to potential tourists and other interested persons on the project website, and also on the Youtube channel.
It will be elaborated in line with the communication and visibility requirements of the “Visual Identity Manual” of the INTERREG V-A Romania-Hungary Programme.

12/10/201823329   
16156-1-180/201804/10/2018Békés Megyei Kereskedelmi és IparkamaraROHU-7Papp László; laszlo.papp@bmkik.hu

Romanian - Hungarian simultaneous interpretation during a ROHU7 conference on 10.10.2018. in Békéscsaba.

providing equipment and technical background for simultaneous interpretation for 120 participants during the event

interpretation of professional presentations from Hungarian to Romanian and from Romanian to Hungarian

ensuring interpretation for personal networking during the event

08/10/2018523325 HUFwww.bmkik.hu 
16256-1-181/201804/10/2018Békés Megyei Kereskedelmi és IparkamaraROHU-7Papp László; laszlo.papp@bmkik.hu

Providing equipment for Tourist Info Point as follows:

- Curved press display (1 piece)
in portable case with halogen lights, 2 m high, with self-locating ‘smart’ magnetic locking arms

The press display must be delivered to the headquarters of the Beneficiary.

08/10/2018243030 HUFwww.bmkik.hu 
1632209/10/2018Asociația Milvus Transilvania Vest ROHU-14Asociația Milvus Transilvania Vest, Str. Sulyok István nr.5, Oradea, Jud. Bihor, România. Nagy Attila, tel.: +40728303868

Event organization services within the project „Conservation, protection and promotion of the natural values from the Salonta-Békéscsaba crossborder area – The Nature Corner (ROHU14)”

18/10/201827.451,75 RON without VAThttps://milvus.ro/RO/west-cbc 
1645300/09.10.2018 10/10/2018APS AQUA CRISIUSROHU-53Andrei Togor, Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, tel: 0359- 416011, e-mail: contact@aquacrisius.ro , andreitogor@yahoo.com

supply contract "Purchasing office and IT equipment", described in the specifications attached to the invitation, necessary for the implementation of the ROHU53 project "Conservation and protection of the cross-border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar county". Description of goods to be purchased:
1 pcs laptop : Processor min i7, 8 GB RAM, with software: operating system and, antivirus and Office
1 pcs printer : Laser, color, min A3 size of paper, with minimum scanner and copier functions.
The items will be used for management purposes and for every activity in the project for which thw partner is responsible or at which it has an input and involvement.
Delivery deadline 31.10.2018.

22/10/201818.733,31 ron without VAThttps://aquacrisius.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=262:achizitie-echipament-birou-si-it&catid=58&Itemid=161https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/10/Invitatie-Caiet-si-Formulare-IT-compressed.pdf
165EKR00078348201811/10/2018Volunteer Firefighters Association from TyukodROHU80Volunteer Firefighters Association from Tyukod /tyukodote@freemail.hu

The ROHU80 JOINTRESCUE project "BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PROTECTION AND DISTRIBUTION CENTER"

According to the technical specifications published below.

-1 high-performance (5000 l) fire extinguisher for fire and sanitation, - 6 complete equipment for 6 firefighters,
-1 extraction kit.

24/10/201855 500 000 HUFEKR000783482018 
1663112/10/2018Asociația Milvus Transilvania VestROHU-14Asociația Milvus Transilvania Vest, Str. Sulyok István nr.5, Oradea, Jud. Bihor, România. Nagy Attila, tel.: +40728303868

Project management services within the project „Conservation, protection and promotion of the natural values from the Salonta-Békéscsaba crossborder area – The Nature Corner (ROHU14)”

21/10/201840.554,61 RON without VAThttps://milvus.ro/RO/west-cbc 
1673212/10/2018Asociația Milvus Transilvania Vest ROHU-14Asociația Milvus Transilvania Vest, Str. Sulyok István nr.5, Oradea, Jud. Bihor, România. Nagy Attila, tel.: +40728303868

Accounting services within the project „Conservation, protection and promotion of the natural values from the Salonta-Békéscsaba crossborder area – The Nature Corner (ROHU14)”

21/10/201835.264,90 RON without VAThttps://milvus.ro/RO/west-cbc 
168135/15.10.201815/10/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista EcotopROHU53George Togor / Oradea, str.Graurilor nr.5, contact@ecotoporadea.ro

Office and IT equipment: laptop, inkjet printer portable, scanner A4 portable, tripodscreen

22/10/201813650 RON + VATwww.ecotoporadea.ro/achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/10/Cerere-de-oferta-echipamente-IT-si-birou.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/10/Documentatie-de-atribuire-T.3.10-echipamente-IT-si-birou.pdf
1692.1.3 Reconstruction experiment of plant communities19/10/2018ZÖLD KÖRRUHU53Molnár Antal chairman 4220 Hajdúböszörmény, P.O.Box 125 rohu53.zoldkor@gmail.com 0036 (52) 280 038

Subsequently to be selected, two oak woods with Quercus robur, each with a 0.5-hectare forest portion (wood stains), a mesophilic ( "lily oak" Convallaria majalis, Quercus sp) and a drier ( "sand oak") type sub-selection of ; and elimination of indigenous species with reintroduction adventive species (including protected herbaceous plants). The restoration of relations association continuous monitoring realized.
Costs: planning, monitoring and expert costs, construction (herbs, shrubs, trees), up 10% grafting woody, 5-10% glade.

Activities implemented during the project:
(1) Assessments
(2) Base areas Designation
(3) The propagule collections (representative propagule up to 20% volume, the beginning of May to mid-October)
(4) jar sowing, shrubs prepared rearing containers (marked, watering, weeds discharge, into planting), transposition of ex-situ (Botanical Garden) and could in-situ in selected locations; detections and related implementations excuse
(5) habitat management, conservation measures (irrigation, weed clearance, transplants)
(6) Fall transplanting (markings)

Time scheduling:
Between 2018/2019:
(1) Assessments
Designation (2) Base areas
(3) The propagule collections (representative propagule up to 20% volume, the beginning of May to mid-October)
(4) jar sowing, shrubs prepared rearing containers (marked, watering, weeds discharge, into planting), transposition of ex-situ (Botanical Garden) and could in-situ in selected locations; detections and related implementations excuse
(5) habitat management, conservation measures (irrigation, weed clearance, transplants)

Between 2019/2020:
(1) The propagule collections (representative propagule up to 20% volume, the beginning of May to mid-October)
(2) vessel, sowing, shrubs prepared rearing containers (marked, watering, weeds discharge, into planting), transposition of ex-situ (Botanical Garden) and could in-situ in selected locations; detections and related implementations excuse
(3) habitat management, conservation measures (irrigation, weed clearance, transplants)
(4) autumn planting (markings)

Indicators (quantifiable):
• 600 pieces of plants planted
• 2 pieces of the report attempts conservation aspects

Selection criteria (provider)
(1) Implementation of nature conservation, or forestry measures,
(2) an organization or company with at least 5 years of experience;
(3) Previous experiences in connection with adventive plants suppression is advantage.

Attachments (eg. Site plan, premission)
• An asset management contribution related to the selected parts of the forests.
• Forestry official authorization
• Conservation license

29/10/20184 128 960,- HUF- 
1703.1 Acquisition of the equipments of watering the birds19/10/2018ZÖLD KÖRROHU53Molnár Antal chairman 4220 Hajdúböszörmény, P.O.Box 125 rohu53.zoldkor@gmail.com 0036 (52) 280 038

Purchase of small water tanks required watering protected birds and purchase of pump used for filling water tanks.

Indicators (quantifiable):
• 6 pieces of 30-litre plastic pots
• 1 piece of gasoline-powered low power pump

Selection criteria (provider):
(1) trailers, garden tools and dealing in the distribution of engineering products business,
(2) best deals

29/10/2018219 840,- HUF- 
1713.5 Procurement of other equipments required 24/10/2018ZÖLD KÖRROHU53Molnár Antal chairman 4220 Hajdúböszörmény, P.O.Box 125 rohu53.zoldkor@gmail.com 0036 (52) 280 038

Procurement of the equipments and protecting devices that are strictly necessary for the suppression and eradication of adventive plant species (for the voluntary activities).

denomination / amount (piece)
5 piece, motor mower
20 piece, machete Extol 430/210 mm
1 piece, rubber gloves orange M 100 pieces (in 1 package)
1 piece, accumulator battery drill
6 piece, accumulator battery 9,0Ah/18V Li-ion
2 piece, quick charger
20 piece, flat tree drill 10x150 mm

29/10/20181 734 400,- HUF- 
172ROHU53/0526/10/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista Ecotop OradeaROHU-53Togor George / str.Graurilor nr.5, Oradea / 0740092797 / contact@ecotoporadea.ro

services for setting up suitable spaces for the reproduction and feeding of amphibians in the Nature 2000 site ROSCI0008 Betfia

06/11/201849.055,34 lei + TVAwww.ecotoporadea.ro/achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/10/Documentatie-de-atribuire-T.3.1-servicii-amenajare-spatii-reproducere-amfibieni.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/10/Cerere-de-oferta-SERVICII-AMENAJARE-spatii-reproducere-hranire-amfibieni.pdf
173Acquisition of fish finder radar31/10/2018Hortobágy National Park DirectorateROHU-79Hortobágy National Park Directorate

Procurement of fish finder radar for survey of protected and/or Natura 2000 fish species. The equipment is needed to avoid the damage of fishing equipment when mapping the meder regions. (Minimum technical content: 12 inch display, GPS function, fish finder radar function, multy-frequency depth gauge.)

07/11/20181700000 HUF (appr. 5200 EUR)  
174106/11/2018COMUNA LUGASU DE JOSROHU-68norbertehupov@yahoo.com

Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice in cadrul proiectului intitulat "Creare unei destinatii turistice comune intre Lugasu de Jos si Komadi prin protejarea valorilor naturale de pe Valea Crisului Repede, jud. Bihor".

15/11/201858700,42   
175106/11/2018COMUNA LUGASU DE JOSROHU-68norbertehupov@yahoo.com

Technical design services for the construction of public works in project entitled "Creating a joint tourist destination in the cross-border area of Lugasu de Jos and Komadi thought cross-border protection of natural heritage values along Crisul Repede river valley".

15/11/201858700,42   
176ECO_ROHU53/0507/11/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista EcotopROHU53Togor George / Oradea, str.Graurilor nr.5 / 0740092797

Acquisition of equipment and materials for monitoring species of conservative interest from Betfia Nature2000 site:
acoustic detector for birds and frogs, acoustic detector and recorder for bats, nets and amphibians traps, monitoring camera, trailfinder, microstand with LED illuminator, Global navigation and positioning systems, datalogger for temperature and humidity, camera.
Detailed description of procurement: www.ecotoporadea.ro/achizitii

19/11/201847062,17 RON, no VATwww.ecotoporadea.ro/achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/Documentatie-de-atribuire-T.3.5-echipamente-monitorizare-specii.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/Cerere-de-oferta-echipamente-monitorizare-specii.pdf
177308/11/2018Asociatia Pro Valea Crisului Repede - Pro Sebes Koros VolgyROHU 68andrasgrim@yahoo.com

Preparing the creation of the cross-border ecotouristic thematic route along the Crisul Repede Valley for the project „Creating a joint tourist destination in the cross-border area of Lugașu de Jos and Komádi, through cross-border protection of natural heritage values along the Crișul Repede Valley”

12/11/201811.270,8http://valeacrisurilor.ro/ 
178408/11/2018Asociatia Pro Valea Crisului Repede - Pro Sebes Koros VolgyROHU 68andrasgrim@yahoo.com

Creation of a cross-border ecotouristic thematic route along the Crisul Repede Valley – technical dimension for the project „Creating a joint tourist destination in the cross-border area of Lugașu de Jos and Komádi, through cross-border protection of natural heritage values along the Crișul Repede Valley”,

12/11/201831.453,7http://valeacrisurilor.ro/ 
179308/11/2018Asociatia Pro Valea Crisului Repede - Pro Sebes Koros VolgyROHU 68andrasgrim@yahoo.com

Preparing the creation of the cross-border ecotouristic thematic route along the Crisul Repede Valley for the project „Creating a joint tourist destination in the cross-border area of Lugașu de Jos and Komádi, through cross-border protection of natural heritage values along the Crișul Repede Valley”

12/11/201811.270,8http://valeacrisurilor.ro/ 
180Acquisition of 4x4 WD vehicle - 438/201808/11/2018Hortobágy National Park DirectorateROHU-79Ibolya Lajter (E-mail: lajteribolya@hnp.hu, Tel: +3630/8940-941)

Procurement of 4 wheel drive cross-country vehicle. Minimum technical content: 85 horsepower, 1.3 motor, central locking, airbag, ABS, 5 doors, electric window, manual transmission, terrain tires)

13/11/20185200000 HUF (16000 EUR)  
181Purchasing of bat boxes (438/2018)08/11/2018Hortobágy National Park DirectorateROHU-79Ibolya Lajter (E-mail: lajteribolya@hnp.hu, Tel: +3630/8940-941)

4 type of bat boxes (74 pieces). The 4 type of bat box assures roosts conditions for different species, protecting in this way a large spectrum of bat species.

13/11/20182500000 HUF (8000 EUR)  
182540509/11/2018Asociația Pescarilor Sportivi Aqua CrisiusROHU 29Togor Mihai-Andrei, contact@aquacrisius.ro, tel. 0744 514 754

Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic

21/11/201831.374,79 lei fără TVAhttps://aquacrisius.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=161https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/doc-procedura-achizitie-incarcata-pe-site.pdf
1836109/11/2018Asociația Milvus Transilvania Vest ROHU-14Asociația Milvus Transilvania Vest, Str. Sulyok István nr.5, Oradea, Jud. Bihor, România. Nagy Attila, tel.: +40728303868

promotional materials within the project „Conservation, protection and promotion of the natural values from the Salonta-Békéscsaba crossborder area – The Nature Corner (ROHU14)”

18/11/2018131,269.33 RON without VAThttps://milvus.ro/RO/west-cbc 
184ROHU53/0612/11/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista Ecotop OradeaROHU53Togor George / str.Graurilor nr.5 / contact@ecotoporadea.ro / 0740092797

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ comunitar şi naţional, prin implementarea măsurilor prevăzute în planurile de management, realizarea sau reabilitarea unor facilităţi în sprijinul cunoaşterii şi protejării patrimoniului natural al ariei naturale protejate.
În acest sens, se are în vedere derularea activităţii T.3.9 – Campanie de conştientizare şi educaţie ecologică cu privire la aria naturală protejată ROSCI0008 „Betfia”.
Conform cererii de finanţare, partenerul 3 va externaliza serviciul de realizare a acestor activităţi, care vor fi:
- organizarea a 3 campanii de informare în comunele Sînmartin, Oşorhei şi Hidişel cu privire la importanţa ariei protejate, cunoaşterea speciilor şi habitatelor de interes conservativ din situl Natura 2000 ROSCI0008 „Betfia”
- organizarea unor activităţi de educaţie ecologică constând în susţinerea a 320 ore de educaţie ecologică în 10 şcoli din cele 3 comunităţi locale (însemnând cel puţin 2 ore/lună x 10 şcoli, timp de 16 luni, în perioada noiembrie 2018 – august 2020)

23/11/201858.827,73 lei fără TVAwww.ecotoporadea.ro/achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/Documentatie-de-atribuire-ECO_ROHU53_06-T.3.9-servicii-campanii-informare-activitati-educatie-ecologica.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/Cerere-de-oferta-SERVICII-informare-constientizare-educatie-ecologica.pdf
185 SIMPLIFIED PARTICIPATION NOTICE No. SCN1023747 / 01.11.201813/11/2018Socodor CommuneROHU - 128Socodor locality, no.1, Romania. Contact person: Crisan Gheorghe. Tel: +40744639068; +40257358100. e-mail: socodor@gmail.com

Procurement of services for elaborating the technical project, execution details, documents required to obtain approvals, agreements and authorizations, and Technical Assistance for the "Bicycle track design in Socodor commune, Arad county" project within the ROHU - 128 "Eco trans system - Cross-border cross-border transport in the Socotor Ketegyhaza area. "

14/11/201856.400,00 Ron without VAThttps://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100028967 
186Achiziție pentru serviciile de supraveghere a lucrărilor - dirigenție de șantier 14/11/2018Asociația pentru Promovarea Afacerilor în RomâniaROHU-10office@rove.ro

Achiziție pentru serviciile de supraveghere a lucrărilor - dirigenție de șantier aferente execuției lucrărilor„CENTRU DE INSTRUIRE POMPIERI VOLUNTARI , CONSTRUCTIE P+E SI INGRADIRE TEREN – STR. OITUZ, COMUNA DIOSIG, JUD. BIHOR“

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România în cadrul proiectului ”Dezvoltarea în comun a capacității voluntare de intervenție în caz de urgență și de gestionare a dezastrelor în zona de frontieră eligibilă – Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area” (ROHU-10)”, dorește să achiziționeze servicii de supraveghere a lucrărilor – diriginție de șantier aferent execuției lucrărilor ” CENTRU DE INSTRUIRE POMPIERI VOLUNTARI , CONSTRUCTIE P+E SI INGRADIRE TEREN – STR. OITUZ, COMUNA DIOSIG, JUD. BIHOR”.

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor – diriginție de șantier
Valoare estimativă: € 16500.00
Data limită de depunere a ofertelor: 24.11.2018, ora 16:00

24/11/2018€ 16500.00  
187ADV 104940115/11/2018Județul Timiș prin Consiliul Județean TimișROHU - 138Andra Costina, andra.costina@cjtimis.ro, +40265406493

Servicii de traducere autorizată din limba română în limba engleză a documentelor suport obligatorii la depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Babies across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timisoara and the Pediatric Clinic of Szeged” (”Copii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara şi Clinica de pediatrie din Szeged”), Acronim BABYROHU, finanțat prin Programul INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020.

23/11/201826.764,71 RONhttps://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100074580; http://www.cjtimis.ro/informatii-publice/achizitii-publice.html#main-menu 
188Translation of Körös Valley Magazin16/11/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

The Körös Valley Magazine will be published 6 times (January 2019, May 2019, September 2019, January 2020, May 2020, August 2020) in 2000 copies (1500 Hungarian, 500 Romanian). Extent: 88 Inside Pages + 4 Side Cover.

The tenderer's duty is to translate the textual content of Körös Valley Magazin from Hungarian into Romanian (about 80 pages) in the case of the six issues.

23/11/20183,600,000 HUFhttp://korosoknaturpark.hu/interreg-the-nature-corner/ 
189ROHU53/05 - relaunch procurement procedure19/11/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista Ecotop OradeaROHU53George Togor / contact@ecotoporadea.ro / Oradea, str.Graurilor nr.5

În cadrul proiectului „Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdu-Bihar counties” – ROHU53, accesat prin Programul Interreg V.A. România-Ungaria, se doreşte amenajarea unor spaţii adecvate pentru hrănirea şi reproducerea amfibienilor, specii din Formularul Standard al ROSCI0008 Betfia, în locuri identificate şi evaluate de către un expert biolog, cu servicii subcontractate. Cele 6 iazuri vor fi amplasate în habitatele de pădure şi de pajişti, în zone cu declivităţi care să favorizeze acumularea naturală a apei, vor avea fiecare o suprafaţă de 3-4 mp, adâncime de până la 0,5-0,75 m, vor fi impermeabilizate cu geotextil. Bazinele amenajate astfel trebuie să asigure un nivel minim de apă care să asigure îndeplinirea condiţiilor optime de habitat umed cel puţin pe perioada de reproducere a amfibienilor. Spaţiul bazinului trebuie amenajat corespunzător cu cerinţele de habitat ale speciilor de interes conservativ.

28/11/201858337,50 lei incusiv TVAwww.ecotoporadea.ro/achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/Documentatie-de-atribuire-T.3.1-servicii-amenajare-spatii-reproducere-amfibieni-REF.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/Cerere-de-oferta-SERVICII-AMENAJARE-spatii-reproducere-hranire-amfibieni-REF.pdf
190The project launch conference organised by LP1 on the RO side of the border will focus on increasing the interest of local population and stakeholders form both sides of the border towards the project and the planned investments.22/11/2018COMUNA LUGASU DE JOSROHU-68norbertehupov@yahoo.com

The project launch conference organised by LP1 on the RO side of the border will focus on increasing the interest of local population and stakeholders form both sides of the border towards the project and the planned investments.
Therefore the target audience of the conference will include citizens from both sides of the project’s target area, as well as local stakeholders from both sides of the border, including representatives of local government authorities, natural sites’ operators, relevant public institutions and NGOs, tourism stakeholders, eco-farmers.
The project launch conference will be followed by a press conference, so mass-media representatives will also be invited. Representatives of the project partners will also be present, and LP1 will send invitation to the JS, as well. Total number of participants: 100.

26/11/20182566.85  
191ROHU53/0728/11/2018Fundatia pentru Cultura si Educatie Ecologista Ecotop OradeaROHU53Togor George / Oradea, str.Graurilor nr.5 / 0740092797

Identification, inventory and monitoring of species and habitats of conservation interest in protected area ROSCI0008 Betfia.

There have been carried out identification and monitoring of species and habitats of conservation interest, with focus on those species that have not been identified during the preparation of the management plan (2015-2016) and those species requiring special attention because of the state of current poor preservation (poor U2, U1 inadequate, unknown XX). The activities realized by subcontracting will be conducted over two years consecutive (2018-2019), with reporting interim results at one month after the completion of fieldwork, respectively, reporting the final results in three months after the completion of the second year of field activities.
The interim reports will include: GIS identification of species, map of the distribution of species, the evaluation of the state of conservation s. The final report will contain additional monitoring protocols of the species, updated action plan on improving the conservation status.
There will be pursued in particular:
a. Botanist and phytoceonologyst: species Spiranthes spiralis, Crocus vernus, other plant species of national and EU conservation interest, species from the Red Lists, especially orhidaceae; Habitats: 6240* subpanonic steppic grasslands, 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometea), (*important orchid sites), 91H0* Pannonian woods with Quercus pubescens, 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak - sessile oak forests, 91L0 Illyrian oak and hornbeam forests (Erythronio-Carpinion), other types of habitats of conservation interest that were not mentioned in the management plan.
b. Specialist for invertebrates: Chilostoma banaticum, Helix pomatia the spider Eresus cinnaberinus, Mantis religiosa, stag beetle (Lucanus cervus) Carabus hampei, the butterfly Lycaena dispar, other invertebrate species of conservation interest that were not mentioned in the management plan.
c. Specialist for bats: Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum,
other bat species not mentioned in the management plan.
d. Herpetologist: Triturus cristatus (crested newt), Bombina variegata, Bufo bufo (toad), Hyla arborea, Rana dalmatina (agile frog), Rana ridibunda,Triturus vulgaris, Anguis fragilis, Coronella austriaca, Elaphe longissima (Aesculapian snake), Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix natrix ( grass snake), Vipera berus (adder), Salamandra salamandra;
e. Ornithologist: Garrulus glandarius, Cuculus canorus, Oenanthe oenanthe, black woodpecker (Dryocopus martius), other bird species of conservation interest.

10/12/2018239232,80 RON (+ VAT)www.ecotoporadea.ro-achizitiihttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/Documentatie-de-atribuire-ECO_ROHU53_07-T.3.5-servicii-identificare-monitorizare-specii-habitate-ROSCI0008.pdf, https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/11/Anunt-procedura-achizitie-servicii-identificare-şi-monitorizare-specii-şi-habitate.pdf
192EKRSZ_3577821129/11/2018Körös-Maros National Park DirectorateROHU7Weisz Zoltán, +36 66/313-855, zoltan.weisz@kmnp.hu

Development of Koros Valley Visitor Center's infrastucture with the construction of 240 m2 environmental education building and the connecting walkway and garden development. The investment is located in Bekes County, Szarvas city.

05/12/2018-https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001012972018/reszletek 
1933.5 Procurement of other equipments required 29/11/2018ZÖLD KÖRROHU53Molnár Antal chairman 4220 Hajdúböszörmény, P.O.Box 125 rohu53.zoldkor@gmail.com 0036 (52) 280 038

5 pieces, Petrol engine with a toe cap (cylinder capacity: 40cm2, power: 2 Le)
20 pieces, shock-wrench, 3-spoke (diameter: 255, hole: 25.4)
1 pack, Rubber gloves in 100 packs
1 pieces, Milwaukee carbon-free drill screwdriver (2pcs with 5Ah battery, charger, case)
6 pieces, Milwukee, 9Ah battery
2 pieces, Rapid Charger (Milwaukee Battery)
20 pieces, Flat drill 10x150 mm

---------------------------------------------

5db, Benzinmotoros fűkasza, damilfejjel (hengerűrtartalom: 40cm2, teljesítmény: 2 Le)
20 db, Ütőkés, 3 ágú (átmérő: 255, furat: 25,4)
1 csomag, Gumikesztyű 100 db-os kiszerelésben
1 db, Milwaukee szénkefenélküli fúrócsavarozó (2db 5Ah-akkuval, töltővel, kofferrel)
6 db, Milwukee, 9Ah akku
2 db, Gyorstöltő (Milwaukee akku)
20 db, Laposfúró 10x150 mm

07/12/20181 734 400,- HUF- 
1942.2.5 Practice-oriented training for professionals29/11/2018ZÖLD KÖRROHU53Molnár Antal chairman 4220 Hajdúböszörmény, P.O.Box 125 rohu53.zoldkor@gmail.com 0036 (52) 280 038

A conservation awareness-raising training (1 turn) entitled „Sustainable forest management” for the effectiveness of good practices regarding nature-like forest operations, and of nature conservation ascpects (e.g. botanical and zoological knowledge, knowledge related to invasive plants, basic ecological and conservation knowledge, forest management skills).
During the project, 1 turn (5 occassions, x 6 hours, 3 theoretic and 2 practical occassions), with at least 16 participants.
The participants will be recruited from the staff of the Nyírerdő Zrt. and other forest management entities, primarily labour leaders, managers of forestry works. The courses will be implemented in the „rest period” regarding the forestry works. On the other hand, the course will be open to organizations engaged in nature conservation staff.
The courses will be organized by an educational firm that involves experienced professionals, and the firm will do the compilation and the reproduction of the thematic (curriculum).
In addition, the company provides benefits to participants (lunch and refreshments), and provides teaching materials and issues a certificate of completing the course. During the practical days, the firm will organize provide the transporting of the participants.

07/12/20181 299 000,- HUF- 
1952.3.5 The presentation of the forests of Nyírség area - educational film29/11/2018ZÖLD KÖRROHU53Molnár Antal chairman 4220 Hajdúböszörmény, P.O.Box 125 rohu53.zoldkor@gmail.com 0036 (52) 280 038

The presentation of the natural values of the forest of Nyírség - especially the area of „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek”- in 3 educational films, 20-20 minutes long film sin FullHD quality. The films will be put together as well in a 45-minute long version). The book aims to introduce as many species and habitats affected by the project, as possible via recordings made primarly during the project. The film also presents the practical nature conservation activities and results of the project. The film is narrated in Hungarian and Romanian or English subtitles optionally. The film will be available on DVD and video splitter for the general public, and in local televisions in the target area’s municipalities.

The thematics of the 3, 20-minute films:
• The wildlife of the forests of Nyírség (flora and fauna),
• Man and landscape: the forest of Nyírség area,
• The „Debreceni Nagyerdő”

A short film will be spectacular and informative through these elements:
• Graphical solutions and custom-designed DVD case and disc,
• Narration (Hungarian) and optional subtitles (Romanian and English),
• Reports (experts, local farmers),
• Aerial photographs as well as a special wildlife shots,
• Using our own composed music and effects.

07/12/20181 490 000,- HUF- 
196Achiziție pentru serviciile de supraveghere a lucrărilor - dirigenție de șantier 03/12/2018Asociația pentru Promovarea Afacerilor în RomâniaROHU-10office@rove.ro

Achiziție pentru serviciile de supraveghere a lucrărilor - dirigenție de șantier aferente execuției lucrărilor„CENTRU DE INSTRUIRE POMPIERI VOLUNTARI , CONSTRUCTIE P+E SI INGRADIRE TEREN – STR. OITUZ, COMUNA DIOSIG, JUD. BIHOR“

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România în cadrul proiectului ”Dezvoltarea în comun a capacității voluntare de intervenție în caz de urgență și de gestionare a dezastrelor în zona de frontieră eligibilă – Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area” (ROHU-10)”, dorește să achiziționeze servicii de supraveghere a lucrărilor – diriginție de șantier aferent execuției lucrărilor ” CENTRU DE INSTRUIRE POMPIERI VOLUNTARI , CONSTRUCTIE P+E SI INGRADIRE TEREN – STR. OITUZ, COMUNA DIOSIG, JUD. BIHOR”.

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor – diriginție de șantier

Valoare estimativă: € 16500.00

Data limită de depunere a ofertelor: 13.12.2018, ora 16:00

13/12/2018€ 16500.00  
197547903/12/2018Asociația Pescarilor Sportivi Aqua CrisiusROHU 29Togor Mihai-Andrei, contact@aquacrisius.ro, tel. 0744 514 754

Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei.

17/12/2018136.855,88 lei fără TVAhttps://aquacrisius.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=269:servicii-de-realizare-a-conceptului-de-ecoturism-al-zonei&catid=58&Itemid=161https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/12/Doc-ecoturism.pdf
198547903/12/2018Asociația Pescarilor Sportivi Aqua CrisiusROHU 29Togor Mihai-Andrei, contact@aquacrisius.ro, tel. 0744 514 754

Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei.

17/12/2018136.855,88 lei fără TVAhttps://aquacrisius.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=269:servicii-de-realizare-a-conceptului-de-ecoturism-al-zonei&catid=58&Itemid=161https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/12/Doc-ecoturism-1.pdf
199547903/12/2018Asociația Pescarilor Sportivi Aqua CrisiusROHU 29Togor Mihai-Andrei, contact@aquacrisius.ro, tel. 0744 514 754

Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei.

17/12/2018136.855,88 lei fără TVAhttps://aquacrisius.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=269:servicii-de-realizare-a-conceptului-de-ecoturism-al-zonei&catid=58&Itemid=161 
200547903/12/2018Asociația Pescarilor Sportivi Aqua CrisiusROHU 29Togor Mihai-Andrei, contact@aquacrisius.ro, tel. 0744 514 754

Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei.

17/12/2018136.855,88 lei fără TVAhttps://aquacrisius.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=269:servicii-de-realizare-a-conceptului-de-ecoturism-al-zonei&catid=58&Itemid=161 
201K-3470-054 /201819/10/2018Körös Valley District Water DirectorateROHU-28Melinda Varga, 26 Városház Street, Gyula 5700, email: varga.melinda@kovizig.hu, tel.: +36-30-388-9750

Performing tasks for technical inspector:
The contracting body is searching for an entrepreneur of performing tasks for technical inspector related to
„Development of flood protection centre of Szanazug and rehabilitation of the penstock and hydro-mechanical equipment in Tulca” entitled, ROHU28 project ID Hungarian side development, namely the Flood Protection Centre of Szanazug

29/10/20183.000.000 HUF  
202K-3470-075/201808/11/2018Körös Valley District Water DirectorateROHU-28Melinda Varga 26 Városház Street, Gyula 5700, email: varga.melinda@kovizig.hu, tel.: +36-30-388-9750

Performing tasks for site supervision:
The contracting body is searching for an entrepreneur of performing tasks for site supervision related to
„Development of flood protection centre of Szanazug and rehabilitation of the penstock and hydro-mechanical equipment in Tulca” entitled, ROHU28 project ID Hungarian side development, namely the Flood Protection Centre of Szanazug

14/11/20181.600.000 HUF  
203K-3470-082/201821/11/2018Körös Valley District Water DirectorateROHU-28Melinda Varga, 26 Városház Street, Gyula 5700, email: varga.melinda@kovizig.hu, tel.: +36-30-388-9750

Performing tasks for communication activities:
The contracting body is searching for an entrepreneur of performing tasks for communication activities related to „Development of flood protection centre of Szanazug and rehabilitation of the penstock and hydro-mechanical equipment in Tulca” entitled, ROHU28 project ID Hungarian side development

26/11/20182.200.000 HUF  
204EKR00074296201806/12/2018ATIVIZIGROHU-11Pándiné Dr. Bakos Eszter, 6720 Szeged, Stefánia 4., 0662 599 599, pandine@ativizig.hu

Vállalkozási szerződés keretében a Makói szivattyútelep nyomócsövének és vízoldali elzárásának rekonstrukciója és kiviteli terv készítése

04/12/2018Becsült érték: nettó 154 000 965,- Ft, azaz bruttó 195 581 225,- Ft, amely a 2018. évi 11. havi InforEuro-val számolva (1 EUR = 324.95 HUF) nettó 473.922,03 euró, azaz bruttó 601.880,98 euró. www.ativizig.huhttps://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/vfb/2018/12/AF_ATIVIZIG_ROHU_Mako_szivattyutelep.pdf
205Translation of Körös Valley Magazin06/12/2018Körösök Völgye Natúrpark EgyesületROHU-14Liviusz Gurbán, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530; kvlatogatokozpont@gmail.com; +36 66 445 885

The Körös Valley Magazine will be published 6 times (January 2019, May 2019, September 2019, January 2020, May 2020, August 2020) in 2000 copies (1500 Hungarian, 500 Romanian). Extent: 88 Inside Pages + 4 Side Cover.

The tenderer's duty is to translate the textual content of Körös Valley Magazin from Hungarian into Romanian (about 80 pages) in the case of the six issues.

11/12/20183,600,000 HUFhttp://korosoknaturpark.hu/interreg-the-nature-corner/ 
206ADV105527411/12/2018University of OradeaROHU-275Viktor Ferenc,oradea,str.universitati nr.1,tel 0259408751

Contract de servicii de „Elaborare Studiu de Fezabilitate Pentru Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătate” - Universitatea din Oradea, str.Nicolae Jiga, nr.29

14/12/201819545.70 leihttps://www.uoradea.ro/display15735 poz.146 
207Quote request for conception and creation of Békés county tourism brand13/12/2018Békés Megyei Önkormányzat /Békés County Government/ROHU-204Békés Megyei Önkormányzat (Address: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., E-mail: onkormanyzat@bekesmegye.hu)

Conception and creation of Békés county brand within the project " Shared problems, joint solutions - improving cooperation between Arad and Bekes public administration (WorkMix)"

Contract terms:
Development of Békés county tourism brand along the following themes:
1. health tourism built on our thermal water treasures,
2. active tourism based on our natural values
3. our cultural values
4. gastronomy in Békés county.

Expected reference conditions as indicated in the quote request.

27/12/20182 100 000 HUFhttp://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/2018/12/Ajanlatteteli_felhivas.pdf 
208Quote request for external expertise for the elaboration of the Full Application12/12/2018Bekes County Foundation for Enterprise DevelopmentROHU-329Varga Márton, vargam@bmva.hu, 0036204889460

External expertise for the elaboration of the Full Application

19/12/20181.200.000 HUF