AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Bd. Libertății, Nr. 16, Sector 5, București, România

Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria
Tel.: +40 372 111 326
Fax: +40 372 111 456
E-mail: rohu@mdrap.ro

Website: www.mdrap.ro,