Noi contracte de finanțare au fost semnate în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria

Programul Interreg V-A România – Ungaria anunță semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, în calitate de Autoritate de Management a Programului, a două noi contracte de finanțare, aferente primului Apel deschis, valoarea totală a proiectelor în cauză fiind de 4.182.158,15 Euro, din care 3.554.834,41 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.
»»

Sumarul seminariilor dedicate beneficiarilor principali

Așa cum am anunțat deja pe pagina web a programului, au fost semnate primele contracte de finanțare pentru proiectele aprobate în cadrul primului Apel deschis. Acest moment marchează începutul perioadei de implementare a acestor proiecte, ceea ce înseamnă că beneficiarii vor trebui să se supună unor prevederi contractuale și reguli de program, de-a lungul întregii perioade de implementare.
»»

Semnarea a două noi contracte de finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria

Programul Interreg V-A România – Ungaria anunță semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, în calitate de Autoritate de Management a Programului, a două noi contracte de finanțare, aferente primului Apel deschis, valoarea totală a proiectelor în cauză fiind de 4.204.726,86 Euro, din care 3.574.017,83 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.
»»

Seminarii de instruire dedicate beneficiarilor principali din proiectele finanțate în cadrul primului Apel deschis.

Secretariatul Comun, împreună cu Punctele de Informare și organismele de Control de Prim Nivel din România şi Ungaria, organizează o serie de seminarii de instruire, pe ambele părţi ale frontierei, dedicate beneficiarilor principali din proiectele finanțate în cadrul primului Apel deschis. Aceste instruri vor avea loc după cum urmează: ORADEA- 23 aprilie 2018, ora 11:00 DEBRECEN – 24 aprilie 2018, ora 11:00
»»

În atenția beneficiarilor de finanțare

Vă informăm că Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului poate fi consultată aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:124:FULL&from=RO.
»»

Lista primelor proiecte selectate este publicată

Programul Interreg V-A România – Ungaria anunță publicarea listei primelor 19 proiecte selectate în vederea contractării și supracontractării, în urma primului Apel deschis, aplicații în valoare totală de peste 22 de milioane de EURO din FEDR. Primul Apel deschis a fost lansat în data de 29.12.2016, pentru Pi 6/b – investiții în sectorul apelor, Pi 6/c – patrimoniu natural și cultural, precum și Pi 5/b – managementul dezastrelor și a fost închis la data de 30.06.2017.
»»