Versiune nouă a Manualului de Identitate Vizuală!

Manualul de Identitate Vizuală a Programului Interreg V-A România – Ungaria este un document adresat atât beneficiarilor de proiecte, cât și structurilor de management, care cuprinde cerințele care vor fi respectate în elaborarea materialelor de comunicare.

Manualul conține LOGO-uri în diferite formate, precum și modele pentru diverse materiale care pot fi realizate în cadrul proiectelor. Versiunea actuală include noi modele pentru diverse materiale realizate de beneficiari, cum ar fi postere, liste de participanți, prezentări PowePoint, precum și mai multe versiuni în limbi diferite ale disclaimer-elor utilizate de către beneficiari.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram