A 10-a întâlnire a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria

Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria s-a întrunit pe 11 octombrie 2022 pentru a discuta stadiul implementării programului și pentru a decide asupra utilizării viitoarelor fonduri FEDR disponibile.

Cu această ocazie, reprezentantul Comisiei Europene a prezentat Orientările privind închiderea programelor operaționale, adoptate pentru asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European, Fondului de Coeziune și Fondului European pentru Pescuit și Maritim (2014-2020) 2021/C 417/01.

Șeful Secretariatului Comun al Programului a prezentat stadiul actual al programului și activitățile de comunicare desfășurate în acest an, inclusiv Evenimentul Anual 2022 și informații asupra viitorului Program. Pentru a facilita atingerea celei mai mari rate de absorbție, membrii CM au aprobat prin consens Metodologia privind modul de utilizare al FEDR-ului disponibil, rezultat din economiile proiectelor finalizate sau care ar putea fi identificate în continuare pe măsură ce implementarea Programului avansează.

Prezentările susținute în timpul întâlnirii sunt disponibile mai jos.

Apreciem sprijinul și contribuția tuturor participanților!

Methodology available ERDF MC-10

State of Play InterregRoHu Oct 2022 MC-10

Presentation to ETC IPA 22 09 22

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram