A fost depășită ținta de dezangajare pentru anul 2020

Conform obligațiilor impuse prin Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013, Anexa XII, secțiunea 2.1.2 (f), privind responsabilitățile statului membru și ale autorității de management de a furniza informații actualizate cu privire la implementarea programului, inclusiv principalele sale realizări, vă aducem la cunoștință că Programul Interreg V-A România-Ungaria a depășit ținta de dezangajare pentru anul 2020.

În pofida unui an dificil, marcat de criza sanitară generată de pandemia Covid-19, s-a reușit - ca urmare a măsurilor de prevenire sau remediere luate de către Autoritatea de Management -  atingerea țintei de dezangajare pentru anul 2020 și a unui procent de absorbție de 25,26% din alocarea FEDR a Programului.

Până la data de 30 decembrie 2020 a fost solicitată Comisiei Europene, spre rambursare, printr-un număr de 23 de aplicații de plată, suma totală de 47,77 milioane EURO FEDR, din care 29,86 milioane EURO în anul 2020.

Ținta de dezangajare pentru anul 2020, de peste 29,86 milioane EUR, a fost astfel atinsă și chiar depășită cu 0,32 milioane EUR.

Salutăm progresele realizate în ceea ce privește atingerea obiectivelor Programului, le dorim succes tuturor beneficiarilor în vederea finalizării implementării proiectelor și apreciem eforturile depuse până în prezent.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram