Programul Interreg VI-A România-Ungaria pentru perioada 2021-2027 a fost adoptat!

Programul Interreg VI-A România-Ungaria pentru perioada 2021-2027 a fost adoptat de către Comisia Europeană în 16 Decembrie 2022.

Având o alocare totală în valoare de 175.940.025 EUR, din care 140.752.020 EUR FEDR, noul Program va fi implementat în comun de către România, în calitate de Autoritate de Management, găzduită de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Ungaria, în calitate de Autoritate Națională, găzduită de către Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului.

Viziunea Programului ROHU este crearea unei regiuni transfrontaliere între România și Ungaria mai verde, mai rezilientă și mai coezivă, cu o mai bună înțelegere a oportunităților de cooperare, încredere sporită și reducerea barierelor în calea cooperării, spre obiectivele comune ale Agendei 2030, într-un cadru de cooperare sustenabil.

Strategia Programului ROHU este articulată în cadrul a 3 priorități, astfel:

 • Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai verde și mai rezilientă între România și Ungaria (58.060.209 EUR, din care 46.448.167 EUR ERDF);
 • Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai socială și mai coezivă între România și Ungaria (98.526.414 EUR, din care 78.821.131 EUR ERDF);
 • O cooperare transfrontalieră mai durabilă și mai eficientă, bazată pe comunitate, (19.353.402 EUR, din care 15.482.722 EUR ERDF).

Programul ROHU va sprijini inițiative comune transfrontaliere, precum schimburi de experiență, strategii comune / planuri de acțiune, contribuind la obținerea următoarelor rezultate așteptate:

 • Creșterea cooperării în domeniul energiilor regenerabile, contribuind la construirea comunităților de energii verzi și regenerabile în zona programului, inclusiv prin promovarea de soluții comune pentru extinderea și promovarea Surselor de Energie Regenerabilă (SER) în zona programului (generarea de proiecte SER);
 • Creșterea capacității și eficienței serviciilor de urgență și prevenire a riscurilor (atât climatice, cât și non-climatice), prin cooperare;
 • Îmbunătățirea coordonării și protecției patrimoniului natural de-a lungul graniței;
 • Creșterea rezilienței, personalizării și calității sectorului de sănătate, prin cooperare;
 • Dezvoltarea unei viziuni comune pentru promovarea patrimoniului cultural și natural comun, inclusiv inițiative culturale și dezvoltarea siturilor, respectiv nișelor turistice;
 • Înțelegerea aprofundată a schimburilor transfrontaliere și creșterea capacității de planificare a unor acțiuni comune eficiente, contribuind la creșterea numărului și a calității strategiilor comune;
 • O mai bună înțelegere a barierelor în calea cooperării și identificarea unor posibile soluții cu implicarea nivelului de guvernanță adecvat;
 • Creșterea acțiunilor interpersonale și a cooperării transfrontaliere prin inițiative comune.

Proiectele vizate vor avea impact asupra întregii arii a Programului, cuprinzând 8 județe, 4 în România (Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș) și 4 în Ungaria (Békés, Csongrád-Csanád Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg).

Alte documente relevante pentru procesul de programare, inclusiv cele privind evaluarea strategică de mediu, sunt disponibile aici.

COMUNICAT DE PRESĂ

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram