Lansarea primului Apel deschis pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului Interreg VI-A România-Ungaria

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg VI-A România-Ungaria, lansează azi, 28 iunie 2023, primul Apel deschis pentru propuneri de proiecte.

Perioade de depunere:

  • proiectele care NU includ componentă de infrastructură pentru care este necesară obținerea unei autorizații de construcție: 28.06.2023 – 27.09.2023, 23:00 (CET)/24:00 (EET);
  • proiectele care includ componentă de infrastructură pentru care este necesară obținerea unei autorizații de construcție: 28.06.2023 – 27.12.2023, 23:00 (CET)/24:00 (EET).

Ce se finanțează?

Se pot depune proiecte care să contribuie la următoarele 6 Obiective Specifice din cadrul celor 3 Priorități ale Programului:

În cadrul Priorității 1: Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai verde și mai rezilientă

 Obiectivul Specific (OS) 2.2 - promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia;

  • Alocare - 5.558.763 EURO FEDR

Obiectivul Specific (OS) 2.4 - promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice;

  • Alocare - 2.318.977 EURO FEDR

Obiectivul Specific (OS) 2.7 - creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;

  • Alocare - 7.366.461 EURO FEDR.

 În cadrul Priorității 2: Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai socială și mai coezivă

 Obiectivul Specific (OS) 4.5 - asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistență medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie și în comunitate;

  • Alocare - 10.640.394 EURO FEDR

Obiectivul Specific (OS) 4.6 - creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială;

  • Alocare - 10.842.062 EURO FEDR

În cadrul Priorității 3: O cooperare transfrontalieră mai durabilă și mai eficientă, bazată pe comunitate

 Obiectivul Specific Interreg (OSI) 6.3 - Consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale (people to people projetcs);

  • Alocare - 6.090.897 EURO FEDR

Cine poate aplica?

Pot beneficia de proiecte finanțate prin program entitățile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizații non-guvernamentale (de exemplu asociații) și grupările europene de cooperare teritorială (GECT). Sunt eligibile pentru finanțare doar proiectele cu parteneriat transfrontalier. Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acțiuni și cheltuieli sunt stabilite în Ghidul Aplicantului.

Aria Programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România, respectiv, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

  Procedura de depunere:

 Aplicațiile vor fi depuse exclusiv online, prin intermediul sistemului Jems, linkul de acces: https://jems-rohu.mdlpa.ro/.

Pentru mai multe detalii privind Apelul de propuneri de proiecte, vă rugăm să consultați Ghidul Aplicantului și anexele acestuia (https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2023/06/Applicants_Guide_package.zip ).

Potențialii aplicanți vor putea participa la evenimente desfășurate în mediul online, menite să-i sprijine în elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte, ca de exemplu: forumuri pentru identificare de parteneri, tutorial Jems, sesiuni de întrebări și răspunsuri, etc. Totodată, în perioada în care Apelul va fi activ, Secretariatul Comun (SC) al Programului Interreg VI-A România-Ungaria, va oferi asistență tehnică de tip help-desk. Aplicanții pot adresa SC întrebări cu privire la regulile Apelului cu cel târziu 21 de zile lucrătoare înaintea de termenul de depunere relevant, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. Răspunsurile la întrebări vor fi publicate pe site-ul Programului, cu cel puțin 11 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere corespunzătoare.

În perioada 03–13.07.2023, sunt programate 8 sesiuni de informare, dedicate acestui prim Apel deschis pentru propuneri de proiecte, desfășurate în fiecare dintre județele care compun Aria Programului. Detalii privind evenimentele și formularul de înscriere sunt disponibile aici.

VĂ DORIM SUCCES!

ANUNȚ LANSARE

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram