Solicitare oferte evaluatori externi

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria, în calitate de autoritate contractantă, lansează un apel pentru evaluatori, în vederea constituirii unui grup de experți externi, în contextul Programului Interreg VI-A România-Ungaria.  

Se caută profesioniști care au bune cunoștințe în cel puțin unul dintre Obiectivele Specifice finanțate în cadrul Programului și experiență în efectuarea evaluării calitative (sau echivalent) a propunerilor de proiect finanțate în cadrul programelor naționale, europene sau internaționale, ideal în programele de cooperare transnațională/interregională/transfrontalieră.

Procesul de evaluare tehnică și financiară a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Primului Apel Deschis pentru proiectele SOFT (normale și de tip people-to-people) se va desfășura exclusiv online, utilizând sistemul electronic de monitorizare comun al Programului (Jems).

Experții interesați, care îndeplinesc cerințele Caietului de Sarcini (descarcă) trebuie să depună ofertele, în calitate de persoane juridice, prin e-mail, la adresa joint.secretariat@brecoradea.ro, nu mai târziu de 13 octombrie 2023, ora 17:00 EET

Declaratiile si acordurile solicitate la depunere pot fi descarcate de aici

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Secretariatul Comun al Programului Interreg VI-A România-Ungaria (e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro, telefon: +40 259 473 174). 

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram