Prima întâlnire tehnică privind viitoarea perioadă de programare 2021-2027

În data de 14 februarie 2019, structurile de management ale Programului Interreg V-A România-Ungaria s-au reunit la Békéscsaba – Ungaria în cadrul primei întâlniri tehnice bilaterale, cu scopul de a  demara discuții principiale la nivel tehnic cu privire la subiecte cheie privind viitorul cadru multianual de cooperare teritorială.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Autorităţii de Management, Autorităţii Naţionale maghiare, Secretariatului Comun, precum şi ai organismelor de Control de Prim Nivel din cele două ţări.

Evenimentul a fost onorat de prezenţa Excelenţei Sale domnul Marius Lazurca, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Ungaria.

Ca urmare a reuniunii, au fost stabilite aspecte importante privind pregătirea perioadei de programare 2021 - 2027, dintre care menționăm:

  • Etape de lucru, inclusiv termene indicative pentru realizarea obiectivelor intermediare.
  • Elemente preliminare ale metodologiei de lucru privind identificarea priorităţilor și a obiectivelor tematice.
  • Principii de bază privind constituirea și funcționarea Grupului Comun de Lucru pentru activitatea de programare, referitor la care atât mărimea, cât și componenţa şi competenţele acestuia vor fi adaptate realității procesului de programare.
  • Punctarea criteriilor privind expertiza necesară pregătirii viitorului Program de Cooperare România-Ungaria.

COMUNICAT DE PRESĂ

14.02.2019

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram