Modificarea Programului de cooperare a fost aprobată de Comisia Europeană la 31 iulie 2023

Autoritatea de Management (AM) a Programului Interreg V-A România-Ungaria a inițiat și a obținut aprobarea revizuirii Programului de cooperare (PC). Versiunea actualizată  a Programului reflectă, în principal, realocarea fondurilor între Axele Prioritare (AP), ca urmare a deciziei Comitetului de Monitorizare (CM) privind angajarea fondurilor FEDR disponibile.

Pentru a asigura cele mai bune performanțe posibile ale Programului ROHU, CM a decis să utilizeze FEDR economisit și/sau necontractat, în primul rând, pentru a acoperi sumele supracontractate și, apoi, pentru a acorda finanțare suplimentară proiectelor strategice în curs de implementare, pe baza cererilor de finanțare suplimentară depuse fie pentru cheltuieli deja efectuate și plătite în legătură cu implementarea proiectelor, fie pentru activități noi, complementare, menite să sporească impactul proiectelor asupra rezultatelor.

Realocarea fondurilor între AP a dus la necesitatea de a modifica în mod corespunzător valoarea-țintă a indicatorilor aferenți.

Programul de cooperare revizuit și anexele sale sunt disponibile mai jos:

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram