Apel privind relansarea procesului de selecție a unei organizații neguvernamentale/ asociații/ fundații în domeniul mediului de afaceri, din România, care să participe în cadrul Comitetului de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027, în calitate de observator

Prin publicarea acestui anunț, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice relansează, într-un cadru deschis și transparent, procesul de selecție pentru o organizație neguvernamentală/ asociație/ fundație în domeniul mediului de afaceri, în calitate de observator în cadrul Comitetului de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027.

Organizațiile interesate sunt invitate să transmită în format electronic (scanat), la adresa rohu@mdrap.ro, scrisorile de intenție privind participarea ca observator în cadrul Comitetului de Programare, însoțite de documentele menționate în “Elemente principale procedurale privind relansarea selecției pentru o organizație neguvernamentală/asociație/fundație în domeniul mediului de afaceri, care să participe în cadrul Comitetului de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027, în calitate de observator, până la data de 30.10.2019, ora 14.00 (inclusiv).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați:

  • Elemente principale procedurale privind relansarea selecției pentru o organizație neguvernamentală/asociație/fundație în domeniul mediului de afaceri, care să participe în cadrul Comitetului de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027, în calitate de observator;
  • Grila de evaluare a aplicațiilor.