Comisia Europeană a aprobat modificarea Programului Interreg V-A România-Ungaria.

În data de 18 octombrie 2019, Comisia Europeană a aprobat modificarea Programului Interreg V-A România-Ungaria.

Ulterior lansării tuturor fondurilor disponibile și selecției proiectelor din cadrul celui de-al treilea apel deschis, Autoritatea de Management a Programului a propus o a doua modificare a documentului de program, în scopul realocării de fonduri.

Cererea de modificare a vizat creșterea posibilităților de finanțare într-un anumit domeniu, pentru a răspunde eficient nevoilor părților interesate, optimizând, în acest fel, Programul de cooperare și contribuind la strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă.

Consecutiv realocării de fonduri între axele prioritare, suportul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) s-a modificat după cum urmează:

  • Alocarea pe Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)” a ajuns la valoarea de 30.673.795 de euro;
  • Alocarea pe Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției bolilor)” a crescut la 72.347.288 de euro.

Ca urmare, o serie de alte zece proiecte urmează a fi contractate în perioada imediat următoare.

COMUNICAT DE PRESĂ

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram