Prima reuniune a Comitetului de Programare 2020+ și cea de-a 7-a reuniune a Comitetului de Monitorizare

Miercuri, 13 noiembrie 2019, a avut loc la Nyiregyhaza (Ungaria) prima reuniune a Comitetului de Programare, structura responsabilă cu planificarea și programarea strategică a Programului Interreg dintre România și Ungaria pentru perioada 2021-2027.

În cadrul reuniunii au fost discutate mai multe aspecte importante, dintre care menționăm rolul Comitetului de Programare și responsabilitățile acestuia, dar și calendarul orientativ al procesului de programare. De asemenea, au fost prezentate și discutate proiectele de regulamente privind politica de coeziune a Uniunii Europene pentru 2021-2027, care se concentrează pe cinci obiective:

  • O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
  • O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
  • O Europă mai conectată, cu rețele de transport și digitale strategice
  • O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
  • O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Joi, 14 noiembrie 2019, în contextul celei de-a 7-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România - Ungaria, s-au prezentat stadiul de implementare al Programului și Raportul Anual de Control al Autorității de Audit. De asemenea, a fost aprobat Planul de Comunicare al Programului Interreg V-A România-Ungaria pentru anul 2020.

Ambele evenimente au beneficiat de prezența doamnei Valeria CENACCHI, din cadrul Comisiei Europene (DG REGIO, Unitatea pentru Cooperare Transfrontalieră), care, în cadrul reuniunii Comitetului de Programare, a adresat felicitări pentru demararea rapidă a pregătirii programului viitor și a apreciat progresul față de alte programe. În cursul reuniunii Comitetului de Monitorizare, reprezentanta Comisiei Europene a remarcat, de asemenea, progresul înregistrat de Programul Interreg V-A România-Ungaria și a apreciat capacitatea de gestionare a Autorității de Management.

COMUNICAT DE PRESA

Primul Comitet de Programare  Comitet de Monitorizare nr. 7
    
State aid presentation

 

 

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram