A 2020+ PROGRAMOZÓ BIZOTTSÁG ELSŐ ÜLÉSE ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 7.-IK TALÁKOZÓJA

 2019.november 13.-án , Nyíregyházán (Magyarország) , került sor a Programozó Bizottság első ülésére, melynek feladata az Interreg Románia-Magyarország Kooperációs  Program stratégiai megtervezése.

A találkozó alkalmával számos fontos kérdés került megvitatásra , melyek közül megemlítenénk a Programozó Bizottság szerepének és feladatainak- és a programozási folyamat  ütemterve kereteinek megtárgyalását .Bemutatásra és megbeszélésre kerültek még az Európai Unió 2021-2027-es kohéziós politikájának rendelettervezetei , melyek 5 főbb irányelvet tartalmaznak :

  •  Intelligensebb Európa, az innováció, a digitalizálás, a gazdasági átalakulás és a kis-és középvállalatok támogatása által
  • Zöldebb Európa, széndioxid-kibocsátás nélkül, a Párizsi-egyezmény végrehajtása, az energetikai-átmenetbe való befektetések , az újrahasznosítható energiaforrások hasznosítása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem
  • Csatlakoztatott Európa, stratégiai  közlekedési- és digitális hálózatokkal
  • Szociálisabb Európa a szociális jogok európai pillérének megvalósításához és a munkahelyek- ,az oktatás-, a késségek fejlesztése-, a társadalmi elfogadás-, és az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés  minőségének támogatása
  • A polgáraihoz közelebb álló Európa , a helyi fejlesztési stratégiák- és a  fenntartható városfejlesztés támogatása  az Európai Unióban

2019.november 14.-én tartott 7.-ik Felügyelő Bizottsági ülésen bemutatásra került a Program végrehajtási stádiuma és az Ellenőrző Hatóság éves ellenőrzési jelentése. Elfogadásra került továbbá az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2020–as Kommunikációs Terve.

Mindkét eseményt megtisztelte jelenlétével Valeria CENACCHI asszony, az Európai Bizottság (DG Régió, Határokon-átnyúló Együttműködés) képviselője, aki a Programozó Bizottság ülésén elismerését fejezte ki a jövendő Program előkészítésének gyors elindításával kapcsolatban és megdicsérte a többi Programhoz képest való előrehaladottságát.  Ugyanakkor elismerését fejezte ki az Interreg V-A Irányító Hatóságának vezetői munkájával kapcsolatban.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A 2020+ PROGRAMOZÓ BIZOTTSÁG A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 7.-IK TALÁKOZÓJA
    
State aid presentation

 

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram