Éves rendezvény 2023 - Az Interreg ROHU 7 éves együttműködésének eredményeinek ünneplése

Tegnap, 2023. december 12-én hivatalosan is lezárult az Interreg V-A Románia-Magyarország Program megvalósítása, a magyarországi Baktalórántházán megszervezett Éves Rendezvény keretében.

Az Európai Bizottság, az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság képviselői, valamint a ROHU kedvezményezettek azért gyűltek össze, hogy megünnepeljék a 7 éves román-magyar együttműködés eredményeit és a határmenti régió fejlesztéséért tett közös erőfeszítéseket.

A ROHU V-A 2016 novembere óta évente szervez a finanszírozott projektek és azok eredményeinek népszerűsítésére rendezvényeket. Ezeknek az eseményeknek a célja, hogy közelebb hozzák a programot a szélesebb nyilvánossághoz, és rávilágítsanak a határokon átnyúló együttműködés előnyeire.

Idén, a 2014-2020-as programozási időszak végén elérkezett az idő a visszatekinteni az elmúlt évek tevékenységre; ez képezte a zárókonferencia napirendjének a fő témáját.

A rendezvény házigazdája SESZTÁK Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Elnöke volt, és több mint 100 fő vett részt rajta, akiket a program képviselői is köszöntöttek.

MODZELEWSKA Anna-Monika asszony, a DG Regio Főigazgatóság, 2. Területi Együttműködési Főosztályának (Európai Bizottság) programért felelős szakreferense köszöntőjében elismerte valamennyi érdekelt fél figyelemre méltó erőfeszítéseit, amelyek a világjárvány és az ukrajnai háború okozta kedvezőtlen körülmények ellenére a projektek és a program végrehajtása a lehető legjobb teljesítményt érték el. Ezen túlmenően hangsúlyozta a program keretében lehívható források 2023. december 31-ig történő felhasználásának fontosságát.

COPORAN Camelia, az Európai Területi Együttműködési Főigazgatóság (Fejlesztési, Közmunka- és Közigazgatási Minisztérium, Románia) főigazgatója és az Irányító Hatóság vezetője röviden megemlékezett a ROHU V-A együttműködés kezdeteire, köszönetet mondott a program és a kedvezményezettek képviselőinek elhivatottságukért és odaadásukért, és kifejezte reményeit a partnerségeken belüli további együttműködésben egy jobb jövő érdekében.

A Nemzeti Hatóság nevében HORVÁTH Nikoletta, a Határon Átnyúló Interreg Programok Főosztályának főosztályvezetője (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyarország) méltatta a helyi közösségek értékes hozzájárulását a jelenlegi program végrehajtásának sikeréhez, és utalt a 2028-2034-es programozási időszakra, amelynek a regionális érdekek európai szintű előmozdítására kell összpontosítania, alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmazva a kapcsolódó rendeletek kidolgozásánál.

A ROHU V-A útját - a projektek és a program szintjén elért eredményeket, valamint a meglehetősen korlátozott források ellenére elért jelentős hatást - TEREAN Monica, a Közös Titkárság vezetője mutatta be emblematikus megvalósításokon keresztül, legyenek azok kézzelfoghatóak (például orvosi osztályok, vízművek, új/korszerűsített utak vagy kerékpárutak, sürgősségi beavatkozási járművek, látogatóközpontok, jobban védett területek, képzési vagy üzleti központok) vagy nem kézzelfoghatóak (a jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a lakosság védelme jobb sürgősségi szolgáltatások révén, a határokon átnyúló együttműködés szintjének növekedése stb.).

Az Interreg V-A Románia-Magyarország program keretében megvalósított 33 emberközötti (people-to-people) projektből 8-at meghívtak, hogy bemutassa eredményeit,  mivel legjobban ezek a típusú projektek  képviselik az együttműködés szellemiségét és az Interreg programok eszenciáját.

A résztvevők sorra megismerkedtek a drogprevencióval (ROHU180 - No Drugs), a román-magyar határon tapasztalható migrációs jelenség jobb kezelését célzó tevékenységekkel (ROHU183 - Safe Border, Safer Life), a fiatalok, mint a fenntartható és aktív együttműködés kialakításának kulcsfontosságú társadalmi csoportjainak bevonásával (ROHU256 - Cross border youth community), a kultúra és a sport területén szervezett közös rendezvényekkel (ROHU268 - Joint communities), a szlovák közösség hagyományai, kultúrájával és történelmével (ROHU271 - Minority Question), a marginalizált közösségek társadalmi befogadásával kapcsolatos közös problémák innovatív megoldásával sakkon keresztül (ROHU 277 - Chess Start Ro-Hu), a kulturális sokszínűség és a közös hagyományok előmozdítása művészeti eseményeken keresztül (ROHU280 - Co-cultured), új megoldásokkal a digitalizált kulturális örökséghez való hozzáférés biztosítására és az ismeretek terjesztése a régió történelméről és kultúrájáról (ROHU297 - Open Model of a Digital Museum Database).

A korábbi RO-HU együttműködési programok tanulságait összegezve, egyúttal a közelmúltban levont következtetések alapján előrevetítve a jövőbeli trendeket és megközelítéseket, BANU Livia, a Román-Magyar Határon Átnyúló Együttműködés Nagyváradi Regionális Irodájának ügyvezető igazgatója hangsúlyozta a fókusz eltolódását a folyamatról az eredményekre, a jobb ellenálló képesség fontosságát és a közelgő (r)evolúciót egy egyszerűbb, intenzívebb, de valószínűleg más jövő felé.

Ezúton szeretnénk, a ROHU V-A lezárása kapcsán gratulálni minden egyes ROHU projektnek, kifejezni köszönetünket a ROHU kedvezményezettjeinek, és reméljük a közeljövőben folytatódik az az együttműködésünk.

Ezúton is szeretnénk külön köszönetet mondani Információs Pontok munkatársainknak a kivételes szervezésért, valamint minden résztvevőnek, hogy részesei voltak ennek, az Interreg V-A Románia-Magyarország Program életciklusában fontos eseményének.

Találkozunk mindenkivel az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program keretében!

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram