Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságának 11. ülése

Az Interreg V-A Románia-Magyarország program Monitoring Bizottsága 2023. február 3-án online ülésezett, hogy megvitassa a megvalósítással kapcsolatos lényeges szempontokat.

A napirend fő témái a ROHU program záró évének teljesítményére vonatkoztak. Ezzel összefüggésben a bizottságnak döntenie kellett a megtakarított ERFA források felhasználásáról és ennek kapcsán az Együttműködési Program módosításáról.

A Közös Titkárság vezetője rövid bemutatót tartott, amelyben tájékoztatást nyújtott a programszintű ERFA megtakarításokról, az eljárásrend szerinti lépésekről, a források további felhasználásának jogi hátteréről és indoklásáról, valamint a javasolt támogatási tervezetéről. Az előadás tartalmazta továbbá az érintett stratégiai projektek által benyújtott kiegészítő támogatási kérelmek rövid bemutatóját. A kérelmekben benyújtott információk alapján és a Monitoring Bizottság által korábban jóváhagyott Rendelkezésre álló ERFA források felhasználási módszertanával összhangban, valamint a nemzeti küldöttségek által elfogadott megközelítésnek megfelelően a bizottság úgy döntött, hogy kiegészítő támogatást ítél meg a stratégia projektek számára, biztosítva ezzel a határmenti térséget érintő kiemelkedő eredményeik megvalósítását.

Az ERFA átcsoportosítása az Együttműködési Programot módosítását vonja maga után, amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia.

A találkozón az Európai Bizottság képviselője is jelen volt, aki Irányító Hatósággal, Nemzeti Hatósággal és Közös Titkársággal együtt megerősítette teljes támogatását a projektek és a program zökkenőmentes és sikeres végrehajtása érdekében.

Az ülésen elhangzott prezentáció az alábbi linken elérhető.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram