Kiválasztásra kerültek a Románia és Magyarország közötti jövőbeni Interreg Program Szakpolitikai Célkitűzései

  1. június 14-én, hétfőn hagyta jóvá a Románia és Magyarország közötti jövőbeni Interreg Program Programozó Bizottsága (PC) a következő, 2021-2027-es tervezési időszakban finanszírozható Szakpolitikai Célkitűzéseket (PO) és a vonatkozó Interreg-specifikus Célkitűzést (ISO).

A döntés a programozási szakértők által javasolt forgatókönyvek alapján született. A Programstratégia és intervenciós logika, valamint az Interreg Programdokumentum releváns fejezetei egyaránt a jóváhagyott Területi Elemzés főbb következtetéseire épülnek, kiegészülve az áprilisi Területi Elemzés Workshopon részt vevő területi szereplők értékes szakmai hozzászólásaival, illetve átdolgozva a PC június 8-i előkészítő ülését követően.

A Programozó Bizottság eredményes és konstruktív második ülésének zárásaként a tagok az alábbi célkitűzések támogatásáról döntöttek:

PO 2Egy zöldebb határ menti régió, az alábbi specifikus célkitűzések által:

  • A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, kockázatmegelőzés és katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség (RSO 2.4);
  • Megújuló energiaforrások népszerűsítése (RSO 2.2);
  • Természetvédelem és biodiverzitás élénkítése, zöld infrastruktúra kiépítése különösen a városi környezetben, a szennyezés visszaszorítása (RSO 2.7).

PO 4 Egy szociálisabb határ menti régió, az alábbi specifikus célkitűzések által:

  • Egyenlő hozzáférés biztosítása az egészségügyi ellátáshoz infrastrukturális fejlesztések által, beleértve az alapellátást (RSO 4.4);
  • A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének növelése a gazdasági fejlődésben, társadalmi integráció és szociális innováció (RSO 4.5).

ISO 1 Egy jobb együttműködési kormányzás, az alábbi specifikus célkitűzések által:

  • A hatékony közigazgatás elősegítése jogi és adminisztratív jellegű, illetve különösen az állampolgárok, civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés népszerűsítése által, amelynek célja a jogi és egyéb akadályok leküzdése a határrégiókban (ii);
  • Közigazgatási – különösen célzott területet irányító – hatóságok és az érintett szereplők intézményi kapacitásának növelése (i);
  • Kölcsönös bizalom kiépítése, különösen az egyének közötti (ún. people-to-people) kezdeményezések által (iii).

A Programstratégia és intervenciós logika konszenzussal került elfogadásra. Az Interreg Programdokumentum – azon belül is annak következő fejezetei: 1.1- Programterület, 1.2 – Közös Programstratégia, 1.3 – A PO-k kiválasztásának alátámasztása (a releváns szakpolitikai célkitűzésekkel együtt) – szintén jóvá lett hagyva.

A Program továbbfejlesztésének következő lépéseiként Stratégiai Környezeti Értékelés (SEA) címmel indul egy eljárás, készül egy kérdőíves felmérés a potenciális kedvezményezetti körben azzal a céllal, hogy a javítsuk a Program teljesítmény-keretrendszerét, valamint egyéb programozással kapcsolatos dokumentumok is kidolgozásra/véglegesítésre kerülnek majd.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram