Az Együttműködési Program felülvizsgálat változatát jóváhagyta az Európai Bizottság 2023. július 31-én

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatósága (IH) kezdeményezte és megkapta a jóváhagyást az Együttműködési Program (EP) felülvizsgálatára. A EP frissített változata elsősorban a források Prioritási Tengelyek (PT) közötti átcsoportosítását tükrözi, a Monitoring Bizottság (MB) határozatának eredményeként, amely az azonosított, rendelkezésre álló le nem kötött ERFA források további felhasználásáról szól.  

A ROHU-Program lehető legjobb teljesítményének biztosítása érdekében a MB úgy döntött, hogy a megtakarított és/vagy nem szerződtetett ERFA-t elsősorban a túlszerződéses összegek fedezésére használja fel, és ezen felül a folyamatban lévő stratégiai projektek számára további támogatást biztosít a benyújtott Kiegészítő Finanszírozási Kérelmek alapján, vagy a projekt végrehajtásával kapcsolatban már felmerült és kifizetett kiadásokra, vagy a projektek eredményeinek hatását fokozó új, kiegészítő tevékenységekre. 

A források PT-k közötti átcsoportosítása szükségessé tette a kapcsolódó mutatók célértékének megfelelő módosítását.

A felölvizsgált Együttműködési Program és mellékletei az alábbi linkeken tölthetőek le: 

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram