Hírek a 2020+ programozási folyamatról és a Területi elemzéssel kapcsolatos konzultációról

A programozási szakértők, az Interreg V-A Románia-Magyarország Program releváns struktúráinak támogatásával, konzultációs műhelysorozatot szerveznek, hogy bevonják a programozás folyamatába a Program támogatható területén tevékenykedő legfontosabb szereplőket.
Mivel a hatékony programozás egyaránt alapul a szakmai hozzáértésen és a Programban résztvevő érdekelt felek értékes tapasztalatain, az összes jelentős tényező integrálása érdekében, ezen a héten, újabb konzultációs rendezvénysorozat hozza össze a romániai és magyarországi helyi, regionális és nemzeti szintű szervek képviselőit.

Ezen kontextusban, meghívtuk az érdekelt feleket, hogy vegyenek részt, a Területi Elemzés kidolgozásával kapcsolatos online workshopokon, melyek 2020. október 19. és 23. között kerülnek megrendezésre. Iránymutató információkat is rendelkezésre bocsájtottunk, a strukturált kontextus javítása érdekében és azért, hogy elősegítsék a jól bevált gyakorlatok tapasztalatainak cseréjét a különböző nézőpontok és kompetenciák között.

Az on-line workshopok célja:

  1. A területi elemzés adatközpontú megállapításainak gazdagítása a releváns szakmai tapasztalatokból származó minőségi információkkal;
  2. Megbeszélés az iratokon alapuló elemzésből levont következtetésekről, a jövőbeni politikai célkitűzések szempontjából; a román-magyar határon átnyúló régióban
  3. Beszélgetés az EU-alapokkal vagy a jelenlegi Románia és Magyarország között zajló, 2014–2020-as Interreg Programmal kapcsolatos tapasztalatokról
  4. A korábbi tapasztalatokon alapuló, határokon átnyúló beavatkozásokkal és azok lehetséges területi hatásaival kapcsolatos nézőpontok és vélemények összegyűjtése és összegzése

Az eseményeket a következő időbeosztás szerint szervezzük:

-2020. október 19.: Arad és Szatmár - 11:00 EET
-2020. október 20.: Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg - 11:00 CET
-2020. október 21.: Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar - 11:00 CET
-2020.   október 22.: Központi intézmények RO (11:00 EET) és HU (14:30 CET)
- 2020. október 23.: Bihar és Temes - 11:00 EET.

A Területi Elemzésre alapozva, a levont következtetések tartalmazni fogják a munkaműhelyeken összegyűjtött megállapításokat is, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy a Programozási Bizottsághoz, végső jóváhagyásra benyújtott dokumentum a lehető legjobb minőségű legyen.

Az előzetes workshop irányadó kérdéssor és a prezentáció letölthető innen.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram