A Monitoring Bizottság 10. ülése

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottsága (MB) 2022. október 11-én tartotta meg 10. ülését, ahol bemutatásra került a program megvalósításának aktuális helyzete, valamint döntés született a program keretein belül rendelkezésre álló ERFA források jövőbeni felhasználásáról.

Ez alkalomból az Európai Bizottság  is ismertette Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (2014–2020) támogatott operatív programok lezárására vonatkozó iránymutatásokat.

A Közös Titkárság vezetője tájékoztatást nyújtott a ROHU Program jelenlegi állásáról, különös tekintettel a projektek által elért főbb eredményekre, a Program általános teljesítményére és az idén megvalósított kommunikációs tevékenységekre, beleértve a 2022-es Éves Rendezvényt, valamint röviden beszámolt az előkészítés alatt álló jövőbeni programról.

A legmagasabb forrásfelhasználási arány elérésének elősegítése érdekében a MB tagjai konszenzussal jóváhagyták a Rendelkezésre álló ERFA források felhasználásának módszertanát, amely összegek egyrészt a lezárt projektek megtakarításaiból származnak, illetve a program megvalósításának előrehaladtával lesznek felmérhetőek.

Az ülésen elhangzott előadások alább érhetők el.

Köszönjük minden résztvevő támogatását és közreműködését!

Methodology available ERDF MC-10

State of Play InterregRoHu Oct 2022 MC-10

Presentation to ETC IPA 22 09 22

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram