Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságának 8.-ik ülése

   2020. december 17-én került sor az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságának nyolcadik ülésére.

 A Monitoring Bizottság ülésére kivételesen, online került sor, a jelenlegi járványügyi helyzete által előírt korlátozó feltételek miatt.

 Az ülés keretein belül bemutatásra került a Program végrehajtásának stádiuma, a programszintű mutatók és az N + 3 célkitűzés elérése terén megvalósult előrehaladás, valamint az Irányító Hatóság által, az e célok elérése érdekében hozott egyszerűsítési és gyorsítási intézkedések.

 Ezen összefüggésben, elvégezték a jelenlegi válság által okozott hatás ereje nagyságának részletes elemzését, számszerűsítve a Programra és az azon belül finanszírozott projektekre gyakorolt ​​hatását.

Ugyanakkor bemutatták a lehetséges kockázatokat, valamint az Irányító Hatóság által hozott intézkedéseket ezek megelőzése vagy orvosolása érdekében. Nagy figyelmet fordítottak az elfogadott egyszerűsítési intézkedések bemutatására, melyek azért születtek, hogy támogassák a kedvezményezetteket a kapcsolódó negatív hatások minimalizálásában.

Fontosnak tartjuk megemlíteni a DG Regio (Európai Bizottság) jelenlétét az eseményen, mely képviselője üdvözölni kívánta a Program struktúrái által az elmúlt hónapokban tett erőfeszítéseket. A DG Regio képviselője azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság szintjén elismerik és értékelik a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő Tagállamok erőfeszítéseit, melyek arra irányulnak, hogy ezt a nehéz időszakot átvészeljék.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretein belül eddig 109 projekttel kötöttek szerződést, amelyeknek összértéke (232,22 millió euró) a Program költségvetésének 92,85%-át teszi ki.

Jelen pillanatig, a Program szintű kifizetések elérik a 44,75 millió eurót, ebből 2020-ban 16,37 millió eurót fizettek ki. A Program harmadik évében, a forráselvonás elkerülését illetően, a kilátások optimisták.

A következő, 2021–2027 közötti Program előkészítésében jelentős előrelépés történt 2020 folyamán, mely a külső szakértők szerződtetésben, számos, a potenciális pályázók konzultálásával kapcsolatos esemény szervezésében, és ami a legfontosabb (a konzultációs szakaszig) a Területi Elemzés és kapcsolódó dokumentumok létrejöttében materializálódott.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram