Cea de-a opta reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria

 În data de 17 decembrie 2020 s-a desfășurat cea de-a opta reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria.

Întâlnirea Comitetului de Monitorizare a avut loc, în mod excepțional, în format online, din cauza condițiilor restrictive impuse de situația epidemiologică actuală Covid-19.

În cadrul reuniunii au fost prezentate stadiul implementării programului, progresele realizate în ceea ce privește atingerea indicatorilor la nivel de Program şi ținta N+3, precum și măsurile de simplificare şi accelerare implementate de Autoritatea de Management pentru atingerea acestor obiective.

În context, a fost realizată o analiză detaliată a magnitudinii impactului generat de criza actuală, cu cuantificarea impactului asupra Programului şi proiectelor finanțate în cadrul acestuia. Totodată, au fost prezentate riscurile potențiale și acțiunile decise de către Autoritatea de Management, în vederea prevenirii sau remedierii acestora. O mare atenție a fost acordată prezentării măsurilor de simplificare adoptate în vederea sprijinirii beneficiarilor pentru minimizarea efectelor negative aferente.

Este de precizat prezența la eveniment a reprezentantului DG Regio din cadrul Comisiei Europene, care a dorit să salute eforturile depuse în ultimele luni de către structurile Programului. De asemenea, reprezentantul DG Regio a ținut să sublinieze că la nivelul Comisiei Europene sunt recunoscute și apreciate eforturile depuse de către Statele Membre implicate în cooperarea transfrontalieră, în vederea traversării unei perioade atât de dificile.

În cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria au fost contractate până în prezent 109 proiecte, valoarea lor totală, de 232,22 milioane EUR, reprezentând 92,85% din bugetul Programului.

Până în acest moment, plățile la nivelul Programului au atins valoarea de 44,75 milioane EUR, în cursul anului 2020 fiind efectuate plăți de 16,37 milioane EUR. Perspectivele sunt optimiste în ceea ce privește evitarea dezangajării în acest al treilea an al Programului.

Pregătirea viitorului Program pentru perioada 2021-2027 a înregistrat progrese semnificative în cursul anului 2020, concretizate în contractarea expertizei externe, organizarea a numeroase evenimente de consultare a potențialilor aplicanţi și, cel mai important, finalizarea (până la stadiul de consultare) a Analizei Teritoriale și unor documente conexe acesteia.

COMUNICAT DE PRESA

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram