Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România – MDRAP, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, a lansat o procedură de achiziție publică pentru achiziționarea de servicii de evaluare a implementării programului.

Procedura de achiziție publică se derulează în conformitate cu Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, în cadrul sistemului electronic de achiziții publice, SICAP. Accesați documentația de atribuire la următorul link: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100051308

Data limită de depunere a ofertelor: 18 aprilie 2019, ora 15:00 (EET).