Autoritatea de Management s-a întâlnit, la fața locului, cu partenerii strategici din aria Programului

În perioada octombrie - noiembrie 2021, Autoritatea de Management și Secretariatul Comun  au efectuat o serie de vizite la fața locului, în aria eligibilă. Prima prioritate a fost întâlnirea cu partenerii strategici ai Programului, membri ai Comitetului de Monitorizare pentru perioada 2014+ și ai Comitetului de Programare pentru 2020+, respectiv consiliile județene Arad, Bihor,  Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Satu Mare, Szabolcs-Szatmár-Bereg și Timiș. Agenda s-a concentrat pe cele mai importante aspecte ale implementării Programului actual, dar mai ales pe perspectivele noului Program, în prezent în curs de elaborare. Au fost discutate proiecte de importanță strategică, alocarea financiară pentru viitorul Program de cooperare și cadrul de performanță. Domnul Dan Bălănescu, șeful Autorității de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, a reconfirmat prioritățile Programului, respectiv dezvoltarea regiunii transfrontaliere prin inițiative durabile, inovatoare. Comunicarea deschisă și o abordare flexibilă, corectă sunt, în egală măsură, instrumente ale unei cooperări continue la frontiera dintre România și Ungaria. Reprezentanții celor opt consilii județene au răspuns pozitiv apelului Autorității de Management și s-au angajat la dezvoltarea unei noi generații de proiecte strategice, în beneficiul ariei Programului.

Turul a inclus și vizite pe teren la mai multe proiecte aflate în implementare.

ROHU 14, The nature corner – „Conservarea, protecția și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba”,  este un proiect care vizează îmbunătățirea stării de conservare a ariilor protejate din regiunea transfrontalieră Salonta- Békés” și creșterea gradului de conștientizare a populației privind utilizarea durabilă a patrimoniului natural. În vederea îndeplinirii acestor obiective importante, orașele Salonta din județul Bihor și Békés” din județul Békés au creat un parteneriat cu două asociații care activează în domeniul protecției mediului, Asociația Milvus Transilvania Vest și Asociația Parcului Natural Valea Crișului. Peste 2.54 milioane de euro FEDR au fost alocați pentru crearea a 2 centre de vizitare în orașele Salonta și Békés, pentru desfășurarea de activități de restaurare ecologică și organizarea de evenimente de conștientizare, precum și pentru determinarea modalităților prin care poate fi realizată o mai bună conservare a speciilor protejate locale.

ROHU 380, Verba Docent– „Educația adulților în domeniul unei vieți sănătoase și al unui mediu de viață sustenabil” este un proiect de cooperare în domeniul creșterii ocupării forței de muncă în zona eligibilă, implementat de către Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crișanei „EXCELSIOR” (România)  și Fundația  Criș-Mureș  pentru  Dezvoltare  Rurală  și  Agricultură Ecologică (Ungaria). Proiectul constă în construirea a două centre de educație pentru adulți și vizează participarea a 960 de persoane la inițiative locale comune de angajare și formare, prin  intermediul a 33 de cursuri în diferite domenii, cum ar fi agricultură, informatică, sport și 8 târguri de locuri de muncă.

ROHU 208, AQUALITY – „Îmbunătățirea managementului calității râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tizsa)” este un proiect care vizează îmbunătățirea calității apei în principalele râuri din regiunea transfrontalieră. În calitate de operatori ai rețelelor publice de apă din județele Arad și Csongrád-Csanád, Compania de Apă Arad și Uzina de Apă Szeged, împreună cu Administrația Locală Algyő, realizează în comun investiții de amploare în domeniul apelor uzate,  prin acest proiect de cooperare, care are un buget total de peste 4 milioane de euro, din care peste 2.54 milioane de euro reprezintă finanțarea din FEDR. Cele 6 stații de epurare a apelor uzate vor asigura îmbunătățirea calității apei principalelor râuri transfrontaliere în 6 puncte de măsurare.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram