A 11-a Ședință a Comitetului de Monitorizare a Programului Interreg V-A România-Ungaria

Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg V-A România-Ungaria s-a întâlnit în mediul online, în 3 februarie 2023, pentru a discuta aspecte importante legate de implementare.

Principalele subiecte de pe agendă au vizat performanța Programului la închidere. În acest context, Comitetul de Monitorizare a fost convocat pentru a decide angajarea fondurilor FEDR neutilizate și modificarea corespunzătoare a Programului de Cooperare.

Șeful Secretariatului Comun a susținut o scurtă prezentare, oferind informații relevante cu privire la premisele care au condus la disponibilitatea fondurilor FEDR la nivel de program, etapele procedurale, contextul juridic și justificarea utilizării ulterioare a acestor fonduri, precum și scenariul de finanțare propus. Prezentarea a inclus, de asemenea, scurte descrieri ale Cererilor de Finanțare Suplimentară depuse de proiectele strategice.

Pe baza informațiilor furnizate și în conformitate cu prevederile Metodologiei privind modul de utilizare a fondurilor FEDR disponibile în contextul Programului Interreg V-A România-Ungaria, aprobată anterior de Comitetul de Monitorizare, și având în vedere abordarea convenită în cadrul delegațiilor naționale, Comitetul de Monitorizare a decis să acorde fonduri suplimentare proiectelor strategice implementate în cadrul Programului,  asigurând astfel realizarea în zona de frontieră a obiectivelor remarcabile pe care aceste proiecte și le-au propus.

Realocarea FEDR va avea ca rezultat modificarea Programului de Cooperare, care va fi ulterior aprobată de Comisia Europeană.

Întâlnirea a beneficiat de prezența reprezentantului Comisiei Europene, care, alături de Autoritatea de Management, Autoritatea Națională și Secretariatul Comun și-au confirmat sprijinul total pentru o implementare fără probleme și cu succes atât a proiectelor, cât și a Programului.

Prezentarea susținută în timpul întâlnirii este disponibilă mai jos.

 

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram