Apel privind lansarea procesului de selecție a două organizații neguvernamentale/ asociații/ fundații în domeniul protecției mediului, respectiv în domeniul mediului de afaceri, precum și lansarea selecției unei instituții publice de învățământ superior (ca reprezentant al mediului academic), care să participe în cadrul Comitetului de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027, în calitate de observatori

În perioada 2021-2027, România și Ungaria vor beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru proiecte de cooperare teritorială europeană, în vederea cooperării transfrontaliere între regiunile limitrofe pentru a promova dezvoltarea regională integrată. În acest context, România și Ungaria vor participa împreună la un program Interreg de cooperare transfrontalieră.

Având în vedere cerințele propunerilor de regulamente pentru perioada 2021-2027, Comitetul de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria (aferent perioadei de programare menționate) se bazează pe un cadru partenerial extins, reprezentat de autorități/instituții/structuri relevante și reprezentative de la nivel local, regional, național, precum și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale/asociații/fundații, și ai mediului academic.

Comitetul de Programare are un rol esențial în pregătirea pentru viitoarea perioadă de programare.

Prin publicarea acestui anunț, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice inițiază, într-un cadru deschis și transparent, procesul de selecție pentru două organizații neguvernamentale/ asociații/ fundații în domeniul protecției mediului, respectiv mediului de afaceri, precum și a unei instituții publice de învățământ superior care vor face parte, în calitate de observatori, din Comitetul de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027.

Organizațiile/instituțiile interesate sunt invitate să transmită în format electronic (scanat), la adresa rohu@mdrap.ro, scrisorile de intenție privind participarea ca observator în cadrul Comitetului de Programare, însoțite de documentele menționate în “Elemente principale procedurale privind lansarea selecției pentru două organizații neguvernamentale/asociații/fundații în domeniul protecției mediului, respectiv în domeniul mediului de afaceri, precum și lansarea selecției unei instituții publice de învățământ superior (ca reprezentant al mediului academic), care să participe în cadrul Comitetului de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027, în calitate de observatori, până la data de 10.10.2019, ora 14.00 (inclusiv).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați:

  • Elemente principale procedurale privind lansarea selecției pentru două organizații neguvernamentale/asociații/fundații în domeniul protecției mediului, respectiv în domeniul mediului de afaceri, precum și lansarea selecției unei instituții publice de învățământ superior (ca reprezentant al mediului academic), care să participe în cadrul Comitetului de Programare al Programului Interreg dintre România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027, în calitate de observatori;
  • Grila de evaluare a aplicațiilor.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram