Pentru toți beneficiarii de finanțare români cu achiziții de lucrări: a apărut Ordinul MDLPA nr. 1931/20.12.2021, însoțit de anexe

Beneficiarii români ai contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană pentru care ministerul îndeplinește funcția de Autoritate de Management pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1931/20.12.2021 care modifica si completează Ordinul nr. 1329/2021. Acest ordin a fost aprobat pentru a pune în aplicare prevederile Legii nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.

Puteți consulta documentul si anexele aici: https://mdlpa.ro/pages/programeeuropene20142020

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram