Definiți corect modul de co-finanțare a bugetului proiectului/partenerului!

Pentru a completa corespunzător secțiunea de co-finanțare din Jems, vă punem la dispoziție un instrument special conceput să vă ajute să definiți corect sumele și procentele aferente, pe surse de finanțare, din bugetul partenerului.

O atenție deosebită trebuie acordată respectării limitelor bugetare FEDR la nivel de proiect (2 milioane EUR pentru P1 și 2 și 200.000 EUR pentru P3).

În cazul în care aveți în vedere un proiect al cărui buget TOTAL  depășește 2,5 milioane /250.000 EUR diferența va fi acoperită din surse proprii. Aceasta înseamnă că se va aplica un procent diferit de cofinanțare FEDR (față de cel obișnuit de 80%), iar cofinanțarea națională nu va depăși:

  • 22,5% în cazul partenerilor RO
  • 18,75% în cazul partenerilor HU
  • 25% în cazul entităților bugetare centrale RO/HU din valoarea FEDR a partenerului.

Pentru a completa/verifica secțiunea relevantă din Jems, vă rugăm să utilizați acest tabel.

Succes în completarea aplicațiilor!

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram