A fost finalizat cel de-al 37-lea proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Data de 31 martie 2021 a marcat finalizarea Proiectului ROHU-84 “CROSSRISKS - Abordare transfrontalieră integrată pentru îmbunătățirea cooperării și pregătirii comune în prevenirea riscurilor și managementul dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdú Bihar”, acesta fiind cel de-al 37-lea proiect finalizat, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria.

Implementat în perioada 01.04.2018-31.03.2021 de către Asociația Serviciul Pentru Asistență în Situații Speciale - SARTISS (în calitate de beneficiar lider), având ca partener de proiect Directoratul pentru Gestionarea Dezastrelor din Județul Hajdú Bihar, proiectul ROHU-84 CROSSRISKS a beneficiat de un buget total de 1.207.339 euro, din care 1.026.238,15 euro au reprezentat finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul a abordat problemele identificate la nivelul județelor Bihor și Hajdú Bihar, în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, având în vedere evoluția tipurilor de risc. Succesul proiectului se bazează pe abordarea transfrontalieră integrată, combinând politici și instrumente de investiții și contribuind astfel semnificativ la dezvoltarea cooperării.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • extinderea, modernizarea și gestionarea în comun a două centre regionale de formare transfrontalieră complementare, pentru pregătire integrată pentru intervenții, situate în localitățile Borș (România) și Hajdúszoboszló (Ungaria);
  • elaborarea Strategiei transfrontaliere pentru prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor și elaborarea unor protocoale comune pentru facilitarea intervențiilor specifice;
  • elaborarea unui program comun de pregătire pentru personalul voluntar și profesional;
  • organizarea de cursuri de limbi străine (engleză și maghiară, respectiv engleză și română), pentru 80 de persoane implicate în domeniul gestionării dezastrelor, de pe ambele laturi ale frontierei;
  • achiziția unor echipamente pentru dezvoltarea unei Platforme Virtuale de Pregătire a pompierilor profesioniști și voluntari.

În acest context, consecutiv implementării proiectului ROHU-84 CROSSRISKS, populația din zona transfrontalieră beneficiază de măsuri de salvgardare îmbunătățite; actorii relevanți implicați în prevenirea riscurilor și managementul dezastrelor sunt pregătiți în cele două centre regionale de formare, în vederea abordării transfrontaliere a situațiilor de urgență din regiune, și vor putea acționa cu o eficiență sporită în baza Strategiei și protocoalelor comune elaborate în cadrul proiectului. Toate acestea vor contribui semnificativ la creșterea gradului de siguranță în aria transfrontalieră.

Pentru a marca finalul proiectului ROHU-84 CROSSRISKS, în data de 26.03.2021 a fost organizat, la Centrul regional de formare transfrontalieră complementară pentru pregătire integrată pentru intervenții, situat în localitatea Borș (România), un eveniment urmat de o conferință de presă. Evenimentul a beneficiat de prezența ministrului afacerilor interne și șefului Departamentului pentru Situații de Urgență din România, precum și a directorului Directoratului pentru Gestionarea Dezastrelor din Județul Hajdú Bihar (Ungaria).

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram