A fost finalizat cel de-al 38-lea proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Data de 30 aprilie 2021 a marcat finalizarea proiectului ROHU-54 „RiskMan- Cooperare privind prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor în zona transfrontalieră Zerind-Újkígyós.

Implementat în perioada 01.04.2019-30.04.2021 de către Comuna Zerind (RO), în calitate de beneficiar lider, în parteneriat cu Orașul Újkígyós (HU), proiectul ROHU-54 „RiskMan” a beneficiat de un buget total de 489.230,00 euro, din care 415.845,50 euro au reprezentat finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul a abordat nevoi comune, în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, identificate de ambele părți ale frontierei, la nivelul zonei Zerind-Újkígyós (incendii, inclusiv în câmp deschis etc.).

Succesul proiectului se bazează pe abordarea transfrontalieră integrată, fapt ce a adus o serie de beneficii întregii zone vizate: îmbunătățirea pregătirii echipelor de intervenție, creșterea capacității acestora de a comunica, reducerea timpului de răspuns în situații de urgență, o populație locală mai bine pregătită în domeniul prevenirii și combaterii dezastrelor, precum și servicii locale de intervenție în caz de urgență mai bine echipate.

Activitățile principale ale proiectului au fost:

  • organizarea a 4 exerciții comune, de simulare, pentru echipele de intervenție (3 în Zerind și 1 în Újkígyós);
  • organizarea a 2 ateliere comune, pe tema gestionării riscurilor;
  • achiziția de echipamente specifice (2 autospeciale, 1 vehicul de intervenție rapidă, costume pentru pompieri, echipament de extragere, pompă, scară telescopică, generator electric, etc);
  • elaborarea unui plan comun pentru prevenirea și diminuarea riscurilor în 12 localități de pe ambele părți ale graniței;
  • organizarea de campanii de sensibilizare a populației locale și activități de informare în școli, pentru îmbunătățirea cunoștințelor tinerilor despre prevenirea și gestionarea riscurilor.

Grație implementării proiectului  ROHU-54 „RiskMan, locuitorii de pe ambele părți ale frontierei au acum un motiv în plus să se simtă în siguranță: 14.474 de persoane din zona Zerind și, respectiv, 13.680 persoane din zona Újkígyós sunt protejate împotriva dezastrelor prin servicii de răspuns de urgență îmbunătățite.

Finalizarea implementării proiectului a fost marcată, în data de 29.04.2021 prin organizarea unui eveniment, urmat de o conferință de presă.

ROHU-54 „RiskMan” este cel de-al 38-lea proiect care se finalizează, fiind finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria prin apelurile de proiecte  normale, urmând ca, până la jumătatea acestui an, respectiv până la data de 30 iunie 2021, să fie finalizate încă 2 proiecte, în valoare totală de 3.439.739,00 euro, din care 2.910.720,04 euro reprezintă finanțarea din FEDR.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram