PRIORITATEA 3: O COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ MAI DURABILĂ ȘI MAI EFICIENTĂ, BAZATĂ PE COMUNITATE
Obiectiv Specific Interreg (OSI) 1
O mai bună guvernanță în materie de cooperare
   OSI 6.1 
Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, și a părților interesate
Tipurile de acțiuni includ, printre altele:
- Elaborarea de planuri de acțiuni /strategii/acorduri instituționale/ studii comune legate de subiecte care nu sunt acoperite de obiectivele selectate OP 2 și OP 4, concentrate în special pe cartografierea standardelor, legislației și a capacităților, precum și a resurselor instituționale
- Studii și acțiuni comune privind modul de abordare a barierelor în calea cooperării
- Acțiuni și evenimente comune și schimb de experiență privind planificarea strategică transfrontalieră, dezvoltarea de proiecte și a capacității de răspuns
- Acțiuni comune care vizează eliminarea barierelor
- Acțiuni comune în domenii care nu sunt acoperite de obiectivele selectate OP 2 și OP 4, concentrate pe politici/strategii/sisteme de coordonare a fondurilor multiple, monitorizare și evaluare (M&E) la nivel transfrontalier
Schimbare așteptată:
Înțelegerea sporită a schimburilor transfrontaliere și capacitatea mai mare de a planifica acțiuni comune eficiente, care conduc la un număr mai mare de strategii comune de o mai bună calitate.
   OSI 6.2 
Consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră
Tipurile de acțiuni includ, printre altele:
- Elaborarea de planuri de acțiuni/strategii/acorduri instituționale/ studii comune legate de subiecte care nu sunt acoperite de obiectivele selectate OP2 și OP4, concentrate în principal pe cartografierea standardelor și a legislației, completarea lacunelor de date și pe o mai bună înțelegere a barierelor în calea cooperării
- Acțiuni și evenimente comune și schimburi de experiență cu privire la modul de abordare a barierelor în calea cooperării
- Acțiuni comune în domenii care nu sunt acoperite de obiectivele selectate OP2 și OP4, concentrate pe politici/strategii/sisteme de coordonare a fondurilor multiple, monitorizare și evaluare (M&E) la nivel transfrontalier
Schimbare așteptată:
Înțelegerea sporită a barierelor în calea cooperării și definirea unor posibile soluții cu implicarea nivelului de guvernanță adecvat
   OSI 6.3 
Consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale
Tipurile de acțiuni includ, printre altele:
- Schimburi de experiență, schimburi peer-to-peer și participare la evenimente comune
- Elaborarea de planuri de acțiuni /strategii comune /studii pe domenii care nu sunt acoperite de obiectivele selectate OP2 și OP4
- Inițiative comunitare legate de Noul Bauhaus european (adică participarea comunităților locale la co-proiectarea de soluții durabile și incluzive pentru renovarea spațiilor publice)
- Alte acțiuni de tip people-to-people, care promovează încrederea și cooperarea între comunități (de exemplu, inițiative culturale și educaționale la scară mică)
Schimbare așteptată:
Intensificarea cooperării transfrontaliere prin inițiative comunitare care deschid calea către intervenții viitoare mai structurate, conduse de comunitate.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram