3.PRIORITÁS: A KÖZÖSSÉGEN ALAPULÓ FENNTARTHATÓBB ÉS HATÉKONYABB HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
1.Egyedi Interreg Célkitűzés (EIC)
Az együttműködés jobb irányítása
    6.1.EIC  
Közigazgatási, különösen célzott területet irányító hatóságok és az érintett szereplők intézményi kapacitásának bővítése
Támogatható tevékenységtípusok (a teljesség igénye nélkül):
- A 2. és 4. szakpolitikai célkitűzés kiválasztott céljai által nem érintett témákhoz kapcsolódó cselekvési tervek/stratégiák/ intézményi megállapodások/közös tanulmányok kidolgozása, illetve különösen a szabványok, a jogszabályok és a kapacitások, valamint az intézményi erőforrások feltérképezése;
- Közös tanulmányok és intézkedések az együttműködést akadályozó tényezők leküzdésére.
- Közös tevékenységek, rendezvények szervezése, valamint tapasztalatcsere a határon átnyúló közös stratégiai tervezés, projektfejlesztés és a közös reagálási kapacitásfejlesztés érdekében;
- Az együttműködést akadályozó tényezők felszámolására irányuló együttes intézkedések.
- Közös intézkedések olyan, a 2. és 4. szakpolitikai célkitűzés kiválasztott céljai által nem érintett területeken, amelyek a határon átnyúló szakpolitikákra/stratégiákra/több típusú finanszírozást ötvöző koordinációs rendszerekre, valamint nyomon követésére és értékelésre (M&E) összpontosítanak.
Célzott változás:
A határon átnyúló együttműködés és cserekapcsolatok fontosságának jobb megértése, valamint a hatékony közös intézkedések megtervezésére irányuló kapacitás növelése, ami több és jobb minőségű közös stratégia létrejöttét eredményezi.
    6.2.EIC    
A hatékony közigazgatás elősegítése jogi és adminisztratív jellegű, illetve különösen az állampolgárok, civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés népszerűsítése által, amelyek célja a jogi és egyéb akadályok leküzdése a határrégióban
Támogatható tevékenységtípusok (a teljesség igénye nélkül):
- A 2. és 4. szakpolitikai célkitűzés kiválasztott céljai által nem érintett témákhoz kapcsolódó cselekvési tervek/stratégiák/ intézményi megállapodások/közös tanulmányok kidolgozása, illetve különösen a szabványok, a jogszabályok és az adathiányosságok, valamint az együttműködést akadályozó tényezők feltérképezése
- Közös tevékenységek és rendezvények, valamint tapasztalatcsere az együttműködést akadályozó tényezők leküzdésére.
- A 2. és 4. szakpolitikai célkitűzés alá nem tartozó területeken végrehajtott együttes fellépések, amelyek a határon átnyúló szakpolitikai/stratégiai/több típusú finanszírozást ötvöző koordinációs rendszerekre, valamint a nyomon követésre (monitoring) és értékelésre (M&E) összpontosítanak.
Célzott változás:
Az együttműködést akadályozó tényezők jobb megértése és a lehetséges megoldások megállapítása, a megfelelő kormányzati szint bevonásával.
    6.3.EIC  
A kölcsönös bizalom kiépítése, különösen az egyének közötti (people-to-people) kapcsolatokat erősítő kezdeményezések által
Támogatható tevékenységtípusok (a teljesség igénye nélkül)::
- Tapasztalatcsere és közös eseményeken való részvétel.
- A 2. és 4. szakpolitikai célkitűzések kiválasztott céljai által nem érintett területekre vonatkozó közös cselekvési tervek/stratégiák /tanulmányok kidolgozása
- Az Új Európai Bauhaushoz kapcsolódó közös kezdeményezések (pl. a helyi közösségek részvétele a nyilvános terek felújítását célzó fenntartható és inkluzív megoldások közös tervezésében).
- A közösségek közötti kölcsönös bizalom és együttműködés előmozdítását célzó, egyének közötti /people-to-people/ kezdeményezések, például kisléptékű kulturális és oktatási rendezvények.
Célzott változás:
A határokon átnyúló együttműködés fokozódása olyan civil kezdeményezések által, amelyek utat nyitnak jövőbeni strukturáltabb, a közösség által irányított beavatkozásoknak.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram