Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor

Obiectiv specific 5.1: Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere
CBN

ROHU-72

CROSSRISKS

ROHU-84

https://crossrisks.eu/

http://sartiss.ro/

DIRCCES

ROHU-48

FORMURES

ROHU-11

JOINTRESCUE

ROHU-80

RiskMan

ROHU-54

https://www.facebook.com/RiskMan

SafeArea

ROHU-41

www.safearea.ro

SILVER

ROHU-102

SZANAZUG-TULCA

ROHU-28

http://www.szanazug-tulca.ro/

VOLUNTEER

ROHU-10

Facebook VOLUNTEER

https://trainingcenter.biz