Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor

Obiectiv specific 5.1: Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere
CBN

ROHU-72

CROSSRISKS

ROHU-84

DIRCCES

ROHU-48

FORMURES

ROHU-11

JOINTRESCUE

ROHU-80

RiskMan

ROHU-54

SafeArea

ROHU-41

SILVER

ROHU-102

SZANAZUG-TULCA

ROHU-28

VOLUNTEER

ROHU-10