A programról

Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki. A programon belül nyílt pályázati felhívások (pályázati kiírás) során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek olyan közös, határmenti együttműködési projekt javaslatok, amelyek a következő prioritási tengelyeket célozzák meg:

  • Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) - 50,66 millió euró
  • A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) - 20,31 millió euró
  • A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén) - 36,08 millió euró
  • Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében) - 85,11 millió euró
  • A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) - 12,96 millió euró
  • Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) - 4,01 millió euró

A program teljes költségvetése, amely tartalmazza a nemzeti hozzájárulást is, kb. 232 millió euró. Ebből az összegből kb. 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik. A projektek finanszírozása három forrásból valósul meg:

  • ERFA (legfeljebb 85%),
  • A román állami társfinanszírozás (13%) / a magyar állami társfinanszírozás (10% vagy 15% a kedvezményezett típusától függően),
  • A román partnerek önereje (minimum 2%) és/vagy a magyar partnerek önereje (0 vagy minimum 5%).

A határmenti jellegből adódóan, a program pár egyedi jellemzővel rendelkezik:

Vezető kedvezményezett
Valamennyi projekt esetében, az egyik partner intézmény vagy szervezet vezető kedvezményezettnek lesz kinevezve, magára vállalva a projekt megvalósításának felelősségét. Egy partnerség legalább két partnerből áll, mindkét résztvevő országból minimum egy partner részt kell hogy vegyen benne. Valamennyi partner a támogatható programterületen kell folytassa tevékenységeit.

Együttműködés
A projekt partnerek a projekt kidolgozásában és megvalósításában együtt fognak működni. Továbbá, a partnerek a személyzet és/vagy finanszírozás terén is együttműködhetnek.

Határon átnyúló jelleg és hatás
A program keretein belül megvalósítandó intézkedések erős határon átnyúló jelleggel fognak rendelkezni, a határmenti övezet számára relevánsak lesznek és mind két állam érdekeit fogják tükrözni. A kidolgozott projektek a jogosult terület közös szükségleteire fognak választ adni és az azonosított problémákat határon átnyúló szemszögből fogják megoldani.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram