A programról

Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki. A programon belül nyílt pályázati felhívások (pályázati kiírás) során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek olyan közös, határmenti együttműködési projekt javaslatok, amelyek a következő prioritási tengelyeket célozzák meg:

  • Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) – 50,66 millió euró
  • A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) – 20,31 millió euró
  • A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén) – 36,08 millió euró
  • Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében) – 85,11 millió euró
  • A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) – 12,96 millió euró
  • Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) – 4,01 millió euró

A program teljes költségvetése, amely tartalmazza a nemzeti hozzájárulást is, kb. 232 millió euró. Ebből az összegből kb. 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik. A projektek finanszírozása három forrásból valósul meg:

  • ERFA (legfeljebb 85%),
  • A román állami társfinanszírozás (13%) / a magyar állami társfinanszírozás (10% vagy 15% a kedvezményezett típusától függően),
  • A román partnerek önereje (minimum 2%) és/vagy a magyar partnerek önereje (0 vagy minimum 5%).

A határmenti jellegből adódóan, a program pár egyedi jellemzővel rendelkezik:

Vezető kedvezményezett
Valamennyi projekt esetében, az egyik partner intézmény vagy szervezet vezető kedvezményezettnek lesz kinevezve, magára vállalva a projekt megvalósításának felelősségét. Egy partnerség legalább két partnerből áll, mindkét résztvevő országból minimum egy partner részt kell hogy vegyen benne. Valamennyi partner a támogatható programterületen kell folytassa tevékenységeit.

Együttműködés
A projekt partnerek a projekt kidolgozásában és megvalósításában együtt fognak működni. Továbbá, a partnerek a személyzet és/vagy finanszírozás terén is együttműködhetnek.

Határon átnyúló jelleg és hatás
A program keretein belül megvalósítandó intézkedések erős határon átnyúló jelleggel fognak rendelkezni, a határmenti övezet számára relevánsak lesznek és mind két állam érdekeit fogják tükrözni. A kidolgozott projektek a jogosult terület közös szükségleteire fognak választ adni és az azonosított problémákat határon átnyúló szemszögből fogják megoldani.