ACHIZIŢII PUBLICE

Pe site-ul

http://www.e-licitatie.ro/Public/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationList.aspx

au apărut următoarele anunțuri:


           Data publicării: 20.05.2020

          Beneficiar: : Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO), CIF 17438340, cu sediul în Oradea, str. Calea Armatei Române, nr.1/A, cod.410087 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175  

         Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO), intenționează să achiziționeze un imobil (clădire) cu destinația de sediu, în municipiul Oradea

        Data limită depunere ofertă: 02.06.2020, ora 13:00.

        Ofertele se depun pe email: marian.rus@brecoradea.ro sau personal la sediul BRECO până la data și ora limită.

       ANUNȚ DE INTENȚIE Nr. 1222/20.05.2020

       Prezentul anunț de intenție nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea autorității contractante decât după transmiterea unei comunicari în acest sens. Informații suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: marian.rus@brecoradea.ro, sau la nr. de telefon 0733 928457. Se vor trimite notificări tuturor ofertanților care vor depune oferte, cu privire la rezultatul evaluării.


 • ANUNȚ Nr. 176/20.01.2020 - expirat

           Data publicării: 20.01.2020

      Beneficiar: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România – Ungaria, cu sediul în Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, CUI 17438340, cont bancar RO22RNCB0032046483460001, deschis la BCR Oradea

      Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România – Ungaria, cu sediul în Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, cod.410051 tel: 0259-473174, fax: 0259-473175, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru servicii de curățenie pentru sediul BRECO din imobilul situat în Oradea, Calea Armatei Române nr. 1/A, județul Bihor, pentru perioada 01.02.2020-31.12.2020

       Procedura de achiziţie conform legii: ACHIZIȚIE DIRECTĂ.

       Termen limită depunere ofertă: 27.01.2020, ora 11.00, la registratura BRECO sau pe email ștampilată și scanată. (email: marian.rus@brecoradea.ro).

      Atașăm caietul de sarcini.

Persoană de contact: Marian Rus, 0733-928457


           Data publicării: 10.07.2019

           Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

           Denumire contract: Concepţie grafică, achiziţionare şi realizare a unor materiale promoţionale, cu respectarea elementelor de identitate vizuală ale Programului Interreg V-A România-Ungaria, precum şi a specificaţiilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini

     Data limita de depunere a ofertelor: 26.07.2019 15:00 (EET)


 • Anunt de participare simplificat SCN 1047128   - expirat

           Data publicării: 02.07.2019

           Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

          Denumire contract: Achiziționarea a 2 (doua) autoturisme hybrid în vederea asigurării mijloacelor de transport pentru Unitatea de Control de Prim Nivel pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria

            Data limita de depunere a ofertelor: 22.07.2019, 15:00 (EET)

Anunt de participare simplificat


 • Anunt de participare simplificat SCN1044685 - expirat

           Data publicării: 03.06.2019

           Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

          Denumire contract: Achiziționarea a 2 (doua) autoturisme hybrid în vederea asigurării mijloacelor de transport pentru Unitatea de Control de Prim Nivel pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria

            Data limita de depunere a ofertelor: 24.06.2019, 15:00 (EET)

Anunt de participare simplificat SCN1044685


 •  Anunț nr. SCN1014709 - expirat

           Data publicării: 03.09.2018

           Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

           Denumire contract: Furnizare produse informative și de promovare, servicii de concepție grafică, tipografice și realizare/inscripționare a unor materiale promoționale, cu respectarea elementelor de identitate vizuala ale Programului Interreg V-A România-Ungaria precum si a specificatiilor tehnice prevazute în caietul de sarcini”

           Link: https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2018/09/SCN1014709-Anunt-de-participare-simplificat_mat.promo_17.09.2018.publicet.pdf

           Data limita de depunere a ofertelor: 17.09.2018 15:00 (EET)


 •  Anunț nr. SCN1003804 - expirat

            Data publicării:07.06.2018

            Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

            Denumire contract: Achiziționarea a 3 (trei) autoturisme hybrid în vederea asigurării mijloacelor de transport pentru Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria

            Data limita de depunere a ofertelor: 26.06.2018 15:00 (EET)

           Anunț


 •  Anunț nr. SNC1002668 - expirat

Data publicării:29.05.2018

Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

Denumire contract: Achizitionare de echipamente IT și licențe în cadrul proiectului „Asistența Tehnica – Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria”, finanțat din contractul de finanțare 2/7-AT/26.09.2016.

Data limita de depunere a ofertelor: 08.06.2018 15:00 (EET)

Anunț


 •  Anunț nr. 1001947 - expirat

Data publicării:18.05.2018

Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

Denumire contract: Achizitionare, conceptie grafica si realizarea de materiale promotionale personalizate, pentru Programul Interreg V-A Romania-Ungaria, cu respectarea elementelor de identitate vizuala ale Programului, precum si a specificatiilor tehnice prevazute in caietul de sarcini

Data limita de depunere a ofertelor: 29.05.2018 15:00 (EET)


 • Anunțul nr. 179651-expirat

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Obiectul achiziției: servicii pentru evaluarea calitativă (tehnico-financiară) a propunerilor de proiecte, depuse în perioada de programare 2014-2020.

Data limita de depunere a ofertelor: 15.11.2017, ora 16:00 (EET)

Anunțul a fost publicat și în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și este disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily) la link-ul http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408492-2017:TEXT:RO:HTML&tabId=1, cu numărul 408492-2017.


 • Anunțul nr. 410080 - expirat

Data publicării: 26.07.2017

Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

Denumire contract: „Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte, depuse în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar), pentru primul apel deschis de propuneri de proiecte si primul apel restrâns de propuneri de proiecte, aferent perioadei de programare 2014-2020

 Data limita de depunere a ofertelor: 16.08.2017, ora 15:00 (EET).


 • Anunț TED. EUROPA: 243864-2017 - expirat

(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243864-2017:TEXT:EN:HTML&tabId=1)

 Data publicării: 27.06.2017

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Denumire contract: „Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) şi a incidenței ajutorului de stat, pentru apeluri de propuneri de proiecte din cadrul Programului Interreg V-A România–Ungaria, aferent perioadei de programare 2014-2020"

Data limita de depunere a ofertelor: 31.07.2017, ora 16:00 (EET).

Documentația de atribuire a fost publicată și în S.E.A.P.


 •  Anunțul nr. 407217/expirat

Data publicării: 15.06.2017

Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

Denumire contract: „Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte, depuse în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar), pentru primul apel deschis de propuneri de proiecte si primul apel restrâns de propuneri de proiecte, aferent perioadei de programare 2014-2020

 Data limita de depunere a ofertelor: 29.06.2017, ora 15:00 (EET).


 • Anunțul nr. 172962/expirat

Data publicării: 03.02.2017

Autoritatea Contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria

Denumire contract:"Achiziționare experți pentru contractarea serviciilor de evauare pentru activităţi de comunicare implementate în 2015 şi 2016 - Programul Interreg V-A România-Ungaria"

Data limita de depunere a ofertelor: 09.03.2017, ora 16:00 (EET).


 •  Anunț nr. 399379/expirat

Data publicării: 31.01.2017

Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

Denumire contract: “Asistenta de specialitate în domeniul ajutorului de stat, în raport cu activitatile eligibile din cadrul Prioritatilor de investitii ce urmeaza a fi finantate prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, cu respectarea specificatiilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini. ”

Data limita de depunere a ofertelor: 01.03.2017, ora 15:00


 •  Anunț nr. 390924/expirat

Data publicării:23.08.2016

Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

Denumire contract: Achizitionare, conceptie grafica si realizarea de materiale promotionale personalizate, pentru Programul Interreg V-A Romania-Ungaria, cu respectarea elementelor de identitate vizuala ale Programului, precum si a specificatiilor tehnice prevazute in caietul de sarcini

Data limita de depunere a ofertelor: 05.09.2016 15:00


 • Anunț nr. 390921/expirat

Data publicării:23.08.2016

Autoritatea Contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

Denumire contract: Servicii de interpretariat autorizat simultan, in limbile romana, maghiara si engleza, precum si inchirierea de echipamente de sonorizare si traducere simultana pentru evenimente organizate in cadrul Programul Interreg V-A Romania-Ungaria

Data limita de depunere a ofertelor: 09.09.2016 15:00

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P.

 

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram