Axa prioritară 1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor

 

Obiectiv specific 1.1: Un management îmbunătățit al calității râurilor transfrontaliere și apelor subterane

MURESE

(ROHU-224)

AQUALITY

(ROHU-208)

Obiectiv specific 1.2: Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în zona eligibilă
JCJCMCBNH

(ROHU-7)

The nature corner

(ROHU-14)

AQUARES

(ROHU-29)

GREEFOP

(ROHU-35)

JOINTGREENCORR

(ROHU-62)

PRO-CRV

(ROHU-68)

ROHU TURRIVER

(ROHU-79)

IRIS 

(ROHU-103)

FOBTA

(ROHU-115)

PRONATURE

(ROHU-126)

CBC Incubator

(ROHU-445)

Na-Tu-Re

(ROHU-53)

EduCultCentre

(ROHU-446)

EASYDOOR

(ROHU-456)