DESPRE PROIECTELE ROHU

Programul Interreg V-A România- Ungaria oferă o gamă largă de oportunități de finanțare, acordate în mod direct proiectelor cu caracter transfrontalier, cu scopul de a facilita dezvoltarea armonioasă, coordonată, bazată pe cooperare, a regiunii de frontieră, transformând-o astfel într-o zonă mai competitivă și atractivă pentru viața cotidiană, mediul de afaceri și turism.

Principalele caracteristici ale unui proiect eligibil pentru finanțare în cadrul acestui program sunt:

  • Încadrare tematică în una dintre cele 6 axe prioritare ale programului
  • Valoare adăugată evidentă a cooperării transfrontaliere, în scopul soluționării unor probleme comune
  • Cel puțin doi parteneri de proiect din aria eligibilă a programului (unul din România și unul din Ungaria)
  • Rezultatele proiectului contribuie la îndeplinirea indicatorilor programului
  • Rezultatele proiectului sunt sustenabile și sunt menținute și după încheierea acestuia
  • Partenerii de proiect sunt entități publice, ONG-uri, GECT-uri, conform competențelor pe care le au în domeniul pentru care solicită finanțare

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram