ROHU projektekről

Az Interreg V-A Program változatos finanszírozási lehetőségeket nyújt, közvetlenül támogatva a határon átnyúló hatással rendelkező projekteket, elősegítve a határmenti régió együttműködésén alapuló homogén és összehangolt fejlődést, melynek végső célja, hogy e régiót versenyképesebbé és vonzóbbá tegye a mindennapi és üzleti élet, valamint a turizmus terén.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Programban támogatható projektek fő jellemzői:

  • A projekt megfelel a 6 Prioritási Tengelyek egyikének
  • A határon átnyúló együttműködésnek egyértelmű a hozzáadott érteke, mely a közös problémák megoldását szolgálja
  • A programterületről származó legalább két projekt partner (egy Romániából és egy Magyarországról) részt vesz a projektben
  • A projekt eredményei hozzájárulnak a Program indikátorainak teljesítéséhez
  • A projekt eredményei fenntarthatóak és a projekt lezárása után is fennállnak
  • A projekt partnerek közintézmények, non-profit szervezetek, EGTC-k, melyeknek tevékenységi körük magába foglalja a projekt által érintett témákat

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram