Implementare proiecte

1.Comunicarea Comisiei — Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19(01.04.2020)

2.REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020

3.REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020

Instructiunea AM nr. 1 – pentru toti partnerii

Instructiunea AM nr. 2 – pentru toti partnerii

Instructiunea AM nr. 3 – pentru toti partnerii

Instructiunea AM nr. 4 – pentru toti partnerii

Instructiunea AM nr. 5 – pentru toti partnerii – ABROGAT (18.03.2019)

Instructiunea AM nr. 6 – pentru toti partnerii

Instructiunea AM nr. 7 – pentru toti partenerii

Anexa 1 la Instructiunea AM nr. 7

Instructiunea AM nr. 8 – pentru toti partenerii

Instructiunea AM nr. 9 – pentru toti partenerii

Instructiunea AM nr. 10 – pentru toti partenerii

Instructiunea AM nr. 11 – pentru toti parteneriiNOU!

                   

 

 

 

 

 

Manual pentru Implementarea Proiectelor (versiunea oficiala -EN) –  NOU!!! ver.5 – August 2021

PIM – Modificari in versiunea 5 – August 2021

Anexele 1.A și 2.A – ajutor de stat

Annex 2 – documente FLC pentru beneficiarii RO

Annex 3 – documente CPN pentru beneficiarii HU

Annex 4 Procedura pentru beneficiarii privati romani privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii si lucrari finantate in cadrul Programului Interreg V-A Romania -Ungaria

 

Cerere modificare proiect prin Notificare_template

Cerere modificare proiect prin Addendum_template

 

1.Achizitii publice – pentru partenerii RO

2.Transparenta rezultatelor – pentru toti partenerii

3.Deschidere conturi trezorerie – pentru partenerii RO

4.Achizitii publice – pentru partenerii RO cu statut privat

5. Responsabilități privind activitatile de informare si comunicare – pentru toți parteneri

6. Achiziții publice în contextul parteneriatului transfrontalier – pentru partenerii RO
7. Informatii importante despre pregatirea Project Reports – pentru toti Beneficiarii Lideri

8.Informatii legate de Partner Report – pentru toti partenerii

9. Recuparearea TVA din alte surse – pentru toti partenerii

10. Interpretarea Instructiunii nr. 6/18.03.2019 – pt. toti partenerii

11. Acte normative privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor – pentru partenerii RO 

12.Precizari privind  activitățile permise pe durata suspendării contractelor de finanțare

13.MINIGHID cu privire la desfășurarea activităților / evenimentelor ONLINE

14.Măsuri urgente pentru prevenirea aplicării greșite a legii achizițiilor publice-pentru partenerii RO

15. Informatii privind O.G. 15/2021 – pentru partenerii RO

16. Informatii privind Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1329/21.09.2021 – pentru partenerii RO

 

Contracte de achizitii incheiate in cadrul proiectelor finantate(old)