Implementare proiecte

 

                 

 

 

 

Manual pentru Implementarea Proiectelor (versiunea oficiala -EN) ver.5 – August 2021

PIM – Modificari in versiunea 5 – August 2021

Anexele 1.A și 2.A – ajutor de stat

Anexa 2 – documente FLC pentru beneficiarii RO

Anexa 3 – documente CPN pentru beneficiarii HU

Anexa 4 Procedura pentru beneficiarii privati romani privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii si lucrari finantate in cadrul Programului Interreg V-A Romania -Ungaria

Anexa 5 – Clauze AjS de minimis -atribuire contract

Cerere modificare proiect prin Notificare_template

Cerere modificare proiect prin Addendum_template

Anexa 12.1-Raport privind protecția mediului (chestionar)

Anexa 17.1 – Raport final

Anexea 17.2 – Raport final – lista cu echipamente, lucrări și servicii

Anexa 18 – Raport privind egalitatea de șanse (chestionar)

Annexe 25 – Raport privind sustainabilitatea

 

NEW!!!

METODOLOGIA DE UTILIZARE A FONDURILOR FEDR DISPONIBILE

 

Pentru Instrucțiunile Autorității de Management, dați clic aici! 

 

Pentru Sfaturi & Sugestii pentru Beneficiari, dați clic aici!

Contracte de achizitii incheiate in cadrul proiectelor finantate (old)

1.Comunicarea Comisiei — Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19(01.04.2020)

2.REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020

3.REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020