LEGISLAŢIE HU

Legi:

 • Legea CXLIII din 2015 a achiziţiilor publice;
 • Legea C din 2000 a contabilităţii;
 • Legea C din 2015 a finanţelor Ungariei din 2016;
 • Legea XCII din 2003 a taxelor;
 • Legea CXCV din 2011 a finanţelor publice;
 • Legea CXXVII din 2007 a taxei pe valoare adăugată;
 • Legea V din 2013 Codul civil;
 • Legea I din 2012 Codul muncii;
 • Legea CLXXXIX din 2011 a administraţiilor locale din Ungaria;
 • Legea XXI din 1996 a dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului;
 • Legea LXXVIII din 1997 privind transformarea şi protejarea mediului construit;
 • Legea CXLI din 1997 privind evidenţa imobiliară;
 • Legea LXIV din 2001 privind protecţia patrimoniului cultural;
 • Legea CCIV din 2011 a învăţământului superior;
 • Legea LXXVII din 2013 privind educaţia adulţilor;
 • Legea CXC din 2011 privind învăţământul public naţional;
 • Legea CLXXXVII din 2011 a învăţământului profesional;
 • Legea LIII din 1995 privind regulile generale de protecţie a mediului;
 • Legea CLXXXV din 2013 privind gestionarea deşeurilor;
 • Legea LVII din 1995 de gestionare a apelor;
 • Legea LXXV din 2014 privind Grupările Europene de Cooperare Teritorială;
 • Legea CXXV din 2003 privind tratamentul egal şi promovarea egalităţii de şanse;
 • Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informaţională şi libertatea de informare;
 • Legea LXXXIX din 2007 cu privire la frontiera de stat;

Decrete guvernamentale:

 •  Decretul Guvernamental nr. 37/2011 (III.22.) privind procedurile referitoare la Ajutorul de Stat definite în Articolul 107 (1) al Tratatului CE şi la harta Ajutorului Regional;
 • Decretul Guvernamental nr. 93/2012 (V.10.) privind autorizarea construcţiei, punerii în circulaţie şi finalizării drumurilor;
 • Decretul Guvernamental nr. 220/2004 (VII.21.) privind protejarea calităţii apelor de suprafaţă;
 • Decretul Guvernamental nr. 219/2004 (VII.21.) privind protejarea apelor subterane;
 • Decretul Guvernamental nr. 90/2007 (IV.26.) privind prevenirea şi protecţia în cazul accidentelor de mediu;
 • Decretul Guvernamental nr. 238/2015 (IX.4.) privind structurile de implementare a unor programe de cooperare transfrontalieră finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare şi Instrumentul European de Vecinătate în perioada 2014-2020 (în Ungaria);
 • Decretul Guvernamental nr. 312/2012 (XI.8.) privind procedurile şi supravegherea lucrărilor de construcţii, precum şi serviciile autorităţilor competente în domeniul construcţiilor;
 • Decretul Guvernamental nr. 343/2006 (XII.23.) privind desemnarea şi condiţiile de funcţionare a autorităţilor în domeniul construcţiilor;
 • Decretul Guvernamental nr. 253/1997 (XII.20.) privind cerinţele urbanistice şi de construcţie la nivel naţional;

Decrete ministeriale:

 • Decretul Ministerial (KHVM) 18/1996 (VI.13.) privind cererile şi anexele necesare pentru procedura de autorizare în domeniul gospodăririi apelor.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram