1. PRIORITÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS EGY ZÖLDEBB ÉS ELLENÁLLÓBB HATÁRMENTI TÉRSÉGÉRT ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT

2.2 Egyedi Célkitűzés (EC)
A megújuló energia alkalmazásának előmozdítása az (EU) 2018/2001 irányelvvel – és az abban meghatározott fenntarthatósági kritériumokkal – összhangban
Támogatható tevékenységtípusok (a teljesség igénye nélkül):
A programterületen a geotermikus/napenergia/egyéb megújuló energiaforrásokban rejlő nagy potenciálra épülő megújuló energiával kapcsolatos projektek (közös megoldások):
- A megújuló energiaforrások fenntartható használatának előmozdítása;
- A megújuló energiák mikro szintű feltérképezése, az akadályok felmérése és az energiapiac összehangolt fellépésére vonatkozó közös stratégiák kidolgozása;
- A bevált gyakorlatok/tapasztalatok cseréje, közös kapacitásfejlesztés a megújuló energiaforrások használatából származó előnyök jobb megértése és az érintett szereplők különböző csoportjai (politikai-jogalkotási, technikai, lakossági, fiatalok, nők stb.) igényeihez igazított megújuló energetikai megoldások elfogadása érdekében;
- Az Új Európai Bauhaushoz kapcsolódó közös kezdeményezések (pl. a közösségek és az érdekelt felek bevonásával, a határon átnyúló térség legjobb energiaszerkezetét szolgáló megoldások közös kidolgozása stb.).

Célzott változás:
Fokozott együttműködés a megújuló energia terén, hozzájárulva a zöld és megújuló energiával foglalkozó közösségek kialakulásához/építéséhez a programterületen, többek között a megújuló energiaforrások fejlesztésére és előmozdítására irányuló közös megoldások és kezdeményezések révén.
2.4 Egyedi Célkitűzés (EC)
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, valamint a kockázatmegelőzés és a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség javítása, ökoszisztéma-alapú megközelítések figyelembevételével
Támogatható tevékenységtípusok (a teljesség igénye nélkül):
- Folyami árvízkockázat-kezelési tervek frissítése;
- Kockázati tényezők (ideértve a viharokat, árvizeket és az aszályt is) közös előrejelzése és valós idejű nyomon követése;
- Egyetemi kutatók és a környezetvédelem területén tevékenykedő ifjúsági civil szervezetek közötti partnerségek kialakításának előmozdítása;
- Ember okozta vagy természeti katasztrófákhoz kapcsolódó különböző kockázatok nyomon követése és tanulmányozása;
- Klímaváltozáshoz való alkalmazkodást célzó stratégiák és cselekvési tervek összehangolása a Duna-régióban folytatott nemzetközi együttműködés és tevékenységek koordinációjának javítása érdekében;
- Az éghajlatváltozás közvetlen hatásainak feltárása, valamint a hatások enyhítésére és az alkalmazkodási képesség növelésére irányuló intézkedések kialakítása a környezeti kockázatkezelési tervek részeként (közös stratégiák kidolgozása);
- A határon átnyúló kockázatok közös értékelése, kapacitásfejlesztés a kockázatkezelés terén, tapasztalatcserék;
- Az intézményi kapacitás növelése és az eljárásrendek fejlesztése a hatékonyabb katasztrófavédelem érdekében, valamint összehangolt, szabványosított megközelítésen alapuló közös megoldások kidolgozása a nemzeti/regionális és megyei hatóságok ellenállóképességének javítása érdekében;
- A helyi közösségek felkészültségének és ellenállóképességének növelése a viharokkal, áradásokkal, tüzekkel, aszályokkal és egyéb természeti katasztrófákkal szemben (tájékoztató és figyelemfelkeltő rendezvények);
- A Kopernikusz Éghajlatváltozási Szolgálatából (C3S) és annak adatarchívumából (CDS) származó éghajlatváltozási adatok és előrejelzések felhasználásával kapcsolatos együttműködés javítása, ideértve az ezeken a területeken megvalósuló kapacitásfejlesztést és tapasztalatcserét is;
- A természeti csapások (vihar-, árvíz-, tűz- és aszály) elleni közös védelemmel kapcsolatos beruházások (közös megoldások);
- Közös, innovatív megoldások a fejlettebb katasztrófavédelem érdekében: jobb felkészültség és hatékonyabb figyelmeztető rendszerek (telefonos applikációk, számítástechnikai eszközök, virtuális valóság stb.).
Célzott változás:
Nagyobb kapacitású és hatékonyabb kockázatmegelőzési és katasztrófavédelmi szolgáltatások az együttműködésnek köszönhetően (úgy a klímához köthető, mint más jellegű kockázati tényezők esetén is).
2.7 Egyedi célkitűzés (EC)
IA természetvédelem élénkítése, a biodiverzitás és a zöld infrastruktúrák megóvására irányuló tevékenységek előmozdítása a városi környezetben is, ugyanakkor valamennyi szennyezési forma visszaszorítása
Támogatható tevékenységtípusok (a teljesség igénye nélkül):
- Natura2000 határterületek vagy érzékeny területek közös/határon átnyúló fenntartási terveinek kidolgozása; természetvédelmi célok közös meghatározása; helyreállítást és a biodiverzitás integrálását igénylő kiemelten fontos területek meghatározása;
- Vízgyűjtő medrek kezelésének közös operatív tervezése (közös stratégiák) az esetlegesen kialakuló specifikus helyzetekre (például jég a folyókon)
- Közös cselekvési és/vagy gazdálkodási tervek kidolgozása és/vagy végrehajtása a fajok védelme érdekében, beleértve a Natura2000 védett területeken élő veszélyeztetett fajokat is;
- Kapacitásépítésre irányuló közös események és figyelemfelkeltő rendezvények szervezése a helyi közösségek és intézmények számára, a biodiverzitás, valamint a védett területek megóvásával kapcsolatban;
- Intézmények közötti tapasztalatcserék, a kapacitások közös bővítése és megerősítése, valamint az érintett közösségek környezettudatosságának növelése, a következő témakörökben: a környezeti stratégiai felmérése, az ökoszisztéma alapú megközelítés meghatározása és a tervezési dokumentumokba való integrálásának következményei, a kék és a zöld infrastruktúra fenntartható használata;
- Leghatékonyabb módszerek/eljárások/eszközök kidolgozása és alkalmazása az idegen invazív fajok (IAS) megjelenésének közös megelőzésére és ellenőrzés alatt tartására, valamint ezen fajok prioritási útvonalainak ellenőrzése és rendezése a határmenti területeken (közös megoldások kidolgozása);
- Közös intézkedések az invázió által érintett ökoszisztémák helyreállításáért a határ menti térségben (közös megoldások).
- Közös eljárásrendek/tervek kidolgozása a biodiverzitás helyreállítására és megőrzésére, és/vagy a zöld infrastruktúra létrehozására/javítására;
- Példaértékű örökzöld és szabadidős létesítmények létrehozása, beleértve a kerékpáros infrastruktúrát is;
- Árterek fenntartható közös kezelésének előmozdítása zöld és kék infrastruktúra felhasználása által (pl. a kisebb vizek természetes úton való visszatartása);
- A vízminőség javításának előmozdítása a határ mindkét oldalán, kisléptékű kék infrastruktúra révén;
- Az Új Európai Bauhaushoz kapcsolódó kezdeményezések (pl. a közösség bevonása a zöld infrastruktúra kialakítására alkalmas közterületek meghatározásába és azok tervezésébe).
Célzott változás:
A természeti örökség összehangoltabb és hatékonyabb védelme a határmenti térségben.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram